Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Matematično modeliranje in informatizacija procesov logističnega sistema poštnih storitev

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.01  Družboslovje  Ekonomija  Ekonomske vede 

Koda Veda Področje
S180  Družboslovje  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 

Koda Veda Področje
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Ključne besede
logistične optimizacije, analiza velikih omrežij, hevristike, mobilne tehnologija, informacijski sistem
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (26)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  34602  Iva Antončič  Matematika  Raziskovalec  2013 
2.  01467  dr. Vladimir Batagelj  Matematika  Vodja  2011 - 2013  978 
3.  35021  dr. Patricia Blatnik  Ekonomija  Tehnični sodelavec  2013  74 
4.  19284  dr. Marko Boben  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2011 - 2013  84 
5.  33477  dr. Jernej Bodlaj  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2011  14 
6.  34619  Miha Burgar    Tehnični sodelavec  2013 
7.  32925  mag. Hao Chen  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2011 
8.  32939  Gašper Derganc  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2011 
9.  24564  Staša Ferjančič  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2011 
10.  23005  dr. Ajda Fošner  Matematika  Raziskovalec  2011 - 2013  383 
11.  33506  Katja Grašič  Matematika  Raziskovalec  2011  10 
12.  24421  dr. Boris Horvat  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2011 - 2013  143 
13.  20269  dr. Iztok Kavkler  Matematika  Raziskovalec  2011 - 2013  59 
14.  25050  dr. Borut Kodrič  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2011  59 
15.  12303  dr. Simona Korenjak Černe  Matematika  Raziskovalec  2011 - 2013  127 
16.  26450  dr. Primož Lukšič  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2011 - 2013  96 
17.  28685  Matevž Malej  Ekonomija  Raziskovalec  2011  29 
18.  23901  dr. Matjaž Novak  Ekonomija  Raziskovalec  2011  170 
19.  32924  Damijan Omerza  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2011 - 2013 
20.  21658  dr. Alen Orbanić  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2011 - 2013  141 
21.  31782  mag. Aleksander Pirš  Gradbeništvo  Raziskovalec  2011 - 2013  16 
22.  01941  dr. Tomaž Pisanski  Matematika  Raziskovalec  2011 - 2013  866 
23.  18838  dr. Primož Potočnik  Matematika  Raziskovalec  2011 - 2013  239 
24.  17808  dr. Rok Strašek  Matematika  Raziskovalec  2011 - 2013  142 
25.  15137  dr. Matjaž Zaveršnik  Matematika  Raziskovalec  2011 - 2013  101 
26.  04217  dr. Egon Žižmond  Ekonomija  Raziskovalec  2011 - 2013  720 
Organizacije (4)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0101  Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko  Ljubljana  5055598000  20.137 
2.  2886  NIGRAD javno komunalno podjetje d.d.  Maribor  5066310  62 
3.  2975  ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj  Ljubljana  3557952  458 
4.  7097  Univerza na Primorskem, Fakulteta za management  Koper  1810014002  12.521 
Povzetek
Učinkoviti moderni informacijski sistemi v logistiki predstavljajo trajen izziv. Logistične transakcije in podatki vezani na okolje, v katerem logistični sistem funkcionira ponavadi predstavljajo velika podatkovja, ki jim je potrebno ustrezno pristopiti, da bi lahko iz njih pridobili podatke z dodano vrednostjo. Četudi so ta podatkovja ogromna, se pogosto dogaja, da v njih manjkajo ključne informacije, kar je v večini primerov posledica neustreznega zajema podatkov ali varčevanja s prostorom v preteklosti. Idealno bi bilo, če bi informacijski sistem lahko zajel vse (logistične) transakcije, hkrati pa imel na voljo tudi natančne informacije o okolju (trenutno stanje na cestah, vremenski pogoji, zastoji ipd.). Tak sistem bi moral imeti ogromno senzorjev in v njem bi se nabirale ogromne količine podatkov. Jasno je, da si z današnjo tehnologijo tak popoln sistem še vedno težko privoščimo.  Ne glede na to, pa je z razvojem tehnologije možno na podatkovjih zbirati in razvijati nove in nove storitve.   V projektu se bomo s pomočjo interdisciplinarne ekipe znanstvenikov iz področij ekonomije, matematike, in računalništva lotili izgradnje prototipa zmogljivega informacijskega sistema, ki bo temeljil na podatkovnih zbirkah, ki jih zbira (oziroma bi jih lahko zbiralo) javno podjetje Nigrad d.d. Ocenili bomo ekonomsko vrednost takih podatkovij in iz njih izpeljanih storitev. Na osnovi tega bomo razvili prototipni sistem z ustreznim zajemom in shranjevanjem podatkov ob uporabi naprednih mobilnih tehnologij kot so mobilni telefoni in tablični računalniki. Razvili bomo zmogljiva analitična in optimizacijska orodja, ki bodo prilagojena problemom na danih podatkih, in z njihovo pomočjo tudi nove storitve, ki bodo koristile upravljavcem podjetja Nigrad, da bodo lahko zagotavljali bolj učinkovito, okolju prijazno in kvalitetnejšo javno službo. Sistem, skupaj z analitičnim in optimizacijskim modulom, bomo preizkusili v realnem okolju podjetja Nigrad d.d., pri čemer bodo nekatere storitve imele potencial, da jih bo mogoče ponuditi tudi drugim uporabnikom: ljudem, podjetjem, javnim inštitucijam itd.   Podjetje Nigrad d.d. izvaja javno službo na področju vzdrževanja cest, javne razsvetljave, komunale itd. Pri svojem delu že zbira sprotne podatke o logističnih in vzdrževalnih storitvah. Da bi to izvedli bolj sistematično in prešli na višji nivo, pa so potrebne napredne matematične analitične metode in algoritmi, s pomočjo katerih lahko iz podatkov pridobivamo informacije z dodano vrednostjo. V tem projektu bomo razvili podatkom prilagojene analitične metode, ki temeljijo na metodah podatkovnega rudarjenja in analize velikih omrežij. V optimizacijskem delu se bomo osredotočili na uporabo hevristik pri reševanju posebnih primerov z veliko omejitvami in sicer, v osnovni različici, znanih problemov, kot je problem optimalnih razvozov in problem določanja izmen (problem urnikov). Tu nas bosta zanimala dva vidika. Prvi je uporaba novih hitrih paralelnih računskih modelov, kot je računanje na grafičnih karticah (GPU). Drugi vidik je preučevanje možnosti uporabe zgodovinskih podatkov za izboljšanje izvajanja hevristik. Vemo namreč, da se v določenem sistemu, ki uporablja specifično lokalno cestno omrežje, le-to zelo malo spreminja skozi čas. Zanimale nas torej bodo možnosti uporabe rešitev prejšnjih razvozov za pohitritev hevristik. Podobni koncepti se namreč že uporabljajo pri genetskih algoritmih.   Pomemben vidik raziskav je tudi sodelovanje z ekonomisti. Smiselne optimizacije morajo prinesti tudi zadostno ekonomsko prednost, kar je smiselno ugotoviti vnaprej. Po drugi strani pa nam razvoj določenih novih storitev na podatkovnih zbirkah odpira možnosti za popolnoma nove raziskave. Identificiranje teh možnosti bo prav tako pomembna komponenta projekta.
Pomen za razvoj znanosti
Projekt je bil v osnovi začrtan kot aplikativni. Pomembno je prispeval k nadgradnji znanstvene komponente v okviru podjetij Nigrad in Abelium preko osredotočanja na konkretne probleme v okviru vzpostavljanja podatkovno-vodene organizacije procesov javnih komunalnih služb. Za to je potreben multidisciplinarni pristop, ki vključuje strokovnjake iz področij upravljana, organizacije, računalništva in informatike ter matematičnega modeliranja. Projekt je predstavljal odličen primer vzpostavljanja takšnega sodelovanja. Rezultat tega je bilo več iniciativ konzorcijskih partnerjev povezanih z raziskavami in razvojem na področju pametnih mest preko raznih poskusov prijav razvojno-raziskovalnih projektov na EU in nacionalne razpise, predvsem na tematiko povezano s pametnim upravljanjem infrastrukture ob integriranem vrednotenju vplivov na okolje preko vrednotenja v celotnem življenjskem ciklu. Eden od najpomembnejših rezultatov projekta je raziskovalna platforma route.Plexor, ki omogoča naslavljanje problemov, kjer se srečujeta tako upravljanje flot kot upravljanje infrastrukture.
Pomen za razvoj Slovenije
Projekt je izboljšal razvojno-raziskovalno komponento komunalne službe Nigrad. V času ekonomske krize in visokega javnega dolga je usmeritev proti učinkovitejšemu upravljanju javne infrastrukture ključna. Sodelovanje med javnimi raziskovalnimi organizacijami, visokotehnološkimi podjetji in komunalno službo predstavlja odličen testni primer in poligon za razvoj novih rešitev, ki se jih kasneje lahko replicira v Sloveniji in v tujini. Projekt je prispeval k vzpostavitvi usmeritve Nigrada kot podjetja v smeri pametne komunalne službe. To vključuje proaktivno angažiranost pri oblikovanju strategij za Maribor - pametno mestno. V letu 2013 je bilo več poskusov, da bi se vključilo Maribor kot testno mesto v kak mednarodni konzorcij razvojno-raziskovalnega projekta. Nigradovo osebje aktivno prispeva k razvoju vizije in strategije Maribora kot pametnega mesta.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno