Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Potresna odpornost modernih zidanih konstrukcij

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.01.04  Tehnika  Gradbeništvo  Potresno inženirstvo 

Koda Veda Področje
T220  Tehnološke vede  Gradbeništvo, hidravlika, priobalna tehnologija, mehanika zemljin 

Koda Veda Področje
2.01  Tehniške in tehnološke vede  Gradbeništvo 
Ključne besede
zidane konstrukcije, potresna odpornost, nearmirano zidovje, modeliranje, poškodovanost, modeliranje stikov, razpokanost
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (1)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  24339  dr. Matija Gams  Gradbeništvo  Vodja  2010 - 2012  206 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1502  Zavod za gradbeništvo Slovenije  Ljubljana  5866324000  10.362 
Povzetek
Osnovna tema predlaganega projekta je raziskati in kvantificirati vpliv novosti, ki se pojavljajo v zidarstvu. Novosti je kar nekaj, najbolj očitne pa so pri maltah oz. povezovalnem materialu, ki je dandanes lahko klasična malta razmeroma visoke trdnosti, tankoslojna malta, ali pa lepilo (npr. poliuretansko lepilo). Spremembe so tudi pri zidakih, ki imajo pogosto brušene naležne ploskve, kar implicira drugačne konstitucijske zakone stika med naležno ploskvijo in povezovalnim materialom. Mnogi moderni opečni zidaki so zasnovani za gradnjo brez zapolnjevanja navpičnih reg, zato je stik nezaponjen, a tesen.   Na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAGu) opravljene raziskave potresne odpornosti zidovja, zgrajenega na sodoben način kažejo, da uveljavljene enačbe iz inženirske prakse ne uspejo dovolj natančno opisati zidovja (Tomaževič s sod., 2009a). Rezultati kažejo na drugačno obnašanje, kot smo mu priča v klasično zidanem zidovju, in ga bolje opiše model s tlačnimi diagonalami.   Za namen kvantifikacije vpliva sprememb v modernem zidovju je v projektu predviden zajeten eksperimentalen in numeričen program, ki želi izmeriti in modelirati konstitucijske zakone posameznih gradnikov zidovja in jih združiti v numerični postopek za modeliranje strižnih preiskav zidovja in določevanja potresnega odziva zidanih konstrukcij. Meritve in modeliranje konstitucijskih zakonov modernih malt in lepil oz. njihovega stika z zidaki je prvi prispevek tega projekta.   Z razvitim numeričnim postopkom bodo narejene numerične parametrične analize, ki bodo validirane z dodatnimi eksperimentalnimi preiskavami. Poglobljeno se bo analiziral prej omenjeni mehanizem tlačnih diagonal, ki se ga bo z numeričnimi in eksperimentalnimi analizami potrdilo ali pa ovrglo, ter določilo njegovo območje veljavnosti v odvisnosti od robnih pogojev, materialnih karakteristik gradnikov zidovja in dimenzij zida. Uspešna validacija in razvoj mehanizma je drugi prispevek tega projekta.   Cilj projekta je tudi razviti računalniški program za analizo zidanih konstrukcij, v katerega bo vgrajen napreden matematični model za modeliranje zidovja. Program bo orodje za analizo potresne odpornosti obstoječih in predvsem novih zidanih konstrukcij, upošteval pa bo nelinearno obnašanje v slopih in parapetih ter interakcijo med stropnimi konstrukcijami in zidovjem.
Pomen za razvoj znanosti
Eksperimentalne preiskave in raziskave opravljene v tem projektu širijo nabor osnovnih podatkov o zidovju iz novih zidakov in malt in njihovem potresnem obnašanju. Nudijo tudi podatke o materialnih parametrih in numeričnih modelih s katerimi opišemo njihov potresni odziv. S tega vidika predstavljajo izhodišče raziskav in osnovne podatke za druge domače in tuje raziskovalce. Razviti numerični mikro model omogoča natančne analize obnašanja zidovje in prestavlja nov vir informacij za raziskovalce, ki izdelujejo svoje matematične modele. Z ugotovitvami pridobljenimi v tem projektu, bodo lahko svoje modele izboljšali in prilagodili. Računalniški program za analizo konstrukcij predstavlja odprto platformo za preizkušanje in raziskave različnih modelov konstrukcij, ki temeljijo na modeliranju z okvirji in se aktivno uporablja in razvija med raziskovalci inštituta. Program za račun dinamičnega odziva zidanih konstrukcij je dovolj učinkovit, da ga je možno uporabiti za analize za konstruiranje IDA (incremental dynamic analysis) krivulj in ocene verjetnosti prekoračitev posameznih mejnih stanj konstrukcije.
Pomen za razvoj Slovenije
Dognanja, metode in programi razviti v tem projektu omogočajo večjo natančnost pri določanju potresne odpornosti zidanih konstrukcij in konstruiranje novih, bolj potresno odpornih. Zaradi večje natančnosti omogočajo tudi bolj ekonomično gradnjo, hkrati pa dajejo smernice slovenski opekarski industriji za nadaljnji razvoj izdelkov. Večja natančnost in zanesljivost metod, ki omogočata večjo potresno odpornost pa posredno varujejo človeška življenja in premoženje v primeru potresa v Sloveniji in drugod.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno