Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Določanje naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z geografskim informacijskim sistemom

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.12.00  Humanistika  Geografija   

Koda Veda Področje
P510  Naravoslovno-matematične vede  Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija 

Koda Veda Področje
6.05  Humanistične vede  Druge humanistične vede 
Ključne besede
geografija, geografska regionalizacija, geografska tipizacija, pokrajinski tip, oblikovanost površja, kamnine, rastlinstvo, regionalni razvoj, Slovenija, digitalni model višin, geografski informacijski sistem
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  24301  dr. David Bole  Geografija  Raziskovalec  2010 - 2011  303 
2.  27510  dr. Mateja Breg Valjavec  Geografija  Mladi raziskovalec  2010 - 2012  191 
3.  30791  dr. Rok Ciglič  Geografija  Mladi raziskovalec  2010 - 2013  417 
4.  08467  dr. Matej Gabrovec  Geografija  Raziskovalec  2010 - 2013  611 
5.  13179  dr. Mauro Hrvatin  Humanistika  Raziskovalec  2010 - 2013  363 
6.  07553  dr. Drago Kladnik  Geografija  Raziskovalec  2010 - 2013  1.163 
7.  21464  dr. Blaž Komac  Geografija  Raziskovalec  2010 - 2013  633 
8.  32206  dr. Jani Kozina  Geografija  Mladi raziskovalec  2010 - 2013  233 
9.  35070  Jaka Ortar  Geografija  Mladi raziskovalec  2013  102 
10.  14000  mag. Miha Pavšek  Geografija  Raziskovalec  2010 - 2013  1.478 
11.  08294  dr. Drago Perko  Geografija  Vodja  2010 - 2013  1.044 
12.  00343  Peter Repolusk  Geografija  Raziskovalec  2010 - 2013  215 
13.  08101  dr. Maja Topole  Geografija  Raziskovalec  2010 - 2013  512 
14.  17073  dr. Mimi Urbanc  Geografija  Raziskovalec  2010 - 2013  448 
15.  22245  dr. Matija Zorn  Geografija  Raziskovalec  2010 - 2013  1.226 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.523 
Povzetek
Na temelju digitalnih podatkov o reliefu, kamninah in vegetaciji, ki so najpomembnejše sestavine notranje strukture slovenskih pokrajin in hkrati njihove zunanje podobe, bo z uporabo geografskega informacijskega sistema in terenskega preverjanja izdelana naravna pokrajinska tipizacija Slovenije. Opredeljeni, analizirani in ovrednoteni bodo najpomembnejši naravni pokrajinski tipi v Sloveniji kot razmeroma homogene naravne prostorske enote, ki podobno vplivajo na družbene sestavine pokrajine, se podobno odzivajo pri posegih družbe v prostor in zahtevajo podobno varovanje. Izdelani bodo tematski zemljevidi naravne pokrajinske tipizacije Slovenije kot pripomoček pri raziskavah v okviru številnih znanstvenih ved, pri regionalizacijah Slovenije, pri načrtovanih posegih v prostor, pri varovanju slovenske naravne dediščine, pri regionalnem planiranju in pri ohranjanju izjemne pokrajinske pestrosti Slovenije.
Pomen za razvoj znanosti
S projektom smo: - izpopolnili in razširili metodologijo naravne pokrajinske tipizacije Slovenije, - nadgradili vedenje o zakonitostih součinkovanja med naravnimi sestavinami pokrajine, - obudili znanstveno razpravo o geografskih regionalizacijah, tipizacijah in drugih členitvah Slovenije, predvsem o metodologiji, terminologiji in konkretnih rezultatih s tega področja, - dopolnili znanje o pokrajinski pestrosti Slovenije kot enem njenih največjih naravnih bogastev, - povečali pomen geografije kot aplikativne vede, - krepili fizično in regionalno geografijo, pa tudi pokrajinsko ekologijo, - uvedli v geografijo nove metodološke rešitve in modele, - inovativno uporabili geografske informacijske sisteme, - povečali učinkovitost in aplikativnost geografskih informacijskih sistemov, - vrednotili in preverjali kakovost reliefnih, litoloških in vegetacijskih podatkov v Sloveniji, - krepili pomen terenskega dela kot ključnega člena pri preverjanju rezultatov kvantitativnih analiz, - prispevali k boljšemu prikazu geografskih značilnosti Slovenije v tujini, - rezultate projekta, na primer tematske zemljevide, pripravili v obliki, da bodo lahko znanstveni vir za nove raziskave na tem področju. Rezultati projekta bodo pomembni za geografijo in sorodne znanosti na temeljnih in aplikativnih področjih ter kmetijstvo, regionalno planiranje, ohranjanje podeželja in poselitve, načrtovanje smotrne rabe tal, pokrajinsko ekologijo, ohranjanje naravne in kulturne dediščine.
Pomen za razvoj Slovenije
Izsledki projekta v Sloveniji so uporabni na več področjih, na primer: - pri oblikovanju državnih ukrepov za smotrnejše gospodarjenje v posameznih naravnih pokrajinskih tipih, - pri usklajevanju nadaljnjega gospodarskega in drugega razvoja glede na okoljske omejitve in gospodarske potrebe v posameznih naravnih pokrajinskih tipih, - pri najrazličnejših posegih pristojnih ustanov v prostor, - pri oblikovanju državnih in občinskih ukrepov za načrtovanje nadaljnjega prostorskega razvoja, - pri izdelavi občinskih prostorskih načrtov in občinskih podrobnejših prostorskih načrtov, - pri varovanju slovenske naravne dediščine, - pri pripravi geografskih in drugih učbenikov na vseh stopnjah izobraževanja, - pri spreminjanju vrednostnega dojemanja ljudi o naravni pokrajinski raznolikosti Slovenije kot bogastvu države. Izsledke projekta lahko koristno uporabijo druge znanstvene panoge pri svojem raziskovanju, državne oziroma javne in privatne ustanove ter organi upravljanja na državni in krajevni ravni kot napotilo za njihovo smotrno delovanje pri najrazličnejših posegih v prostor, različne organizacije pri promociji Slovenije v smislu države z veliko naravno pokrajinsko raznolikostjo. Rezultati projekta temeljijo na geografskemu informacijskemu sistemu, zato je možno njihovo stalno dopolnjevanje in razširjanje. Izsledki projekta so in bodo objavljeni v obliki, dostopni najširšemu krogu uporabnikov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno