Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Manevrska struktura Narodne zaščitev organih za notranje zadeve leta 1990

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   

Koda Veda Področje
6.01  Humanistične vede  Zgodovina in arheologija 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (12)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  06406  dr. Zdenko Čepič  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2009 - 2012  446 
2.  24282  dr. Filip Čuček  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2009 - 2012  176 
3.  23251  dr. Dunja Dobaja  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2009 - 2012  113 
4.  22284  dr. Jure Gašparič  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2009 - 2012  336 
5.  09653  dr. Damijan Guštin  Zgodovinopisje  Vodja  2009 - 2012  662 
6.  27883  dr. Marta Rendla  Zgodovinopisje  Tehnični sodelavec  2009 - 2012  90 
7.  11484  dr. Božo Repe  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2009 - 2012  2.525 
8.  21650  dr. Uroš Svete  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2012  417 
9.  17105  mag. Tadeja Tominšek Čehulić  Zgodovinopisje  Tehnični sodelavec  2009 - 2012  69 
10.  07574  dr. Peter Vodopivec  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2009 - 2012  830 
11.  04934  dr. Jerca Vodušek Starič  Humanistika  Raziskovalec  2009 - 2012  294 
12.  19792  Igor Zemljič    Tehnični sodelavec  2009 - 2012  104 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0501  Inštitut za novejšo zgodovino  Ljubljana  5057116000  5.307 
2.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  98.489 
3.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.036 
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni projekt je obravnaval temo iz sodobne zgodovine Slovenije, ki zadeva organizacijo obrambnih sil nastajajoče slovenske države. S tem je vsebinsko poglobil in razširil spoznanja o obdobju osamosvajanja Republike Slovenije in razširil polje zgodovinopisnega raziskovanja na polpreteklo obdobje. Doseženi raziskovalni rezultati vsebinsko potrjujejo potrebo, da zgodovinopisje kot znanstvena veda poseže v sodobnost in časovno zoži polje historične distance. S tem postaja zgodovinopisje bolj aktualna znanstvena veda, z večjim odmevom v širši javnosti, ne glede na objektivne omejitve glede celovitosti raziskovalnih rezultatov. V vsebinskem smislu so šele dosedanji rezultati projektne skupine omogočili tudi prvo celovito rekonstrukcijo specifične skrivne organizacije Manevrske strukture Narodne zaščite, ki je pomenila začasno organizacijsko obliko obrambnih sil Republike Slovenije. Z novo pridobljenimi viri, tako ustnimi kot pisno dokumentacijo, je mogoč realen oris posameznih razvojnih faz projekta slovenskih obrambnih sil v obdobju osamosvajanja Slovenije med pomladjo in jesenjo 1990. Ugotovljena dejstva izpostavljajo različnost organizacijskih principov in okoliščin, v katerih je delovala organizacija v omrtvičenih vojaških strukturah Teritorialne obrambe in znotraj struktur organov za notranje zadeve. Ti so lahko vzpostavitev skrivne organizacije skoraj neopazno vpele v siceršnje naloge in zlasti običajne priprave policijskih sil. Odkrite pa so bile tudi drugačne organizacijske oblike, ki izstopajo iz prevladujočega modela dveh organizacijskih vej, t.i. modre (policijske) in zelene (vojaške) veje obrambne organizacije. Z analizo in predstavitvijo različnosti organizacijskih okoliščin pa je doseženo tudi spoznanje kompleksnosti projekta Manevrske strukture Narodne zaščite, kar je pomemben dosežek glede na dosedanje interpretacije. V metodološkem pogledu je izvajanje projekta izpostavilo pomen kombiniranja metode oralne zgodovine s klasičnimi metodami historiografskega raziskovalnega dela. Raziskovalci so aplicirali metodo oralne zgodovine na proučevanje najnovejše dobe in dosegli pomembno metodološko obogatitev zgodovinopisja. Rezultati projekta najbolj neposredno vplivajo na historiografijo, vendar pa bodo imeli pomembne učinke tudi na raziskovanja in interpretacije v družboslovnih vedah, predvsem obramboslovju in varnostnih vedah, pa tudi sociologiji in polemologiji.
Pomen za razvoj Slovenije
Obdobje osamosvajanja in demokratizacije Slovenije v letih 1989-1991 je kljub dvajsetletni časovni oddaljenosti močno navzoče v slovenski družbi, saj se je izoblikovalo kot ključna točka slovenskega samoopredeljevanja in njene sodobne zgodovine. Odnos do obdobja demokratizacije in osamosvojitve je tudi predmet spopada med različnimi političnimi silami in vanj posegajo bodisi neposredno bodisi preko organizacij civilne družbe, npr. veteranskih organizacij. Pri tem pa je pomembno, da se v ta proces vnašajo objektivni, na zgodovinopisnem proučevanju utemeljena spoznanja, saj je potem družbeni dialog produktiven in vzpostavlja primeren odnos do lastne zgodovine. Obdobje osamosvajanja Slovenije je kljub dvajsetletni časovni oddaljenosti družbeno in politično izredno navzoče, ne le na ravni spopada med različnimi političnimi silami, pač pa kot ena ključnih točk sedanjih družbenih razmer. Vprašanje osamosvojitve je v luči družbene krize dobilo dodatno dimenzijo, saj pomeni tudi preverjanje tedanjih izhodišč in dejanj različnih družbenih in političnih skupin. Zato je zgodovinopisno raziskovanje, na strokovnih izhodiščih utemeljeno raziskovanje zelo pomembno za družbeni dialog v Sloveniji. Soočenje s sodobno zgodovino, njenimi dilemami in nasledki je nujen pogoj za oblikovanje demokratične družbe zrelih državljanov. Prav vsestransko strokovno raziskovanje obdobja osamosvojitve bo glavno sredstvo za dosego postopnega družbenega konsenza in recepcije spornih vprašanj. Vprašanje tranzicije, prehoda struktur socialistične države, kot je bila to bila varnostno najpomembnejša policija (milica in organi za notranje zadeve), v novo obdobje, temelječe na demokratičnih principih in pravni državi, je izredno pomembno vprašanje. To osrednje vprašanje izpostavlja tudi projekt Manevrska struktura Narodne zaščite v organih za notranje zadeve v letu 1990, saj se raziskovanje usmerja, poleg rekonstrukcije dogajanja, na vrednostne in dejanske opredelitve njenih pripadnikov med varovanjem slovenskega osamosvajanja in državo Jugoslavijo. Proces sodelovanja organov za notranje zadeve v obrambno-varnostni organizaciji MSNZ je kljub temu, da se zdi zgolj vprašanje na relaciji Slovenija-Jugoslavija, močno povezano tudi z vprašanjem sprejemanja nove demokratičnega sistema med njihovimi pripadniki. Dosedanje izvajanje projekta je že vplivalo na samo oblikovanje odnosa do MSNZ v prizadetih javnostih, zlasti med veteranskimi skupinami. Izvajanje projekta, spoznanje, da družba spodbuja proučevanje takih problemov pomembno vpliva na njihovo ravnanje. Še večje vplive pričakujemo v letu 2010, ko bodo rezultati projekta skozi objavo v monografski obliki in načrtovano medijsko navzočnostjo mnogo bolj prezentni tudi širši družbi. Seveda pa so rezultati raziskovanja lahko le strokovno izhodišče in spodbuda družbenemu dialogu o odločilnem obdobju nacionalne sodobne zgodovine Raziskovalna skupina je s svojimi objavami, nastopi na strokovnih konferencah, prenosom spoznanj v pedagoško dejavnost in navzočnostjo medijih pomembno prispevala k razumevanju delovanja in vloge skrivne obrambne organizacije v letu 1990 ter procesa osamosvajanja Slovenije sploh.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno