Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   

Koda Veda Področje
H270  Humanistične vede  Socialna in ekonomska zgodovina 

Koda Veda Področje
6.01  Humanistične vede  Zgodovina in arheologija 
Ključne besede
gospodarska zgodovina, socilana zgodovina, gospodarstvo, modernizacija, energija, energetska oskrba, tehnologija, tehnološke spremembe, gospodarsko prestrukturiranje, vsakdanje življenje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  03471  dr. Stanko Granda  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2011 - 2014  1.080 
2.  24476  dr. Katarina Keber  Humanistika  Raziskovalec  2011 - 2014  191 
3.  08543  dr. Žarko Lazarevič  Zgodovinopisje  Vodja  2011 - 2014  596 
4.  29513  dr. Aleksander Lorenčič  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2011 - 2014  329 
5.  04769  dr. Jože Prinčič  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2011 - 2014  280 
6.  28439  dr. Miha Seručnik  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2011 - 2014  50 
7.  28400  dr. Mitja Sunčič  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2011 - 2014  38 
8.  24464  dr. Nina Vodopivec  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2011 - 2014  233 
9.  07574  dr. Peter Vodopivec  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2011 - 2014  830 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0501  Inštitut za novejšo zgodovino  Ljubljana  5057116000  5.217 
2.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.715 
Povzetek
Oskrba z energijo predstavlja enega najpomembnejših gospodarskih procesov v gospodarskem življenju, zlasti pa v modernem gospodarskem sistemu. Gre za enega osrednjih fenomenov in dejavnosti, ki so vseskozi prisotni na ozadju potekajočih procesov. Prehajanje na nove vire energije je tehnološki in družbeni preobrat. Energetski viri so simbol, bolje rečeno gibalo oziroma posledica tehnološkega napredka. Uvajanje novih energetskih virov je rezultat znanstveno tehnične revolucije ob koncu devetnajstega in začetku dvajsetega stoletja, rezultat temeljnih inovativnih in aplikativnih procesov. Prenos teh dosežkov v realno življenje je v gospodarstvu, krajini in življenju ljudi sprožila daljnosežne posledice. In to v vseh ozirih, tehničnem, tehnološkem in posledično gospodarskem in socialnem oziru. S to splošno in zelo obširno opredelitvijo so izpostavljeni tudi cilji projekta: raziskati in interpretirati večplastne historične vidike, to je strategije in načine, prakse  energetske oskrbe na slovenskih tleh v zadnjem poldrugem stoletju. Kot zahteven tehnološki, gospodarski, ekološki in socialen proces so imeli načini in vsebine energetske oskrbe tudi globoke učinke na strukturo ekonomije in družbe. Problem energetske odvisnosti odločilno zaznamuje sodobne družbe in njene strategije gospodarskega in družbenega razvoja. Stabilna energetska oskrba je zanesljivo več kot zgolj tehnološka ali gospodarska paradigma. Dejstvo je, da je ni mogoče zvesti na tako ozke kategorije, sčasoma je namreč postala način življenja. V konceptualizaciji raziskovalnega problema torej kot osrednji raziskovalni cilj na primeru energetske oskrbe  izpostavljamo procesno dinamiko soodvisnosti oziroma medsebojne pogojenosti tehnologije energetske oskrbe in družbeno-ekonomske strukturiranosti v dolgi historični perspektivi. V zasnovi je projekt razčlenjen na dve osnovni ravni. Prva zajema kronološki vidik na vertikalni ravni, druga vsebinski na sinhroni ravni. Na vertikalni ravni delimo raziskavo na osnovne energetske vire v zadnjih dveh stoletjih: les, premog, elektrika, plin in nafta, oziroma na medsebojno prepletena obdobja, ki jih opredeljujejo našteti energetski viri. Znotraj teh časovnih koordinat pa nastopajo vsebinske tematizacije energetike na Slovenskem. Tudi tukaj je vsebina razdeljena na dva vidika, na dve ozadji, ki pogojujeta oziroma omogočata energetsko. Pogojno ju lahko imenujemo tehnološki in družbeni vidik energetske oskrbe.
Pomen za razvoj znanosti
Celovite historične obravnave energetske oskrbe na Slovenskem doslej še nimamo. Manjka nam bolj poglobljena raziskava vpetosti energetske oskrbe v kontekst zgodovine napredka, tehnoloških sprememb in razvoja v industrijski dobi, torej moderna študija pomena energetske oskrbe v širši ekonomski zgodovini. Hkrati tudi nimamo poglobljene socialno- in kulturnozgodovinske študije o vplivih in prispevku energetske oskrbe na vsakdanje življenje, ki se je korenito spremenilo in v civilizacijskem smislu prehodilo dolgo pot do današnje podobe. Predloženi projekt je bil koncipiran tako, da kot osrednji raziskovalni problem izpostavlja ravno navedeni deficitarni področji. Zaradi tega projekt tudi predstavlja na konceptualni in metodološki ravni novost v prostoru slovenskega zgodovinopisja. Raziskovalni rezultati po zaključku projekta bodo pomembno prispevali k znanstveni sintezi slovenske gospodarske in socialne zgodovine v zadnjih dveh stoletjih. Poznavanje slovenske gospodarske in socialne preteklosti na primeru energetike omogoča primerjalne študije o slovenskem gospodarskem in socialnem razvoju s podobnimi deželami oziroma bližnjo (srednjeevropski prostor) in daljno (Evropa v širši opredelitvi) okolico. S tem bo omogočena stvarna primerjava in ovrednotenje slovenskega gospodarskega in socialnega razvoja, a tudi posebnosti in značilnosti slovenskega razvoja v vsakokratnem širšem in ožjem gospodarsko-političnem okolju. Ob tem pa se bo izrisovala tudi vpetost Slovenije v ta okolja, vpetost v procese in silnice, ki niso bile samo slovenska posebnost, temveč so bili značilnost okolij v katerih so živeli Slovenci v preteklosti. Tovrstnih raziskav, ki bi v širokem vsebinskem in časovnem okviru zajemali učinkovanje energetike v slovenskem prostoru še nimamo.
Pomen za razvoj Slovenije
Neposredni pomen predlagane raziskave ima posledice na področju ohranjanja in celovitega predstavljanja nacionalne kulturne dediščine. Historične dimenzije tehnološkega in socialnega vidika energetske oskrbe slovenskega ozemlja vnašajo v dosedanjo konceptualizacijo kulturno-zgodovinskega spomina dodatne prvine. Gre za razpoznano in analitično na sintetični ravni prezentirano interakcijo med tehnologijo in družbo v dolgem časovnem obdobju dveh stoletij. Izvedba projekta s sintetiziranjem znanja širi razpravni prostor sodobnega slovenskega zgodovinopisja s področja gospodarske in socialne zgodovine. Pridobitev novega vedenja o interakciji med družbo in tehnologijo na primeru energetske oskrbe v širokem vsebinskem zamahu tako na področju empirije kot interpretativnega okvira omogoča komuniciranje slovenske znanstvene sfere s tujimi strokovnimi krogi in nudi empirično-interpretativno podlago drugim humanističnim in družboslovnim disciplinam v Sloveniji. Z izmenjavo znanja in izkušenj v širšem mednarodnem prostoru povečuje vpetost v sodobne tokove na področju zgodovinopisja in spodbuja nadgrajevanje domačih spoznanj s korpusom izsledkov iz evropskega in svetovnega konteksta.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno