Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Vključitev izbranih slovnic slovenskih avtorjev v mednarodno bazo CTLF ? Corpus de textes linguistiques fondamentaux in priprava portala slovenskih slovnic in pravopisov

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.05.00  Humanistika  Jezikoslovje   

Koda Veda Področje
H350  Humanistične vede  Jezikoslovje 

Koda Veda Področje
6.02  Humanistične vede  Jeziki in književnost 
Ključne besede
zgodovina jezikoslovja, slovnice, pravopisi
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  23505  dr. Kozma Ahačič  Jezikoslovje  Vodja  2011 - 2014  674 
2.  32210  dr. Metod Čepar  Jezikoslovje  Mladi raziskovalec  2011 - 2013  58 
3.  15689  dr. Helena Dobrovoljc  Jezikoslovje  Raziskovalec  2011 - 2014  395 
4.  05792  dr. Metka Furlan  Jezikoslovje  Raziskovalec  2011 - 2014  386 
5.  32203  dr. Alenka Jelovšek  Humanistika  Raziskovalec  2011 - 2014  88 
6.  11054  dr. Andreja Legan Ravnikar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2011 - 2014  248 
7.  20044  dr. Franc Marušič  Jezikoslovje  Raziskovalec  2011 - 2014  287 
8.  06500  dr. Majda Merše  Jezikoslovje  Raziskovalec  2011 - 2012  302 
9.  05798  dr. Jožica Narat  Jezikoslovje  Raziskovalec  2011 - 2014  125 
10.  35533  dr. Mitja Trojar  Jezikoslovje  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  180 
11.  29699  dr. Rok Žaucer  Jezikoslovje  Raziskovalec  2011 - 2014  196 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.902 
2.  1540  Univerza v Novi Gorici  Nova Gorica  5920884000  14.055 
Povzetek
V okviru projekta bomo vzpostavili slovenski internetni portal z osnovnimi opisi vseh slovenskih natisnjenih slovnic (z izjemo nekaterih manj pomembnih šolskih slovnic), pomembnejših rokopisnih slovnic ter vseh pravopisov. Poleg tega bomo v okviru portala pripravili članke z natančnejšimi opisi izbranih slovnic in vseh pravopisov po načelih mednarodnega portala CTLF s prilagoditvami, ki jih zahteva specifika slovenskega prostora. Pri tem bodo še posebej proučeni naslednji faktorji: obseg in sestava slovnice ali pravopisa, temeljni podaki o avtorju, pregled vsebine, širjenja posamezne slovnice ali pravopisa med bralstvom, problematika izbire primerov v posameznih slovnicah, pregled namena avtorja posamezne slovnice ali pravopisa, splošna vloga slovnice ali pravopisa v zgodovini slovenskega slovničarstva, terminološke inovacije, splošen opis posebnosti slovnice ali pravopisa, vplivi na slovnico ali pravopis ter vplivi slovnice ali pravopisa na nadaljnje slovnice ali pravopise. V sodelovanju s francosko raziskovalno skupino bodo članki z natančnejšimi opisi posameznih slovnic prevedeni in prenešeni na mednarodni portal CTLF, s čimer bo slovensko slovničarstvo prvič obširneje predstavljeno tudi mednarodni znanstveni javnosti, še posebej zgodovinarjem slovničarstva, ki so tudi redni uporabniki portala CTLF.
Pomen za razvoj znanosti
Zgodovina jezikoslovja je s tem projektom končno dobila osnovno orodje za nadaljnje delo. Po najsodobnejših metodoloških načelih so bile opravljene temeljne raziskave slovenskih slovnic ter zbrani osnovni podatki o slovenskih pravopisih. Zaradi novega metodološkega pristopa ter sintetičnosti in sinkretičnosti raziskave smo dobili vrsto izvirnih rezultatov ter novih spoznanj, ki so se pojavila ob raziskovalnem delu za pripravo zgoščenih informacij o posameznih slovnicah. Ta besedila bodo osnova za nadaljnje raziskovanje in temelj za splošno zgodovino jezikoslovja na Slovenskem, ki je do zdaj še nimamo. Odprtost baze, ki jasno kaže, katere raziskave bo treba tudi po dokončanem projektu še opraviti, bo dodatno vzpodbudila nadaljnje raziskave. Pomembnejše ugotovitve bodo v kratkem predstavljene na spletu in prosto dostopne tudi domači in mednarodni javnosti. Članki, uvrščeni v spletno bazo CTLF, lahko zaradi velike verodostojnosti baze že takoj računajo tudi na mednarodni odmev. Tako ni zapolnjena vrzel v poznavanju slovenskih slovnic samo za govorce slovenskega jezika, ampak tudi za vso zainteresirano mednarodno javnost. Šele s tem bodo lahko tudi raziskovalci, ki ne znajo slovenskega jezika, uvrščali v preglede značilnosti slovničarstva posameznih narodov tudi Slovenijo. Do zdaj smo bili Slovenci iz tovrstnih pregledov (z izjemo primerjalne slovnice Frana Miklošiča, ki ima že sama po sebi mednarodni pomen) tako rekoč izključeni – kot se bo pokazalo, se je to dogajalo predvsem zaradi premajhne dostopnosti podatkov o mednarodno zanimivih posebnostih posameznih slovnic tujim raziskovalcem. Na večjo (mednarodno in domačo) odmevnost lahko računajo tudi znanstvena dela, ki so kot reprezentativna navedena v pregledu literature pri posameznem članku, saj so avtomatično uvrščena tudi v skupno bibliografijo baze CTLF. Kako velik pomen za razvoj znanja o zgodovini jezikoslovja na Slovenskem predstavlja opravljeni projekt, je razvidno že iz dejstva, da bi morali imeti zgodovinarji slovenskega jezikoslovja v primerjavi z drugimi narodnimi zgodovinami jezikoslovja te podatke zbrane in mednarodni javnosti predstavljene že pred mnogimi leti.
Pomen za razvoj Slovenije
Projekt je pomemben za kulturni razvoj ter za ohranjanje kulturne dediščine in nacionalne identitete. S temeljnimi raziskavami zgodovine jezikoslovja dviga stopnja znanja o zgodovini jezikoslovja na Slovenskem. Poleg tega je projekt pomemben za boljšo infrastrukturo na področju zgodovine jezikoslovja na Slovenskem in s tem tudi boljšo opremljenost z osnovnimi podatki o slovenskih slovnicah in pravopisih za slovensko in mednarodno jezikoslovje. Zbrano gradivo bo prispevalo tudi k boljši dostopnosti digitaliziranih virov za zgodovino slovenskega slovnicarstva. Takšno gradivo bo imelo bistven vpliv na zavest domače in mednarodne družbe o slovenskem jezikoslovju.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno