Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Učinek vladnih protikriznih ukrepov na delovanje podjetij v pogojih gospodarske recesije

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.01  Družboslovje  Ekonomija  Ekonomske vede 

Koda Veda Področje
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  03791  dr. Maja Bučar  Družboslovje  Raziskovalec  2010 - 2012  549 
2.  24345  dr. Anže Burger  Družboslovje  Vodja  2010 - 2012  238 
3.  33023  dr. Danijel Crnčec  Družboslovje  Raziskovalec  2010 - 2012  64 
4.  19075  dr. Andreja Jaklič  Družboslovje  Raziskovalec  2010 - 2012  426 
5.  32353  Jasna Jugovič    Tehnični sodelavec  2010 - 2012 
6.  31972  dr. Aljaž Kunčič  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2010 - 2012  57 
7.  02829  dr. Matija Rojec  Družboslovje  Raziskovalec  2010 - 2012  667 
8.  20074  dr. Petra Roter  Družboslovje  Raziskovalec  2010 - 2012  222 
9.  02880  dr. Metka Stare  Družboslovje  Raziskovalec  2011 - 2012  326 
10.  11995  dr. Zlatko Šabič  Družboslovje  Raziskovalec  2010 - 2012  358 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  39.572 
Pomen za razvoj znanosti
- Razvoj metodologije merjenja učinkov posameznih ukrepov, ki je uporabna ne le za vse oblike pomoči temveč tudi drugih vrst spodbud ali investicij. Dinamično merjenje učinkov z metodami paritev in drugimi uporabljenimi metodami tudi v znanstvenih krogih še ni široko uveljavljeno, še posebej pa je redko na področju vrednotenja ekonomskih politik. Kombiniranje tehnik in metod v ocenjevanju učinka posameznega instrumenta zato pomeni izviren prispevek k metodologiji merjenja uspešnosti ekonomskih politik. - Prispevki na področju raziskovanja učinkovitosti ad hoc gospodarskih interventnih ukrepov in ukrepov industrijske politike: Razumevanje in empirična preverba teorije rasti podjetja v kombinaciji s pregledom učinkov spodbud podjetjem je ključen za razvoj in preverjanje obstoječih teorij industrijske politike. Razumevanje koncepta in vloge posameznih determinant rasti podjetij in resistentnosti na krizo je ključno tudi na izvedbeni ravni za oblikovanje politik ter spremljanje rezultatov politik (nabor ukrepov in vrednotenje ukrepov) za interventne protikrizne ukrepe ali podobnih ukrepov industrijske politike. Analize kažejo, da je vloga posameznih determinant učinkovitosti spodbud med državami zelo različna, zato temeljite nacionalne študije prispevajo k razvoju teorije, izboljševanju metodologije in kritični interpretaciji ocen učinkov državnih spodbud podjetjem. - Rezultati analize, ki vključuje celovit pregled ukrepov v kriznem obdobju od 2008 do 2010 v Sloveniji ter vrednotenje učinkov palete različnih ukrepov z različnimi metodami, podajajo komplementarno razlago procesov in prilagajanja podjetij na gospodarsko krizo. - Projektna skupina je oblikovala nekatere originalne baze podatkov in znanj, ki so lahko podlaga za nadaljnje raziskave ter osnova tudi za delo naročnikov ter drugih raziskovalcev ter za učinkovitejše vodenje ekonomske politike države in poslovne politike podjetij. -Identificiralo se je tudi povezanost med odpornostjo na gospodarsko krizo in absorbcijsko sposobnostjo prejetih sredstev pomoči na eni strani ter stopnjo internacionalizacije na drugi strani. Ta povezava bo v prihodnosti raziskana še bolj pogljobljeno, saj ima ne le pomemben prispevek za razvoj znanosti, ampak tudi uporabne družbenoekonomske implikacije. Na podlagi ugotovitev takšnih raziskav namreč lahko oblikujemo bolj učinkovite in manj distorzivne ukrepe gospodarske politike.
Pomen za razvoj Slovenije
Delo in rezultati projektne skupine so usklajeni s prioritetami Strategije razvoja Slovenije, saj se osredotočajo na krepitev položaja Slovenije in njenih akterjev v pogojih članstva v EU in v procesih globalizacije. Tesno vpetost programa v procese družbeno-ekonomskega razvoja Slovenije dokazuje tudi velika angažiranost raziskovalcev v projektih Ciljnega raziskovalnega programa 'Konkurenčnost Slovenije', delu UMAR, študije in ekspertize, ki so jih raziskovalci naredili za Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za gospodarstvo, JAPTI, Službo Vlade za razvoj in evropske zadeve, GZS, podjetja, sodelovanje raziskovalcev v različnih gospodarskih in državnih telesih (Strateški svet Ministrstva za zunanje zadeve, strokovna telesa Službe vlade za razvoj, Odbor za reforme Vlade RS, sodelovanje v pripravi Strategije razvoja Slovenije, sodelovanje v pripravi Izhodišč za strateški razmislek o slovenskem razvoju, Pogovori o prihodnosti Slovenije itd.). Raziskovalci s predstavitvami raziskav o Sloveniji in možnosti za sodelovanje z in v Sloveniji promovirajo Slovenijo v tujini, v procesu izobraževanja pa skrbijo za prenašanje najnovejših svetovnih spoznanj v Slovenijo. Konkretneje pa se pomen dela raziskovalne skupine za razvoj Slovenije izraža naslednjem: - Boljše poznavanje dejavnikov odpornosti podjetij na gospodarske krize in učinkovitosti državnih ukrepov za blaženje krize, ter konkretni predlogi za izboljšanje ukrepov. - Rezultati analize, ki vključuje celovito analizo učinkov ukrepov za lajšanje gospodarske krize v obdobju od 2008 do 2010 v Sloveniji ter vrednotenje učinkov palete različnih ukrepov z različnimi metodami, podajajo komplementarno razlago procesov in prilagajanja podjetij na krizo. - Identifikacija ovir, ki zmanjšujejo uspešnost izrabe sredstev iz naslova pomoči za odpravljanje finančne krize in gospodarske recesije je lahko neposredno uporabljena s strani naročnika ter ostalih oblikovalcev gospodarske politike. - Projektna skupina je poleg rezultatov o učinkih oblikovala nekatere originalne baze podatkov in znanj, ki so lahko podlaga za nadaljnje raziskave ter osnova tudi za delo naročnikov ter drugih raziskovalcev ter za učinkovitejše vodenje ekonomske politike države in poslovne politike podjetij. - Projektna skupina je razvila metodologijo merjenja učinkov posameznih ukrepov, ki je uporabna ne le za vse oblike pomoči temveč tudi drugih vrst spodbud ali investicij. Dinamično merjenje učinkov z metodami paritev in drugimi uporabljenimi metodami v Sloveniji še ni uveljavljeno, še posebej pa je redko na področju vrednotenja ekonomskih politik. Kombiniranje tehnik in metod v ocenjevanju učinka posameznega instrumenta zato pomeni izviren prispevek k metodologiji merjenja uspešnosti ekonomskih politik v Sloveniji, ki je lahko neposredno uporabljen za vrednotenje številnih drugih ukrepov. - Člani raziskovalne skupine so vpeti v pedagoško delo na Fakulteti za družbene vede, kot tudi na drugih visokošolskih institucijah v Sloveniji in tujini, kar zagotavlja prenos rezultatov raziskovalnega dela skupine v izobraževalni proces. - V procesu raziskovanja je projektna skupina identificirala več raziskovalnih vprašanj in analiz, ki so potrebne v nadaljnjem izvajanju politike državnih pomoči podjetjem.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati
Zgodovina ogledov
Priljubljeno