Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Uporaba izražanja izbranih genov kot novih potencialnih označevalcev pri diagnostiki in prognozi raka prostate

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.04.00  Medicina  Onkologija   

Koda Veda Področje
3.02  Medicinske in zdravstvene vede  Klinična medicina 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (12)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  20403  dr. Dejan Bratuš  Onkologija  Raziskovalec  2010 - 2012  276 
2.  31203  Andrej Grajn  Onkologija  Raziskovalec  2009 
3.  19105  dr. Tine Hajdinjak  Onkologija  Raziskovalec  2009 - 2010  121 
4.  26256  Gregor Hlebič  Onkologija  Raziskovalec  2010 - 2012  83 
5.  30250  dr. Lidija Kocbek Šaherl  Medicina  Raziskovalec  2009  51 
6.  13343  dr. Nadja Kokalj Vokač  Onkologija  Vodja  2009 - 2012  450 
7.  30807  dr. Mihael Munda  Onkologija  Raziskovalec  2010 - 2012  55 
8.  31204  Marius K. Rebek  Onkologija  Raziskovalec  2009  33 
9.  20200  dr. Špela Stangler Herodež  Onkologija  Raziskovalec  2009 - 2012  244 
10.  31202  Jana Stanonik Godina  Onkologija  Raziskovalec  2009  14 
11.  07798  dr. Draga Štiblar Martinčič  Onkologija  Raziskovalec  2009 - 2012  162 
12.  18205  dr. Boris Zagradišnik  Onkologija  Raziskovalec  2009 - 2012  259 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0334  Univerzitetni klinični center Maribor  Maribor  5054150000  23.104 
2.  2334  Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta  Maribor  5089638048  15.953 
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati pridobljeni z raziskovalnim projektom omogočajo oceno pomena izbranih onkogenov SPINK1, GOLM1, IDH1, NEDD9, CPE, KRAS, IDH2, ADAMTS8, ADAMTS15 in EGFR v času prve diagnoze raka prostate. Za navedene gene lahko trdimo, da v tej fazi ne igrajo pomembnejše vloge, čeprav so vsi ti geni vpleteni v pomembne procese in so soudeleženi pri maligni transformaciji. Uporabljeni vzorci so izvirali od bolnikov s prvo diagnozo raka prostate, med katerimi so prevladovali nizko maligni tumorji. Kljub temu, da je bilo v raziskavo zajetih tudi nekaj visoko malignih oblik raka prostate, za analizirane gene ni bilo mogoče ugotoviti morebitne vpletenosti. Zaradi dejstva, da so visoko maligne oblike raka prostate ob prvi diagnozi prisotne v majhnem deležu, naši rezultati ne omogočajo enako zanesljive izključitve vpletenosti teh genov kot je to mogoče za nizko maligne primere. Opravljena analiza tudi ne dopušča sklepanja o morebitnem skritem potencialu za agresivno rast, ki se lahko skriva pri posameznem tumorju in bi jo analiza onkogenov povezanih z njo identificirala. Rezultati zato kažejo, da z analizo omenjenih genov ni mogoče odkriti tistih primerov raka prostate, ki imajo ob prvi diagnozi nizko malignost, vendar lahko kasneje preidejo v zelo agresivno in ogrožajočo bolezen. Tudi za tipične mutacije v predelu tirozinske kinaze gena EGFR (eksoni 19, 21) nismo ugotovili njihove prisotnosti v vzorcih preiskovancev z rakom prostate, kar pomeni da se te vrste genetskih sprememb pojavljajo kvečjemu kasneje v poteku bolezni. Za razliko od gena PCA3, ki se je izkazal kot pomemben biološki označevalec za rak prostate tudi v tem raziskovalnem projektu, lahko ostale analizirane gene izključimo kot primerne kandidate za biološke označevalce raka prostate, ki bi bili uporabni ob prvi diagnozi te bolezni.
Pomen za razvoj Slovenije
Zaključeni raziskovalni projekt je omogočil uvedbo analize vzorcev raka prostate za potrebe identifikacije bioloških označevalcev. Izvedba projekta je identificirala izražanje gena PCA3, kot pomembnega biološkega označevalca za rak prostate. Uvedena tehnologija omogoča uporabo meritev izražanja gena PCA3 za rutinsko analizo pri redni diagnostiki in posledično kvalitetnejšo obravnavo bolnikov s to obliko raka. Ker se zaradi staranja prebivalstva pričakuje bistveno povečanje obolevnosti za to boleznijo, pomeni dostop do takšnih naprednih diagnostičnih metod bistven napredek za medicinsko obravnavo v Sloveniji. Specifična narava raka prostate, kjer se maloštevilne agresivne oblike bolezni skrivajo v veliki množici manj agresivnih primerov pomeni, da je identifikacija za bolezen in njen potek pomembnih bioloških označevalcev, bistvenega pomena za boljšo obvladovanje bolezni. Čeprav so se vsi ostali v projekt zajeti geni izkazali za neprimerne biološke označevalce, je mogoče pričakovati, da bo nadaljnje odkrivanje bioloških označevalcev s prikazom primera gena PCA3 iz celic sedimenta pomasaženega urina, olajšano. Povdariti velja, da je realizacija projekta omogočila vpeljavo vseh tehnoloških faz potrebnih za uvedbo analize poljubnega biološkega označevalca, ki temelji na analizi izražanja genov. To velja posebej za ekstrakcijo celotne RNA molekule iz vzorcev pomasažnega urina, ki je edini minimalno invazivni vir celic raka prostate. Zaključeni projekt zato predstavila prispevek v težji k čimbolj moderni obravnavi raka prostate v Sloveniji.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno