Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Vpliv recesije na interakcije regij v globalnih oskrbovalnih mrežah in rabo zemljišč

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.08.00  Družboslovje  Urbanizem   

Koda Veda Področje
S240  Družboslovje  Načrtovanje mest in podeželja 

Koda Veda Področje
5.09  Družbene vede  Druge družbene vede 
Ključne besede
regije, interakcije regij, oskrbovalne mreže, raba zemljišč, energija, polucija, okolje, recesija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  28680  dr. David Bogataj  Urbanizem  Raziskovalec  2013 - 2014  350 
2.  07799  dr. Marija Bogataj  Urbanizem  Vodja  2011 - 2014  583 
3.  11215  dr. Samo Drobne  Geodezija  Raziskovalec  2011 - 2014  875 
4.  35535  dr. Robert W. Grubbstrom  Ekonomija  Raziskovalec  2013 - 2014  77 
5.  24340  dr. Anka Lisec  Geodezija  Raziskovalec  2011 - 2014  821 
6.  18846  Barbara Trobec    Tehnični sodelavec  2011 - 2014  45 
7.  04528  dr. Janez Usenik  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2011 - 2012  445 
8.  06063  dr. Robert Vodopivec  Urbanizem  Raziskovalec  2011 - 2014  305 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0792  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  Ljubljana  1626981  25.898 
2.  2734  MEDIFAS Mediteranski inštitut za sodobne študije  Šempeter pri Gorici  2333031 
3.  2735  Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko  Krško  5089638052  3.535 
Povzetek
Raziskovalni projekt bo pokazal, da je s povezovanjem in nadgradnjo MRP teorije in gravitacijskih modelov Lowrijevega tipa mogoče matematično formalizirati paradigmo o prostoru lokacij in prostoru tokov, v model uvesti aktuarske metode vrednotenja rizikov za potrebe določanja nujnih rezervacij za stabilno delovanje oskrbovalnih sistemov in s simulacijami napovedati spremembe, ki jih prinašajo perturbacije vhodnih parametrov, še predvsem v času recesije. V MRP model je mogoče vključiti analizo polucije prostora in učinke antipolucijske industrije. Kot je pokazala že gospodarska kriza, ki je bila pospešena s sesutjem nepremičninskega trga, je permanenten študij interakcij med tokovi blaga, informacij in financ v oskrbovalnih verigah na eni strani in rabo prostora v regijsko in lokalno opredeljenem ter polucijsko obremenjenem okolju na drugi strani, nujen za stabilno gospodarstvo.  S tem namreč laže ocenimo tudi volatilnost trga nepremičnin in rizike izvedenih finančnih instrumentov, ki temeljijo na vrednosti grajenega prostora. Končen rezultat raziskovalnega projekta bodo na GIS temeljeni matematični modeli za vrednotenje teh interakcij in s tem vrednotenje prostora. Poleg klasičnega pristopa bomo uvedli tudi mehko modeliranje.
Pomen za razvoj znanosti
Množica znanstvnih objav s področja upravljanja z riziki v oskrbovalnih verigah (supply chain risk management, število znanstvenih objav v ScienceDirect je okoli 30.000) kaže na pomembnost te teme. Vendar pa je le malo primerov, ki govorijo o vplivu sprememb v oskrbovalnih sistemih na spremembe v rabi zemljišč, kjub temu, da je sedanja kriza pokazala neločljivo povezanost gospodarstva in življenja prebivalcev razvitega sveta s trgom nepremičnin, in je najbolj prizadela prav trg nepremičnin in industrijo, ki je na ta trg vezana. Objava naših del v revijah A" in drugih pomembnih znanstvenih publikacijah, kot npr. Springerjeve objave, kot tudi velika mednarodna odmevnost naših del (glej SICRIS prilogo) in vabila na mednarodne konference dokazujejo izvirnosti pristopov, metod uporabljenih v projektu in uporabnost rezultatov za nadaljnje raziskovalno delo na področju prostorskih analiz in rabe prostora. Predvsem pa so rezultati pomembni za tri smeri nadaljnega znanstveno-raziskvalnega dela: 1. Razvoj posameznih modelov: njihova povezava prispeva h kvantifikaciji Arrighijeve teorije o povezanosti prostora tokov in prostora teritorianih enot (regij, lokacij). 2. Razvit je nov simulacijski model za vrednotene posledic perturbacij v prostoru, tudi na trgu nepremičnin, kar je nov prispevek k znanosti. 3.- Izvedba simulatorja omogoča napovedovanje rezultatov perturbacij v gospodarstvu in okolju kot vplivov na postavljene kriterialne funkcije, ki jih lahko spreminjamo glede na percepcije odločevalcev od mestnih oblasti do gospodarskih subktov in nevladnih organizacij. Kompaktna predstavitev modela obratne logistike v globalnih oskrbovalnih mrežah in razviti simulator dajejo možnosti senzitivnostne analize parametrov modelov in nov pristop k odločanju med ukrepi za višje direktne ekonomske vplive ali boljše varovanje okolja in oskrbo prebivalstva, ki se mu naglo spreminja demografska struktura. 4. Nadgrajena je Intramax metoda, kar širi njeno uporabnost v analizi centralnih krajev in njihovem funkcionalnem področju. 5. Tekom študij na tem projektu smo prišli do spoznanja, da je globoka in dolgo trajajoča kriza nepremičninskega trga predvsem v vzhodni in južni Evropi rezultat spremenjenih pričakovanj, ki jih je povzročil šok padca vrednosti finančnih instrumentov najprej na trgu ZDA, ki se je hitro razširil globalno. Zavedati se moramo, da so vlaganja v nepremičnine v zadnjih 50 letih pomenila 40% novo ustvarjenega bogastva družbe razvitega sveta (Harvey, "Crisis of Capital", 2009). Tok selitev starejše populacije v primernejša področja, predvsem v regije s primernejšo klimo, in tudi utečenimi storitvami zanje se je nenadoma ustavil na slabi tretjini prejšnje intenzivnosti. Nepravilna reakcija bank, ki so množično začele uveljavljati instrumente zavarovanja posojil, je trg preplavila z milijoni neprodanih stanovanj (samo v Španiji jih je 3,5 milijonov) in industrijskih objektov. Zaostreni pogoji pridobitve novih posojil pa so onemogočili mladim družinam nakup stanovanjskih nepremičnin, da bi si ustvarile svoj prvi dom, kar vse je preoblikovalo sliko razvijajočih se mest. Da je smiselno razvijati to teorijo še naprej narekuje tudi dejstvo, da se enake nepremičnine na področjih z boljšo, inovativnejšo oskrbo, prodajajo tudi za 50% dražje kot tam, kjer je oskrba klasična. Na bolje oskrbovanih področjih je tudi likvidnost trga nepremičnin daleč večja.
Pomen za razvoj Slovenije
S perturbacijami, ki jih obdelujemo v naših modelih in aplikacijah, se srečujemo še predvsem v času recesije, ko se tokovi med celicami aktivnosti oskrbovalnih mrež trgajo in se le s težavo ustvarjajo nove povezave, kar posredno vpliva tudi na problematiko človeških virov in nenazadnje na trg nepremičnin, ki je ne samo človeškim virom nekega prostora kot produkcijskim faktorjem, ampak tudi ostalim članom gospodinjstev oziroma uporabnikom nekega prostora bolj ali manj dostopen. Iz tega sledi, da je realizacija projekta ne samo znanstveno pomembna, ampak tudi relevantna za aplikacijo v slovenski ali širši evropski prostor. 1.) Izdelani so modeli za boljše napovedovanje povpraševanja po nepremičninah in ocenjevanje rizikov za nastop motenj na trgu nepremičnin. Laže bo oceniti tudi odločitve o spremembi namenske rabe prostora, kar smo na prelomu tisočletja opravljali zelo slabo, kljub temu, da je prav naša projektna skupina v monografiji za "Prostor 2020" napovedovala probleme na tem področju že leta 2004. V gravitacijskem modelu pa smo omogočili vrednotenje vpliva davčne politike na trg nepremičnin, na čemer nadaljuje delo doktorandka vodje projekta. 2.) Od leta 2001 nadalje je Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno Politika Republike Slovenije intenzivno usklajevala dejavnosti izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in regionalne razvojne politike. Prostorsko načrtovanje, načrtovanje spremembe rabe zemljišč in urbanizacija vključno z načrtovanjem industrijske rabe zemljišč je pomemben del regionalne politike in razvoja centralnih krajev. To pomeni, da mora lokacija teorija in teorija o oskrbovalnih sistemih dati tem službam tudi boljšo interdisciplinarno teoretsko platformo. Z razšitvijo Intramax metode in povezavo z modeli Lowrijevega tipa se bo lažje odločiti o funkcionalnih regijah, ki jih posamezne dejavnosti optimalno pokrivajo, kakor tudi o formalni regionalizaciji slovenskega prostora glede na dolgoletne nezaključene teme o uvedbi pokrajin. 3.) Izdelane so tehnične osnove za uvedbo fleksibilnih obratnih hipotek kot četrti steber socialne varnosti starostnikov v Sloveniji in Evropi nasploh, kar bi oživilo trg nepremičnin in stabiliziralo logistične verige, v katerih se s podaljševanjem upokojitvene starosti znižuje kvaliteta proizvodnje. 4.) Postavljeni so temelji za boljše napovedovanje potreb po nepremičninah glede na staranje prebivalstva. Ugotovljeno je bilo, da je treba nepremičninski trg kakor tudi človeške vire v oskrbovalnih verigah segmentirati po starostnih skupinah zaradi različnih funkcionalnih zmožnostih posameznikov v starajočih se družbah in predvideti prilagajanje delovnih mest in bivališč tem spremembam.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno