Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Razvojni potencial celic mlečne žleze: primerjalni genomski pristop

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.06.03  Biotehnika  Biotehnologija  Animalna biotehnologija 

Koda Veda Področje
B000  Biomedicinske vede   

Koda Veda Področje
4.04  Kmetijske vede in veterina  Kmetijska biotehnologija 
Ključne besede
mlečna žleza , matične celice, celična diferenciacija, rak
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  07914  dr. Dušan Benčina  Veterina  Raziskovalec  2010 - 2013  223 
2.  05098  dr. Peter Dovč  Biotehnologija  Vodja  2010 - 2013  935 
3.  10412  dr. Simon Horvat  Biotehnika  Raziskovalec  2010 - 2012  562 
4.  25520  dr. Vesna Jerman  Farmacija  Raziskovalec  2010 - 2011  38 
5.  18981  dr. Tatjana Kavar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2012 - 2013  75 
6.  29432  dr. Rok Keber  Biotehnologija  Raziskovalec  2012  52 
7.  16361  dr. Tanja Kunej  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2010 - 2012  930 
8.  33997  Vesna Mrak    Tehnični sodelavec  2012  15 
9.  05008  dr. Mojca Narat  Biotehnologija  Raziskovalec  2010 - 2012  688 
10.  11906  dr. Aleš Snoj  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2012  219 
11.  15658  dr. Simona Sušnik Bajec  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2010 - 2012  194 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.817 
Povzetek
Ozadje: Matične celice iz različnih virov so v bioloških temeljnih in aplikativnih raziskavah v široki uporabi. Pomembne so pri razvoju in obnovi organov, prav tako pa so pogosto povezane s tumorogenezo in rakom. Primerjalni genomski pristopi bi lahko razkrili osnovne regulatorne mehanizme, ki vodijo njihovo proliferacijo in diferenciacijo. Mlečna žleza, kot organ s cikličnim značajem, ki tekom ženskega reproduktivnega življenja preide več ciklov diferenciacije, apoptoze in proliferaciie, se zdi primeren model za raziskave matičnih celic. Znanstveni problem: Mlečna žleza je visoko specializiran organ, ki je odgovoren za sintezo mleka. Iz rekonstitucijskih poskusov, kjer je bila iz tkiva/celic, ki so bile presajene v očiščeno maščobno blazinico miške, regenerirana celotna funkcionalna mlečna žleza ter iz citoloških študij miši, podgan in ljudi, je bil povzet sklep o obstoju matičnih celic mlečne žleze. Prisotnost matičnih/predniških celic mlečne žleze, ki vodijo razvoj različnih tipov celic mlečne žleze, je osnova za bolj specifične študije razvojnih potencialov matičnih celic mlečne žleze (MCMŽ). Njihova neenakomerna porazdelitev v mlečni žlezi ponuja možnost potrjevanja koncepta niše MCMŽ, ki ima pomembno vlogo medcelične komunikacije pri vzdrževanju in obnavljanju sklada MCMŽ. Primerjava MCMŽ iz različnih vrst, s poudarkom na celični signalizaciji pri vzdrževanju sklada MCMŽ, bo razkrila mehanizme, odgovorne za presenetljive razlike v pojavnosti raka mlečne žleze pri različnih vrstah. Nov vpogled v mehanizme raka bi lahko omogočila primerjava transkriptomskih podatkov med vrstami z visoko incidenco raka mlečne žleze (človeka, miši, psi), in tistimi, ki so skoraj brez primerov raka mlečne žleze (govedo, koza, konj). Cilj projekta je potrditi prisotnost in razvojne potenciale MCMŽ pri miši, kozi in kravi in raziskati njihov tumorogeni značaj. Identifikacija razlik v razvojnih potencialih MCMŽ različnih vrst in v njihovem tumorogenem značaju bo razjasnila pomembne mehanizme obnavljanja tkiva mlečne žleze in tumorogeneze. Primerjalni pristop predstavlja novo strategijo za identifikacijo vrstno-specifičnih ekspresijskih profilov MCMŽ, ki so verjetno povezani tudi s tumorogenezo. V preteklosti molekularno ozadje raka mlečne žleze pri različnih vrstah še ni bilo dovolj raziskano, čeprav je na ta način možno razkriti pomembne regulatorne mehanizme, ki sodelujejo pri razvoju raka. Metode: Iz mlečnih žlez različnih vrst (miš, govedo, koza, konj) bomo izolirali MCMŽ in preverili izražanje splošnih označevalcev in takšnih, ki so specifični za matične celice mlečne žleze. Za študij izražanja genov in lokalizacijo MCMŽ v tkivu mlečne žleze bomo uporabili RNA sekvenciranje, RT-PCR in imunohistokemijo. Razvojni potencial MCMŽ bomo preučevali z rekonstitucijskim modelom mlečne žleze s presajanjem v očiščeno maščobno blazinico miške. Z uporabo NOD/SCID mišjega modela bomo preskusili njihov tumorogen potencial. Relevantnost: Relevanca predlagane raziskave je podprta s pomembnimi vprašanji razvoja mlečne žleze, kakor tudi s predlagano vlogo MCMŽ v raku mlečne žleze. Razlike med vrstami lahko razkrijejo pomembne kontrolne točke v procesu diferenciacije MCMŽ in prispevajo k odkrivanju novih kandidatov, ki so vključeni v rak mlečne žleze. Organizacija in izvedljivosti: Izmenjavo materiala in strokovnega znanja, potrebnega za realizacijo projekta bodo omogočile izkušnje v biologiji mlečne žleze in matičnih celic, razpoložljivost dobro opremljenega laboratorija za delo z matičnimi celicami in sodelovanje na mednarodni ravni z laboratoriji, ki delajo z matičnimi celicami (EADGENE NoE,).
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati raziskovalnega projekta so pomembni, ker osvetljujejo problem identifikacije matičnih celic v mlečni žlezi, ki imajo dve poemembni vlogi: uravnavajo regeneracijski potencial mlečne žleze in so potencialno izvor razvoja tumorjev v mlečni žlezi. Primerjalni pristop nam omogoča identifikacijo skupnih značilnosti matičnih celic mlečne žleze, hkrati pa odpira možnosti za identifikacijo razlik, ki vodijo v zelo različno pojavnost tumorjev mlečne žleze pri različnih vrstah sesalcev. Pričakujemo, da nam bodo naši rezultati omogočili spremljanje lokalizacije matičnih celic v mlečni žlezi in pridobivanje obogatenih populacij matičnih celic za detajlnejšo analizo transktiptoma celic z matičnim značajem.
Pomen za razvoj Slovenije
Tema projekta je pomembna za boljše razumevanje poteka laktacije in daje možnost poseganja v razvoj mlečne žleze, primerjalni pristop k študiju matičnih celic različnih vrst pa daje možnost za identifikacijo rizičnih faktorjev, ki vodijo v tranzicijo matičnih celic v tumorske celice. Nadaljevanje projekta v tej smeri bi lahko imelo implikacije v diagnostiki tumorjev mlečne žleze pri človeku in tako potencialno vrednost za izboljšanje javnega zdravja.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno