Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Klimatske spremembe ter vplivi antropogenih motenj na primarno produkcijo v gozdnih tleh

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.01.01  Biotehnika  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Gozd - gozdarstvo 

Koda Veda Področje
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (20)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  29875  Marko Bajc  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Tehnični sodelavec  2009 - 2012  280 
2.  15493  dr. Matjaž Čater  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2009 - 2010  299 
3.  28856  dr. Gabrielle I. Deckmyn  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2009 - 2012  48 
4.  21242  dr. Tine Grebenc  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  485 
5.  22609  dr. Jožica Gričar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2009 - 2012  538 
6.  18548  dr. Helena Haque Chowdhury  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2012  155 
7.  28855  Melita Hrenko    Tehnični sodelavec  2009 - 2012 
8.  03310  dr. Zvonka Jeran  Varstvo okolja  Raziskovalec  2009 - 2012  266 
9.  07127  dr. Hojka Kraigher  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Vodja  2009 - 2012  1.331 
10.  15666  dr. Marko Kreft  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2012  684 
11.  29237  dr. Boštjan Mali  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2009 - 2012  200 
12.  11279  dr. Nives Ogrinc  Varstvo okolja  Raziskovalec  2009 - 2012  1.137 
13.  21390  dr. Maja Potokar  Medicina  Raziskovalec  2009 - 2012  161 
14.  11619  mag. Robert Robek  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2009  292 
15.  27789  Iztok Sinjur    Tehnični sodelavec  2009 - 2012  291 
16.  32771  dr. Ines Štraus  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2010 - 2012  52 
17.  24777  Barbara Štupar    Tehnični sodelavec  2009 - 2012  29 
18.  28224  dr. Andrej Verlič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2009 - 2010  158 
19.  28401  dr. Peter Železnik  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  188 
20.  21137  Daniel Žlindra  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2012  170 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  90.600 
2.  0404  Gozdarski inštitut Slovenije  Ljubljana  5051673000  11.988 
3.  1683  CELICA, biomedicinski center, d.o.o.  Ljubljana  1506854  1.782 
Pomen za razvoj znanosti
Spremembe temperature v gozdnih ekosistemih so lahko globalne narave, kot predvidevajo prevladujoči scenariji klimatskih sprememb in lokalne antropogene narave, ko zaradi človekovih dejavnosti prihaja do sprememb rabe tal, kompaktiranja in razgalitve gozdnih tal, ki absorbirajo več toplote kot tla pod vegetacijskim pokrovom. Poglavitni dejavnik neto primarne proizvodnje v gozdnih tleh so organizmi v mikorizosferi, predvsem korenine in mikoriza kot ključna komponenta v tleh gozdnih ekosistemov. Rezultati tega projekta so pokazali, da majhne spremembe temperature v okolju močno vplivajo na razvoj in delovanje korenin in mikorize v tleh, s tem pa na dinamiko ogljika v gozdnem drevju in gozdnih ekosistemih. Poleg tega pomembno vplivajo tudi na prekinitev dormance pri rastlinah. Z raziskavami v okviru obravnavanega projekta prispevamo k poznavanju vplivov težke mehanizacije na gozdna tla in vplivov sprememb temperaturnega režima na primarno produkcijo v tleh (NPP). Razgaljenost gozdnih tal vpliva na koreninski sistem, ki je tako izpostavljen višjim temperaturam. Na drugi strani lahko tla postanejo zbita, kar zmanjšuje dotok vode, hranil in zraka do korenin. Vse te spremembe pomenijo za rastline stres, kar posledično vodi v zmanjšanje NPP. Rrezultati raziskav na Osankarici (Pohorje) potrjujejo hipotezo, da drevesa izgubo korenin na območju gozdnih poti nadomeščajo z razvijanjem koreninskega sistema na območjih zunaj poškodovanih gozdnih poti. Z raziskavami neposrednih vplivov temperaturnega režima na rast korenin sadik bukve in sestavo mikoriznih združb smo prispevali tudi k razvoju modelov dinamike ogljika. Z analizami mikorize na sadikah bukve v laboratoriju smo določili tipe mikorize v izhodiščnih pogojih, iz njihove aktivnosti v različnih temperaturnih režimih lahko sklepamo na fiziološke zahteve teh vrst mikoriznih gliv glede temperaturnih razmer v tleh in na fiziologijo drobnih korenin sadik bukve v bodočih razmerah v okolju.
Pomen za razvoj Slovenije
Z uporabo težke mehanizacije v gozdnih tleh ne uničimo le tamkajšnega koreninskega sistema, temveč vplivamo tudi na razvoj simbionskih gliv. Mikorizne glive skupaj s koreninami rastlin tvorijo mrežo, ki zajema precejšnje območje in ne le predel kjer so potekala gozdna dela. Prav zato lahko večji posegi v naravno okolje pomenijo veliko škodo za širšo okolico. V sklopu našega projekta smo rezultate raziskav prikazali na strokovnih delavnicah in v poljudnih prispevkih, namenjenih za pomoč različnim uporabnikom prostora, načrtovalcem in izvajalcem del v gozdovih. Raziskave na mestu sečnje in spravila s težko mehanizacijo smo uporabili tudi zasnovo izhodišč za standarde in normative za potrebe gozdno-spravilnega načrtovanja. V okviru projekta smo razvili laboratorijsko infrastrukturo in znanja, nekatere sisteme smo vložili kot patentno prijavo, s projektom smo prispevali k znanstveno-raziskovalnem izpopolnjevanju mladih raziskovalcev in študentov gozdarstva in mikrobiologije. Posamezne metode so bile prvič opisane v okviru tega projekta, razvitih je bilo več Standardnih operacijskih postopkov za delo v laboratorijih. Raziskave vplivov različnih temperaturnih režimov na rast korenin in mikorize ter zato NPP v gozdnih tleh smo uporabili v eksperimentalnih modelih vplivov potencialnih klimatskih sprememb na izračune dinamike ogljika v gozdnih ekosistemih. Predlagali smo dopolnitev obstoječih metod monitoringa stanja v gozdovih z molekularnimi identifikacijami biokomponente gozdnih tal ter z analizo dinamike ogljika v drobnih koreninah gozdnega drevja.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno