Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Etika živali kot paradigma etike trajnostnega razvoja

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.10.00  Humanistika  Filozofija   

Koda Veda Področje
H001  Humanistične vede  Filozofija 

Koda Veda Področje
6.03  Humanistične vede  Filozofija, religija in etika 
Ključne besede
Živalska etika, bioetika, trajnostni razvoj, okoljski pragmatizem, fenomenologija, poststrukturalizem, ekofeminizem, somatska senzibilnost, sočutje, etika trajnosti, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  22368  dr. Nadja Furlan Štante  Teologija  Raziskovalec  2010 - 2013 
2.  29045  dr. Tomaž Grušovnik  Filozofija  Raziskovalec  2010 - 2013 
3.  18056  dr. Anton Mlinar  Humanistika  Raziskovalec  2010 - 2013 
4.  24430  dr. Helena Motoh  Filozofija  Raziskovalec  2010 - 2012 
5.  18581  dr. Mateja Sedmak  Sociologija  Raziskovalec  2010 - 2012 
6.  26014  dr. Vojko Strahovnik  Filozofija  Raziskovalec  2012 - 2013 
7.  21580  dr. Rok Svetlič  Filozofija  Raziskovalec  2010 - 2013 
8.  18054  dr. Lenart Škof  Filozofija  Vodja  2010 - 2013 
9.  29337  dr. Polona Tratnik  Filozofija  Raziskovalec  2011 - 2013 
10.  20023  dr. Ernest Ženko  Filozofija  Raziskovalec  2010 - 2013 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1510  Znanstveno-raziskovalno središče Koper  Koper  7187416000 
Povzetek
Projekt bo raziskoval področje filozofske etike živali s posebnim poudarkom na vlogi etičnega premisleka o etiki živali na vzgojo za trajnostni razvoj. Predlog projekta bo povezal sodobno živalsko etiko (animal ethics) in sodobne teorije trajnostnega razvoja, slednje posebej z ozirom na vzgojo za trajnostni razvoj in implementacijo le-te v izobraževalne ustanove. Prek analize različnih pristopov in ključnih metodoloških modelov filozofske etike (klasične normativne etike, moralni racionalizem, utilitarizem, pristop iz zmožnosti oz. t.i. capabilities approach, poststrukturalizem ter pragmatizem), bo razvil okoljsko-pragmatistični model vključitve živalske etike v okvir prostora politične etike, bioetike ter etike trajnostnega razvoja. Preučil bo obstoječe teorije etike odnosa do živali ter na njihovi podlagi ponudil novo izvirno okoljsko-pragmatistično tezo o povezavi človeškega in živalskega sveta življenja, ki bo temeljila na definiciji občutenja življenja kot temeljnega fenomena povezanosti bitij v naravnem in kulturnem okolju. Temeljna teza projekta tako zaobsega fenomenološko-pragmatistično-etično definicijo 'življenja' kot temeljne 'kategorije' nove etike živali. V okviru sodobne praktične etike in živalske etike bodo analize teorij pravic živali, dostojanstva življenja živali in etike odnosa do narave ter alternativnih teorij, ki segajo onkraj antropocentričnih kategorij, pokazale tudi pomembnost navezave pozitivnih elementov omenjenih teorij na področje etike v izobraževanju (vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, kultiviranje in senzibiliziranje posameznikov v odnosu do narave, razvijanje odnosa do ekofeminizma, vnos novih spoznanj v izobraževalne kurikulume itd.).
Pomen za razvoj znanosti
V okviru sodobnih trendov je v filozofiji zelo aktualno področje povezave etike življenja, etike živali ter okoljske etike v različnih teoretskih kontekstih. Projekt je najprej preučil stanje in temeljne koncepte klasičnih etik živali ter aplikativnih etik ter jih na inovativen način navezal na sodobne teorije o etiki življenja, okoljski etiki ter etiki trajnostnega razvoja. Etiko živali je tako vzpostavil kot paradigmo nove etike v njenih intersubjektivnih, pragmatističnih, feminističnih in okoljskih elementih. Ustvarjene so bile nove metode izobraževanja za pravice živali ter trajnostno in okoljsko etiko. Projekt je obenem pokazal, da je dandanes področje etike živali lahko paradigma (in ne le del) sodobne etike, saj se preko fenomenoloških in intersubjektivnih elementov v razmerju "človek-nečloveške živali" vzpostavlja novo etično polje, ki presega tako tradicionalne kakor tudi druge sodobne normativne vidike etičnega presojanja nečloveškega sveta in sveta narave.
Pomen za razvoj Slovenije
V okviru tradicije sodobne filozofske misli v Sloveniji spada med najbolj zapostavljene smeri prav vprašanje ukvarjanja z zgodovino odnosa človeka do naravnega okolja, zlasti t.i. nečloveških živali (non-human animals). Polje raziskovanja v tej smeri filozofije še ni uveljavljeno, pa tudi vprašanje terminologije je pri tem še več kot odprto. Čeprav ima etika živali neposredne družbene posledice, pa ta smer ni zastopana v okviru vzgojnih politik, saj učni načrti ne vsebujejo metodoloških in zgodovinskih vidikov odnosa sobivanja človeka in živali ali narave kot celote. Obenem je v okviru svetovnih trendov v filozofiji zelo aktualno področje povezave etike življenja, etike živali ter okoljske etike v različnih teoretskih kontekstih. Omenjeni projekt je s svojimi rezultati pripomogel k umestitvi te smeri sodobne praktične ali aplikativne etike v okvir sodobne filozofske etike in njenih normativnih teorij, za Slovenijo pa so posebej pomembni rezultati, ki etiko odnosa med živalskim/naravnim in človeškim svetom umeščajo v okvir diskusij na področju intersubjektivnosti, feministične etike z novo družbeno etiko, etike trajnostnega razvoja ter tudi praktičnih vprašanj izobraževanja za trajnostni razvoj.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno