Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Virulentnost bakterij Campylobacter v modelu: okoljski stres - celične linije

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.03.00  Naravoslovje  Biologija   

Koda Veda Področje
1.06  Naravoslovne vede  Biologija 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (1)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  22491  dr. Anja Klančnik  Živalska produkcija in predelava  Vodja  2009 - 2013  315 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  64.524 
Pomen za razvoj znanosti
C. jejuni je za človeka patogena črevesna bakterija, ki se predvsem s kontaminiranim perutninskim mesom prenaša v prehransko verigo človeka. Čeprav je nesposobna razmnoževanja v živilu, lahko preživi v tolikšnem številu, da povzroča obolenj. Zato smo preko raziskav testirali kakšen je odziv kampilobakterjev med neugodnimi pogoji, katerim so pogosto izpostavljene med živilsko obdelavo in skladiščenjem/hranjenjem ter distribucijo živil. Tako smo prispevali k boljšemu razumevanju preživetja bakterij rodu Campylobacter v proizvodni verigi živil. Prav tako smo preverjali učinkovitost alternativnih snovi, ki se vse bolj uporabljajo med živilsko pridelavo in predelavo. Dodatno zaskrbljenost v živilstvu predstavlja tudi naraščajoča protimikrobna odpornost pri C. jejuni, kar še poveča njihov pomen. Vzporedno smo objavili tudi novo metodo razredčevanja v tekočem gojišču na osnovi merjenja metabolne aktivnosti (reagenta ATP ter INT) ter tako ovrednotili vpliv alternativnega protimikrobnega učinkovanja na bakterijske celice ter prispevali k izboljšani diagnostiki vzorcev. Z vpeljavo metode razredčevanje v modelih živi ter s prenosom na realno živili (piščančje in mleto meso) pa smo realnejše ocenili tveganje za zdravje ljudi in učinkovitost uporabe protimikrobno aktivnih naravnih izvlečkov. Ker je mehanizem delovanja ter mehanizem odpornosti proti alternativnim protimikrobnih snovi kompleksen in pri kampilobakterjih popolnoma neraziskan smo se usmerili tudi na poznavanje njihovega učinka na ravni celice. Prvič smo za bakterije Campylobacter opisali kompleksen mehanizem izlivnih sistemov, vključenih v odpornost proti rastlinskim učinkovinam. Obširna raziskava učinkovitosti naravnih fenolnih spojin proti bakterijam rodu Campylobacter tako podaja potencialne protimikrobne in tudi modulatorne učinkovine za zagotavljanje varnosti v živilski proizvodnoboskrbovalni verigi in/ali za preprečevanje in zdravljenje mikrobnih okužb. Vpliv okoljskih dejavnikov smo testirali tudi na nivoju virulentnosti kampilobakterjev ter s tem poskušali izboljšati oceno tveganja, ki ga le ti predstavljajo za zdravje ljudi. Dokazali smo povezavo med stresnim odgovorom bakterij ter njihovo virulentnostjo, ki je v primeru oksidativnega stresa zaskrbljujoča, saj ne vpliva na zmanjšano živost in celo izboljša virulentne lastnosti kampilobakterjev. Medtem ko so prve ugotovitve o zmanjšani virulentni aktivnosti ter zmožnost infektivnosti celic v odpornejšem stanju VBNC bolj spodbudna za natančno kvantifikacijo mikrobiološkega tveganja (QMRA, angl. quantitative microbial risk assessment). Vpeljali smo tudi nekaj modelov in vitro celičnih linij ter in vivo model mišk, ki bodo uporabni pri natančnejši opredelitvi imunske mehanizme pri infekciji ter kampilobakterioz pri ljudeh . Tako lahko preko boljšega razumevanje virulentnih dejavnikov kampilobatkerja opredelimo nova spoznanja o sistemskih bolezni tega patogena. Tako smo ovrednotili znanja o naravi, regulaciji ter mehanizmu delovanja virulentnih dejavnikov, ki so nujni pri postavljanju novih strategih celovitega obvladovanja varnosti živil ter novih strategij nadzora.
Pomen za razvoj Slovenije
V zadnjih letih je skrb za kakovostno in varno hrano postala pomembna tema. Varnost hrane je povezana z dobrimi praksami in zato je skrb za proizvodnjo mikrobiološko neoporečnih živil pomembna smernica državne politike. Pridobljene ugotovitve bodo vplivale na primernejše rokovanju s hrano, pripravo ter shranjevanju živil in zmanjšale pomanjkljivosti v znanju o mikrobiološkem tveganju. Posledično bo to pripomoglo k manjši obolevnosti ljudi / živali zaradi uživanja kontaminirane hrane in zmanjšane porabe zdravil. Prav tako bodo prispevale k načrtovanju proizvodnje varne hrane v živilsko prehranski verigi, še posebno v primarni ter sekundarni proizvodnji ter prenosu znanja v sisteme HACCP ter ISO 22000. Preko milejših postopkov obdelave živil lahko hitro spodbudimo razvoj bolj odpornih mikrobov, ki so sposobni preživeti in tudi povzročiti bolezen pri potrošniku. Vendar lahko s pridobljenim znanjem ter tudi s vključitvijo protimikrobnih sredstev v obliki naravnih rastlinskih izvlečkov, mikrobno rast zavremo, kupcu pa ponudimo nov in prijazen pristop v proizvodnji varnih živil.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno