Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Ekološka klasifikacija vodnih sistemov na območju Julijskih Alp in Karavank in ocena ranljivosti zaradi vpliva podnebnih sprememb

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.03.03  Naravoslovje  Biologija  Ekosistemi 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (1)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  22615  dr. Nataša Mori  Biologija  Vodja  2009 - 2011  163 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0105  Nacionalni inštitut za biologijo  Ljubljana  5055784  13.473 
Pomen za razvoj znanosti
Poznavanje podzemne favne v alpskih vodonosnikih je tako na nivoju Evrope kot v Sloveniji razmeroma slabo. Z vzorčenjem favne v izvirih lahko okvirno ocenimo vrstno pestrost podzemnih habitatov. Večina raziskav do sedaj se je osredotočila na raziskovanje izvirov kot življenjskih prostorov, ki jih naseljujejo tako na izvire vezane vrste, kot tudi predstavniki iz podzemlja. Predvideva se, da podzemne vrste pridejo v izvirska okolja pasivno z vodnim tokom ali aktivno iščejo vire hrane. Zelo malo je znanega o podzemnih vrstah, katerih primarni življenjski prostor je podzemlje, kjer se razmnožujejo, in ki v izvirih niso sposobne ohranjati trajnih populacij ter jih v njih najdemo le slučajno. Tekoča raziskava je ena izmed redkih, ki je proučevala izvire tako kot posebna življenjska okolja, kot tudi kot dostop do podzemnih habitatov. Primerjava rezultatov vzorčenja drifta iz izvirov, nevretenčarjev iz izvirov ter nižje v vodotokih, ki se napajajo iz teh izvirov, nam je dala nova znanja o ekoloških zahtevah posameznih vrst. Izsledki raziskave so tudi nov prispevek k poznavanju razširjenosti podzemnih vrst, prispevek k poznavanju vrstne pestrosti v alpskem prostoru ter dejavnikov, ki jo pogojujejo. Najdenih je bilo več novih vrst za znanost, ki bodo v prihodnosti tudi opisane. Poleg zgoraj omenjenega pomena bioloških izsledkov za znanost ter novih metodoloških pristopov, projekt pristopa na razmeroma nov način k reševanju raziskovalnih vprašanj na področju ekologije vodnih in podzemnih ekosistemov, saj je vključeno tudi sodelovanje strokovnjakov s področja geokemije in geologije. Interdisciplinarnost raziskave bistveno pripomore k boljši in kompleksnejši razlagi opazovanih pojavov.
Pomen za razvoj Slovenije
Novi pristopi v ekoloških raziskavah, ki smo jih uporabili tekom podoktorskega projekta pomenijo boljšo prepoznavnost Slovenije v svetu znanosti in s tem boljše možnosti mednarodnega povezovanja in skupnega razvoja znanosti. Raziskave konceptov in metodologij na področju raziskav vrstne pestrosti in njene trajnostne rabe so izredno pomembne v luči družbenega razvoja. Izsledki tekočega projekta bodo prispevali k prepoznavanju velike vrstne pestrosti podzemnih voda in izvirov na alpskem območju Slovenije, ki so do sedaj bili razmeroma slabo poznani. Izčrpni favnistični in ekološki podatki o vodonosnikih na območju Julijskih Alp, Karavank in Kamniško Savinjskih Alp bodo omogočili poglobljeno poznavanje podzemnih in izvirskih okolij na področju slovenskih Alp. Omogočena bo tudi primerjava z vodonosniki na širšem območju Alp (Italija, Avstrija, Nemčija, Francija). S tem se bo pokazala velika vrednost tega občutljivega in ranljivega prostora, ki ga je potrebno ohranjati. Izsledki lahko služijo tudi kot dopolnitev ohranitvenim ukrepom. Na podlagi rezultatov raziskave bodo predlagani novi kazalniki trajnostne rabe vodnih virov v Slovenskih Alpah.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno