Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.03.00  Družboslovje  Sociologija   

Koda Veda Področje
5.04  Družbene vede  Sociologija 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  18349  dr. Barbara Domajnko  Sociologija  Raziskovalec  2009 - 2012  173 
2.  23425  dr. Maša Filipovič Hrast  Sociologija  Raziskovalec  2009 - 2012  381 
3.  15257  dr. Valentina Hlebec  Sociologija  Vodja  2009 - 2012  627 
4.  15248  dr. Sabina Jelenc Krašovec  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2012  476 
5.  32353  Jasna Jugovič    Tehnični sodelavec  2010 - 2012 
6.  28323  dr. Matic Kavčič  Sociologija  Raziskovalec  2009 - 2012  125 
7.  06354  dr. Sonja Kump  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2012  419 
8.  09975  dr. Srna Mandič  Sociologija  Raziskovalec  2009 - 2012  440 
9.  32324  Maja Mrzel  Sociologija  Tehnični sodelavec  2009 - 2012  60 
10.  14757  dr. Majda Pahor  Sociologija  Raziskovalec  2009 - 2012  409 
11.  10888  dr. Zdenka Šadl  Sociologija  Raziskovalec  2009 - 2012  237 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0382  Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta  LJUBLJANA  1627155  14.600 
2.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  98.910 
3.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.369 
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni projekt prinaša pomembne znanstvene novosti, saj je pri nas še vedno malo (družboslovnih) raziskav, ki bi se ukvarjale s tematiko starejših, staranja, predvsem pa ni raziskav na temo medgeneracijske solidarnosti. Raziskava zajema vsa tri relevantna področja medgeneracisjke solidarnosti, tj. makro, mezo in mikro nivo ter s tem na kompleksen in hkrati celovit način pristopa k tematiki medgeneracisjke solidarnosti. Pri opazovanju medgeneracijske solidarnosti znotraj omrežij socialne opore je bil postavljen nov teoretsko konceptualni in metodološki okvir za raziskovanje te teme (Hlebec, Mrzel in Šircelj, 2010). Omenjeni pristop predstavlja most med klasičnim raziskovanjem medgeneracijske solidarnosti na osnovi diad med starši in odraslimi otroci (Bengston in Roberts, 1991; raziskava SHARE) in analizo omrežij ter omogoča opazovanje medgeneracijske solidarnosti v celotnem omrežju socialne opore. Na osnovi recenzijskega postopka v mednarodnem projektu, ki ga je financirala fundacija ERSTE, je bil pristop tudi mednarodno sprejet in predstavljen na vabljenem predavanju 6th World Ageing & Generations Congress v St. Gallenu (Hlebec in Filipovič Hrast 2010). Z analizami medgeneracijske solidarnosti prinaša nova spoznanja na tem področju, kjer v Sloveniji takšnih analiz še ni bilo opravljeni. Hkrati pa je projekt po metodi in spoznanjih relevanten tudi širše, saj ugotavljamo pomembne povezave med različnimi dimenzijami medgeneracisjke solidarnosti. Nadalje z metodološkim pristopom Grounded Theory ugotavljamo izreden pomen raziskovanja »od spodaj«, s katerim lahko natančnejše predstavimo težave starejših ljudi v vsakdanjem življenju in na ta način dopolnimo pomanjkljivo raziskano področje pri nas. Raziskovalni projekt tako omogoča povezovanje med parcialnimi pogledi na demografske spremembe in odzive tako družbe, kot skupnosti in posameznikov nanje. Analiza obstoječih raziskav o učinkih medgeneracijskih programov v skupnosti kaže, da prevladuje proučevanje spreminjanja stališč in stereotipov, v naši raziskavi pa smo zato pozornost usmerili bolj na merjenje sprememb v skupnosti, povezanih z možnostjo vpeljevanja medgeneracijskih izobraževalnih programov, ki bi hkrati vplivali tudi na kolektivne cilje (npr. občutek povezanosti in solidarnosti, zmanjšanje odtujenosti in osamljenosti starejših v soseski). Ker so razprave o konceptu medgeneracijskega in skupnostnega izobraževanja pri nas šibke in redke, predstavljajo naši raziskovalni rezultati prispevek k znanstvenim obravnavam in razvoju tudi na tem področju. Na teoretski ravni raziskovanje prispeva k novemu znanju o potrebah in možnostih za medgeneracijsko izobraževanje in učenje, še zlasti starejših ljudi v kontekstu aktivnega staranja v skupnosti. Rezultati raziskave so neposredno relevantni za razvoj študijskih disciplin na dodiplomskih in podiplomskih programih pedagogike in andragogike, prav tako tudi za programe nadaljnjega usposabljanja in izobraževanja učiteljev.
Pomen za razvoj Slovenije
Demografske spremembe terjajo povečanje znanstvene pozornosti za pri nas še vedno skromno raziskano področje medgeneracijske solidarnosti. V tem smislu raziskovalni projekt prinaša nujno potrebne ugotovitve za razvoj Slovenije v prihodnje. Raziskava zajema vsa tri relevantna področja medgeneracijske solidarnosti, tj. makro, mezo in mikro nivo ter s tem na kompleksen in hkrati celovit način pristopa k tematiki medgeneracisjke solidarnosti. S tem omogoča povezovanje med parcialnimi pogledi na demografske spremembe in odzive tako družbe, kot skupnosti in posameznikov nanje. Analiza makro nivoja v prvem letu je pokazala na prednosti in pomanjkljivosti politik, ki naslavljajo staranje v Sloveniji, ter hkrati poudarila pomembnost obravnavanja dvosmernosti tokov medgeneracijske solidarnosti. Na teoretični ravni je raziskovanje prispevalo k razvoju študijskih disciplin na dodiplomskih in podiplomskih programih, prav tako tudi za programe nadaljnjega usposabljanja in izobraževanja učiteljev (ki se je izvajalo v okviru nacionalnega projekta Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 na področju socialnih in državljanskih kompetenc). Poleg tega razprava o določenih vidikih ranljivosti starejših (izključenost starejših, delo s starejšimi) zapolnjuje vrzel v raziskovanju marginaliziranih skupin in prispeva k večji vidnosti in družbeni priznanosti eksistencialno pomembnega dela v vsakdanjem življenju. Na osnovi integralnega teoretskega pristopa in kvalitativne analize razkriva kompleksnost dejavnikov, ki v večkratno razslojenih konkretnih okoljih (tudi) v slovenski družbi stigmatizirajo »umazano« delo in izvajalce – večinoma ženske. V času zaostrenih gospodarskih razmer in zaradi staranja prebivalstva postaja grožnja medgeneracijskih sporov tudi za Slovenijo vse realnejša. Rezultati naše raziskave kažejo, da lahko razvijanje in implementacija medgeneracijskih izobraževalnih programov v skupnosti vpliva na zmanjševanje medgeneracijske nestrpnosti in egoizma posameznih generacij. Ta vrsta izobraževanja, ki ima tudi pomembno družbeno funkcijo, je usmerjena v skupno delovanje za razvoj in boljšo kakovost življenja v skupnosti. Gre za socialno učenje pri reševanju individualnih in kolektivnih problemov in povečevanje socialne odgovornosti mlajših in starejših v sodobnih pogojih življenja. Analiza kvalitativnih podatkov kaže, da se bo v Sloveniji potrebno načrtno lotiti priprave medgeneracijskih izobraževalnih programov in poskrbeti za določeno mero zunanje spodbude, ki vključuje izobraževanje pobudnikov medgeneracijskega sodelovanja v skupnosti, motiviranje različnih generacije in starostnih skupin za vključevanje v izobraževanje, zagotavljanje prostorov za medgeneracijsko sodelovanje, ipd.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno