Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Preoblikovanje obrambnih politik v sodobnem varnostnem okolju

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.06.04  Družboslovje  Politične vede  Obramboslovje 

Koda Veda Področje
S170  Družboslovje  Politične in upravne vede 

Koda Veda Področje
5.06  Družbene vede  Politične vede 
Ključne besede
obrambna politika, preoblikovanje, reforma, varnost, varnostno okolje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  01464  dr. Anton Bebler  Politične vede  Raziskovalec  2010 - 2013  739 
2.  04856  dr. Anton Grizold  Politične vede  Vodja  2010 - 2013  534 
3.  29896  mag. Anja Kolak  Politične vede  Raziskovalec  2010 - 2013  25 
4.  21509  dr. Erik Kopač  Politične vede  Raziskovalec  2010 - 2013  245 
5.  05816  dr. Marjan Malešič  Politične vede  Raziskovalec  2010 - 2013  538 
6.  18351  dr. Iztok Prezelj  Politične vede  Raziskovalec  2010 - 2013  609 
7.  29415  dr. Janja Vuga  Politične vede  Raziskovalec  2012 - 2013  203 
8.  30703  dr. Rok Zupančič  Politične vede  Mladi raziskovalec  2010 - 2013  233 
9.  27576  dr. Aleš Žiberna  Sociologija  Raziskovalec  2011 - 2013  176 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.573 
Povzetek
Izhodišča Sodobno varnostno okolje je vedno bolj kompleksno in nepredvidljivo. Pojavile so se številne netradicionalne grožnje varnosti, ki s svojim sinergetičnim učinkom postavljajo varnostne in obrambne politike pred številne izzive. Učinkovito odzivanje sodobnih razvitih držav zahteva preoblikovanje obstoječih varnostnih in obrambnih konceptov ter politik. Vedno pomembnejše je celovito pristopanje k reševanju kompleksnih varnostnih problemov   Opredelitev problema Preoblikovanje obrambne politike je postala stalnica v delovanju razvitih držav. Po koncu hladne vojne se izpostavlja problem iskanja identitete obrambne politike v okviru nacionalnovarnostne politike in tudi v okviru sistema mednarodne varnosti (NATO, EU). Prilagajanje kompleksnemu varnostnemu okolju poraja številne dileme, kot so problem opredelitve vsebine sodobne obrambne politike, vprašanje njenih meja, vprašanje razmerja med usmerjanjem obrambe na lastno ozemlje v primerjavi z izvajanjem obrambnovarnostnih nalog na svetovnih kriznih žariščih, vprašanje vloge obrambnega področja v boju zoper mednarodni terorizem in uporniška gibanja, vprašanje dejanskega pomena pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter humanitarnih katastrofah in nenazadnje tudi problem koordinacije številnih akterjev na nacionalni ter mednarodni ravni. Iskanje identitete obrambne politike je tesno povezano z vstopanjem netradicionalno obrambnih problemov na področje obrambne politike, kar je mogoče pripisati želji obrambnega področja po večji legitimnosti.   Cilji raziskave  V znanosti je mogoče opaziti premajhno konceptualno refleksijo v zvezi s procesi preoblikovanja obrambne politike. V tem smislu smo si zastavili naslednje raziskovalne cilje: opredeliti in analizirati dejavnike sodobnega varnostnega okolja, ki vplivajo na preoblikovanje obrambnih politik; oblikovati in utemeljiti teoretični oziroma metodološki model preoblikovanja obrambne politike in strukture, ki temelji na zaznavnih, funkcionalnih, strukturnih in finančnih vidikih oziroma dimenzijah; analizirati preoblikovanje obrambnih politik na vzorcu razvitih držav iz evroatlantskega prostora v časovnem obdobju po koncu hladne vojne (študije primerov); primerjalna analiza preoblikovanja obrambnih politik ter dopolnitev izhodiščnega modela proučevanja. Metode dela Za doseganje navedenih ciljev bo uporabljen multimetodološki pristop, ki obsega tri ključne metode: modeliranje, študije primerov in primerjalno analizo. Rezultat modeliranja bo metodološki model proučevanja oziroma spremljanja preoblikovanja obrambne politike v sodobni državi. Model bo izhodišče za izvedbo študij primerov na izbranem vzorcu relevantnih držav iz evroatlantskega območja. Pridobljene rezultate se bo soočilo s pomočjo primerjalne metode, ki ima za cilj ugotoviti ključne podobnosti in razlike v procesih preoblikovanja obrambnih politik.   Relevantnost Rezultati projekta bodo zapolnili nekatere identificirane praznine v sodobni znanosti: dejavniki preoblikovanja obrambne politike bodo dinamično opredeljeni in celovito analizirani, sodobna obrambna politika bo na podlagi vpogleda v prakso razvitih držav vsebinsko celovito opredeljena, koncept reforme varnostnega sektorja bo dopolnjen v postavki reform obrambne politike, oblikovan bo novi metodološki model za primerjalno proučevanje, analiziranje in spremljanje preoblikovanja obrambne politike in izvedene bodo obširne študije primerov, ki bodo predstavljale bogato podatkovno bazo. Ključni doprinos projektnih rezultatov k praksi pa bo v prispevanju k optimizaciji obrambne politike v sodobnih kriznih razmerah.
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati projekta (delno) zapolnjujejo omenjene praznine v sodobni znanosti: dejavniki preoblikovanja obrambne politike so dinamično (teoretično) opredeljeni in analizirani, sodobna obrambna politika je na temelju vpogleda v prakso razvitih držav vsebinsko celovito opredeljena, koncept reforme varnostnega sektorja je dopolnjen v postavki reform obrambne politike, oblikovan je novi metodološki model za primerjalno proučevanje, analiziranje in spremljanje preoblikovanja obrambne politike, narejena je obširna študija primerov, ki je predstavljena v obliki podatkovne baze vojaških in nevojaških indikatorjev in omogoča nadaljnje proučevanje sprememb obrambnih politik sodobnih držav. Na temelju celotnih rezultatov projekta pa je mogoče opredeliti strokovna izhodišča za obrambno politiko na področju vojaško-obrambne transformacije. Najpomembnejši doprinos rezultatov projekta k znanosti je metodološki model za spremljanje in primerjalno proučevanje obrambnih politik sodobnih držav. Poleg tega celotni rezultati iz raziskave omogočajo učinkovitejše spremljanje obrambnih politik sodobnih držav, kar pripomore tudi k racionalizaciji tovrstnih procesov v praksi. Uporaba tega modela omogoča večjo preglednost vsebine obrambnih politik, izvajanje kakovostnejših analiz obrambnih praks ter posledično optimalnejših ukrepov sodobne države za urejanje tega področja družbenega življenja. Novi metodološki model za spremljanje preoblikovanja obrambnih politik je lahko izhodišče za izvedbo celostnih analiz obrambne politike katerekoli sodobne države in hkrati omogoča raziskovanje drugih problemskih sklopov, na primer analizo razmerja med obrambno in drugimi politikami države.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati raziskovalnega projekta »Preoblikovanje obrambnih politik v sodobnem varnostnem okolju« imajo velik pomen za razvoj slovenske obramboslovne znanosti, študija obramboslovja ter obrambne prakse. Rezultati raziskovalnega projekta bogatijo teoretično-metodološke, terminološke in druge prvine obramboslovne znanosti. Novi model za spremljanje obrambne politike sodobne države omogoča pridobivanje novih znanstvenih spoznanj, obsežna podatkovna baza (kvantitativnih vojaških in nevojaških indikatorjev) pa je temeljno izhodišče za nadaljnje znanstveno proučevanje obrambnega sektorja v sodobni državi. Rezultati raziskovalnega projekta omogočajo izvedbo celovite strokovne ocene dosedanjega razvoja in preoblikovanja obrambne politike v Republiki Sloveniji ter z dodatno izvedenimi analizami omogočajo oblikovanje strokovnih izhodišč za Vlado RS na področju obrambnega načrtovanja in izvajanja obrambne politike. Celotna izvedba raziskovalnega projekta in njegovi rezultati prispevajo tudi k razvoju raziskovalnega kadra ter k obogatitvi študija obramboslovja, varnostnih in drugih sorodnih študij. Rezultati in spoznanja iz projekta se neposredno prenašajo v pedagoški proces študija obramboslovja in drugih študijskih programov na Fakulteti za družbene vede, UL, ter na druge znanstveno raziskovalne organizacije v Republiki Sloveniji in tujini.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno