Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Evalvacija izvajanja politike konkurenčnosti v obdobju 2004-2009 s predlogi sprememb in novih ukrepov in kazalnikov

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.01  Družboslovje  Ekonomija  Ekonomske vede 

Koda Veda Področje
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (12)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  13498  dr. Milan Brglez  Politične vede  Raziskovalec  2010 - 2012  398 
2.  06360  dr. Bojko Bučar  Politične vede  Raziskovalec  2010 - 2012  400 
3.  03791  dr. Maja Bučar  Politične vede  Raziskovalec  2010 - 2012  549 
4.  24345  dr. Anže Burger  Politične vede  Raziskovalec  2010 - 2012  231 
5.  19075  dr. Andreja Jaklič  Politične vede  Vodja  2010 - 2012  415 
6.  32353  Jasna Jugovič    Tehnični sodelavec  2010 - 2012 
7.  31972  dr. Aljaž Kunčič  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2010 - 2012  57 
8.  16004  dr. Ana Murn  Ekonomija  Raziskovalec  2010  157 
9.  02829  dr. Matija Rojec  Politične vede  Raziskovalec  2010 - 2012  667 
10.  20074  dr. Petra Roter  Politične vede  Raziskovalec  2010 - 2012  221 
11.  02880  dr. Metka Stare  Politične vede  Raziskovalec  2010 - 2012  326 
12.  27579  dr. Boštjan Udovič  Politične vede  Raziskovalec  2010 - 2012  448 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  39.239 
Pomen za razvoj znanosti
Prispevki projekta k razvoju znanosti: - Prispevki na področju raziskovanja konkurenčnosti. Razumevanje in pregled evolucije koncepta konkurenčnosti in pregled razvoja politik spodbujanja konkurenčnosti je ključen za razvoj in preverjanje obstoječih teorij. Nacionalna konkurenčnost je namreč v zadnjem desetletju osrednji cilj ekonomskih politik razvitih in hitro razvijajočih se gospodarstev. Razumevanje koncepta in vloge posameznih determinant konkurenčnosti je ključno za oblikovanje politik ter spremljanje rezultatov politik. Analize kažejo, da je vloga posameznih determinant konkurenčnosti med državami različna, zato temeljite nacionalne študije prispevajo k razvoju teorije, izboljševanju metodologije in kritični interpretaciji mednarodno uveljavljenih lestvic konkurenčnosti. - Razvoj metodologije merjenja učinkov posameznih ukrepov, ki je uporabna ne le za vse oblike pomoči temveč tudi drugih vrst spodbud ali investicij. Dinamično merjenje učinkov z metodami paritev in drugimi uporabljenimi metodami tudi v znanstvenih krogih še ni široko uveljavljeno, še posebej pa je redko na področju vrednotenja ekonomskih politik. Kombiniranje tehnik in metod v ocenjevanju učinka posameznega instrumenta zato pomeni izviren prispevek k metodologiji merjenja uspešnosti ekonomskih politik. - Rezultati analize, ki vključuje celovit pregled ukrepov v obdobju od 2004 do 2009 v Sloveniji ter vrednotenje učinkov palete različnih ukrepov z različnimi metodami, podajajo komplementarno razlago procesov in prilagajanja podjetij, ki jo lahko sicer razbiramo iz makroekonomskih indikatorjev in mednarodnih lestvic konkurenčnosti, v katerih Slovenija od leta 2009 nazaduje. - Projektna skupina je oblikovala nekatere originalne baze podatkov in znanj, ki so lahko podlaga za nadaljnje raziskave ter osnova tudi za delo naročnikov ter drugih raziskovalcev ter za učinkovitejše vodenje ekonomske politike države in poslovne politike podjetij.
Pomen za razvoj Slovenije
Delo in rezultati projektne skupine so usklajeni s prioritetami Strategije razvoja Slovenije, saj se osredotočajo na krepitev položaja Slovenije in njenih akterjev na evropski in globalni ravni. Tesno vpetost projektne skupine v procese družbeno-ekonomskega razvoja Slovenije dokazuje tudi velika angažiranost raziskovalcev v delu UMAR-ja, študije in ekspertize, ki so jih raziskovalci naredili za Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za gospodarstvo, JAPTI, Službo Vlade za razvoj in evropske zadeve, GZS, podjetja, ter sodelovanje raziskovalcev v različnih gospodarskih in državnih telesih (Strateški svet Ministrstva za zunanje zadeve, strokovna telesa Službe vlade za razvoj, Svetu za znanost in tehnologijo Statistične sosvetu za R&R dejavnost in inovacije, itd.). Konkretneje pa se pomen dela projektne skupine za razvoj Slovenije izraža naslednjem: - Boljše poznavanje dejavnikov konkurenčnosti. Raziskovanje sposobnosti slovenskega gospodarstva za prenos tehnologije in inovacij in krepitve inovativne sposobnosti, ter za sodelovanje med znanostjo in gospodarstvom je podlaga za načrtovanje ukrepov. Analiza ukrepov in njihovih učinkov pa nujna podlaga za nadaljnje oblikovanje ekonomske politike. - Rezultati analize, ki vključuje celovit pregled ukrepov v obdobju od 2004 do 2009 v Sloveniji ter vrednotenje učinkov palete različnih ukrepov z različnimi metodami, podajajo komplementarno razlago procesov in prilagajanja podjetij, ki jo lahko sicer razbiramo iz makroekonomskih indikatorjev in mednarodnih lestvic konkurenčnosti, v katerih Slovenija od leta 2009 nazaduje. Pomenijo osnovo za oblikovanje bodočih ukrepov za spodbujanje konkurenčnosti in podjetništva. - Identifikacija ovir, ki zmanjšujejo uspešnost izrabe nepovratnih sredstev iz naslova spodbujanja konkurenčnosti in podjetništva je lahko neposredno uporabljena s strani naročnika ter ostalih akterjev, kiso udeleženi. - Projektna skupina je poleg rezultatov o učinkih oblikovala nekatere originalne baze podatkov in znanj, ki so lahko podlaga za nadaljnje raziskave ter osnova tudi za delo naročnikov ter drugih raziskovalcev ter za učinkovitejše vodenje ekonomske politike države in poslovne politike podjetij. - Projektna skupina je razvila metodologijo merjenja učinkov posameznih ukrepov, ki je uporabna ne le za vse oblike pomoči temveč tudi drugih vrst spodbud ali investicij. Dinamično merjenje učinkov z metodami paritev in drugimi uporabljenimi metodami v Sloveniji še ni uveljavljeno, še posebej pa je redko na področju vrednotenja ekonomskih politik. Kombiniranje tehnik in metod v ocenjevanju učinka posameznega instrumenta zato pomeni izviren prispevek k metodologiji merjenja uspešnosti ekonomskih politik v Sloveniji, ki je lahko neposredno uporabljen za vrednotenje številnih drugih ukrepov. - Člani raziskovalne skupine so vpeti v pedagoško delo na Fakulteti za družbene vede, kot tudi na drugih visokošolskih institucijah v Sloveniji in tujini, kar zagotavlja prenos rezultatov raziskovalnega dela skupine v izobraževalni proces. - V procesu raziskovanja je projektna skupina identificirala raziskovalnih vprašanj in analiz, ki so potrebne v nadaljnjem izvajanju politike spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno