Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Razvoj metod in sistemov za vrednotenje tveganj različnih ciljnih skupin zaradi izpostavljenosti EMS

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
7.00.00  Interdisciplinarne raziskave     

Koda Veda Področje
2.06  Tehniške in tehnološke vede  Zdravstveni inženiring 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  27964  dr. Selma Čorović  Električne naprave  Raziskovalec  2009  121 
2.  13405  dr. Peter Gajšek  Meroslovje  Raziskovalec  2009 - 2012  315 
3.  30687  dr. Bor Kos  Sistemi in kibernetika  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  179 
4.  15675  dr. Tadej Kotnik  Sistemi in kibernetika  Vodja  2009 - 2012  206 
5.  20822  dr. Nataša Pavšelj  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009  82 
6.  29303  Tomaž Trček  Telekomunikacije  Raziskovalec  2009 - 2012  16 
7.  27522  dr. Anže Županič  Sistemi in kibernetika  Mladi raziskovalec  2009  179 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1538  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko  Ljubljana  1626965  27.762 
2.  2112  Inštitut za neionizirna sevanja  Ljubljana  1795627  336 
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni projekt celovito analizira sevalne obremenitve tistih poklicev v različnih panogah telekomunikacij, industrije ter medicine, kjer glede na znanstveno literaturo lahko pričakujemo čezmerne sevalne obremenitve glede na Evropsko Direktivo 2004/40/EC. Na podlagi analize različnih scenarijev izpostavljenosti bo izveden numerični izračun SAR v posameznih vitalnih organih ter celotnem telesu človeka. Pri tem bomo uporabili digitalni anatomski model odraslega moškega ter nosečnice v zadnjem tromesečju nosečnosti. Do sedaj ni bilo sistematično izvedene parametrične analize največjih lokaliziranih vrednosti SAR v posameznih delih telesa in vitalnih organih (možgani, srce, jetra, pljuča, ledvica, hrbtni mozeg) ob upoštevanju tistih robnih pogojev, ki nastopajo v realnih pogojih izpostavljenosti pri določenih poklicih, ki povzročajo čezmerne sevalne obremenitve. To še posebno velja za določevanje najvišjih vrednosti SAR pri sočasni izpostavljenosti večim virom različnih frekvenc. Na podlagi te analize bo mogoče ugotoviti mesto interakcije v človekovem telesu med posameznim organom in absorbirano energijo ter predvideti, kateri organi so potencialno najbolj ogroženi za posamezne tipe izpostavitve. Pomembno vprašanje numerične dozimetrije je zaupanje v rezultate. Eden izmed postopkov, kako povečati zaupanje v izračunane rezultate je validacija. V projektu bodo rezultati numeričnega izračuna goste toka primerjani z rezultati meritev toka skozi več presekov človeških okončin. Meritve bodo opravljene pri enaki izpostavitvi EMS kakor pri numeričnem izračunu. Poseben doprinos k znanstveni disciplini ima nedvomno razvoj in aplikacija dozimetričnega modela nosečnice v zadnjem tromesečju nosečnosti. S tem modelom bo mogoče analizirati tudi druge možne primere izpostavljenosti in jih primerjati z drugimi raziskovalnimi skupinami po svetu, saj se zaradi aktualnosti numerične dozimetrije nosečnice (ena izmed prioritet WHO na področju varovanja pred EMS) trenutno s tem ukvarja nekaj raziskovalnih skupin. Primerjava numeričnih izračunov med modeloma odraslega moškega in nosečnice pa nudi vpogled v njuno različno občutljivost glede na izpostavljenost EMS.
Pomen za razvoj Slovenije
Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja je naloga vseh delodajalcev, zaradi bližajoče se priprave nacionalne zakonodaje s tega področja pa bodo delodajalci tudi pravno zavezani k uresničevanju tega na področje dela z viri EMS. Pri pripravi nacionalne zakonodaje je nedvomno nujno potrebno poznati vse možne implikacije za delodajalce, delojemalce kakor tudi za resorno ministrstvo. Rezultati projekta, ki podrobno opredelijo poklice znotraj panoge, ki so lahko čezmerno izpostavljeni EMS, lahko tudi okvirno pomenijo celovito presojo dejanskega zdravstvenega tveganja za zaposlene vključno s stroškovnim vidikom za morebitno zmanjševanja izpostavljenosti zaposlenih z ozirom na celotno gospodarstvo. Z razvojem metod za ugotavljanje ćezmernih sevalnih obremenitev bo slovenskim delodajalcem omogočena večja dostopnost storitev v zvezi z izdelavo ocene tveganja zaradi izpostavljenosti EMS. V pomoč pri tem bodo v okviru raziskovalnega projekta pripravljene ocene tveganja za obravnavana delovna mesta. Skozi izvedbo projekta bo vzpostavljen tudi center za ocenjevanje izpostavljenosti, ki bo gospodarskim družbam na voljo pri vrednotenju tveganja zaradi izpostavljenosti EMS. Modelni izračuni osnovnih mejnih vrednosti zaradi čezmerne izpostavljenosti bodo nedvomno nudili hitro in učinkovito orodje za preverjanje izpostavljenosti zaposlenih ob upoštevanju najslabših možnih primerov. Rezultati raziskav nedvomno služijo lahko tudi kot podlaga za pripravo nacionalnega programa varovanja zdravja zaposlenih, ki delajo z viri EMS. Slovenskim podjetjem bo tako omogočena lažja, dostopnejša in kvalitetnejša izdelava ocene tveganja zaradi izpostavljenosti EMS. Poleg manjše finančne obremenjenosti slovenskega gospodarstva se bo s tem zmanjšala možnost za nastanek in razvoj poklicnih bolezni, povezanih z izpostavljenostjo EMS, kar prispeva k večji skrbi za zdravje in kvalitetnejšemu življenju zaposlenih.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno