Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Raba fitofarmacevtskih sredstev in preučitev možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v Sloveniji

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   

Koda Veda Področje
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  14929  mag. Matej Knapič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2010 - 2012  354 
2.  13492  dr. Mario Lešnik  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2010 - 2012  598 
3.  24978  mag. Jolanda Persolja  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2010 - 2012  95 
4.  20162  dr. Sebastjan Radišek  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2010 - 2012  622 
5.  20163  dr. Magda Rak Cizej  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2010 - 2012  566 
6.  10922  dr. Andrej Simončič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2010 - 2012  932 
7.  06533  Vojko Škerlavaj  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2010 - 2012  515 
8.  13378  mag. Marjetica Urbančič Zemljič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2010 - 2012  672 
9.  05672  dr. Gregor Urek  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  2010 - 2012  737 
10.  13376  mag. Metka Žerjav  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2010 - 2012  357 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  20.076 
2.  0416  Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije  Žalec  5051762000  4.267 
3.  0482  Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede  Hoče  5089638004  9.913 
Pomen za razvoj znanosti
V projektu so predstavljene usmeritve in možnosti za doseganje cilja zmanjšanja rabe FFS oziroma usmeritve za raziskovalno delo na področju zdravstvenega varstva rastlin. Predstavljene so možnosti za razvoj, spodbujanje in izvajanje raziskovalnega dela, vezanega na obvladovanje škodljivih organizmov. Poseben poudarek je namenjen znanju, raziskavam, razvoju in optimizaciji tehnoloških procesov, ki se nanašajo na razvoj in implementacijo pridelovalnih možnosti kmetijskih rastlin, vezanih na kolobar, sortni izbor, izbiro ustreznih leg nasadov, vzgojne oblike, prehrano rastlin, obdelavo tal, mehansko zatiranje škodljivih organizmov, alternativne oblike varstva rastlin, biotično varstvo rastlin, antirezistentno strategijo itn. Omenjeni poudarki lahko pomembno vplivajo na usmeritve in razvoj raziskovalnega dela na področju kmetijstva.
Pomen za razvoj Slovenije
Predstavljeni rezultati projekta predstavljajo temelj za oblikovanje akcijskega načrta RS za zmanjšanje tveganj in vplivov rabe FFS na zdravje ljudi in okolje, ki ga mora pripraviti Slovenija v skladu z direktivo 2009/128/ES. V projektu je opredeljeno, da oblikovanje tega načrta ne sme negativno vplivati na obseg pridelave oziroma poslabšanje gospodarskega položaja pridelovalcev temveč mora slediti praktičnim načelom zagotavljanja oziroma izboljšanja prehranske varnosti ljudi v Sloveniji. Podane so možnosti, predstavljeni pa so tudi ukrepi za zmanjšanje tveganja zaradi rabe FFS za najpomembnejše kmetijske rastline. V projektu so predstavljeni kazalniki, s katerimi bo mogoče v Sloveniji spremljati tveganja in vplive rabe FFS in ob morebitnih odstopanjih tudi ukrepati. Z opredelitvijo možnosti in pogojev za zmanjšanje rabe FFS so podane tudi usmeritve za skladnejši razvoj slovenskega kmetijstva in večjo uporabo okolju prijaznejših pristopov varstva rastlin, ki bodo dolgoročno pozitivno vplivali na naše okolje. Podane so usmeritve za zmanjšanje negativnih vplivov rabe FFS na ljudi in okolje v Sloveniji. Z oblikovanjem normaliziranega indeksa porabe FFS je omogočeno uravnoteženo prikazovanje obtežbe FFS oz. a.s. na hektar in posledično tudi realnejša podoba rabe FFS v Sloveniji.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno