Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Podatkovna zbirka grobe rimske keramike kot temelj za analizo poznoantične poselitve v Sloveniji.

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.02.00  Humanistika  Arheologija   

Koda Veda Področje
6.01  Humanistične vede  Zgodovina in arheologija 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (2)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  06453  dr. Ladislav Ciglenečki  Arheologija  Vodja  2009 - 2012  516 
2.  15298  dr. Zvezdana Modrijan  Arheologija  Raziskovalec  2009 - 2012  81 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  63.239 
Pomen za razvoj znanosti
V zadnjih desetletjih so bila delno ali v celoti izkopana nekatera arheološka najdišča, ki so ključna za dogajanje v jugovzhodnih Alpah od 3. st. do zgodnjega srednjega veka. Izkopavanja so prinesla med ostalim tudi velike količine keramičnega gradiva. Razen izjem so bili ti veliki sklopi doslej neobjavljeni ali nepopolno objavljeni. Dvodelna monografija, v kateri so dokumentirani, analizirani in razloženi izsledki več kot desetletje dolgih arheoloških izkopavanj na poznoantični utrjeni naselbini Tonovcov grad pri Kobaridu, zato pomeni velik korak naprej v poznavanju poznoantičnega obdobja v jugovzhodnih Alpah. Kataloški prikaz vsega izkopanega drobnega gradiva in obsežne spremne študije predstavljajo referenčno delo tudi za prihodnje objave. Pomemben del monografije predstavlja študija o keramičnih najdbah . Opazovanje razvoja keramične produkcije skozi čas je pripomoglo k reševanju nekaterih kronoloških problemov v zvezi z nastankom, razvojem in propadom naselbine. Naselbina je na podlagi rezultatov izkopavanj in analize najdb postavljena v širši prostor jugovzhodno alpskega in severno jadranskega prostora v pozni antiki. Ugotovljeno je bilo, da je v drugi polovici 4. st. predstavljala pomembno točko v poznorimskem obrambnem sistemu za obrambo Italije, v 6. st. pa upravni in verski center avtohtonega prebivalstva s širšega območja. Identificirani so bili tudi skromni znaki poselitve v zgodnjesrednjeveškem obdobju. Posebno pomembni so ostanki keramičnih posod v ruševinah poznoantičnih stavb. Zgodnjesrednjeveško gradivo s Tonovcovega gradu predstavlja pomembno osnovo za študij stikov staroselskega in slovanskega prebivalstva in s tem za začetke slovensko etnogeneze. Podatkovna zbirka grobe keramike prinaša gradivo, ki je bilo do sedaj večinoma javnosti nedostopno. Zaradi enotnih kriterijev vnosa omogoča primerjavo gradiva z različnih najdišč. Predstavlja temelj za nadaljnje študije gradiva, posledično pa za njegovo publiciranje skupaj z ostalimi sklopi najdb.
Pomen za razvoj Slovenije
Poznoantične višinske postojanke so s svojo večinoma dominantno lego v prostoru izjemno dobro prepoznavne točke in kot take izjemno primerne za izrabo v turistične in izobraževalne namene. Poznoantična naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu predstavlja primer dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo. Naselbina je kot ena bistvenih točk vključena v Kobariško zgodovinsko pot. Sodelovanja z muzeji pripomorejo k dvigu kakovosti postavitev in k povečanju obiska v muzejih. Člani projektne skupine so sodelovali pri postavitvi razstave Kobariška kultna krajina v Tolminskem muzeju (Tolmin, 2010) in Kobariška v arheoloških obdobjih v Kobariškem muzeju (Kobarid, 2012).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno