Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

UPORABA FLORFENIKOLA, LASALOCIDA IN KUMAFOSA PRI ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽIVALI Z VIDIKA VAROVANJA OKOLJA

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.04.03  Biotehnika  Veterina  Terapija in zdravstveno varstvo živali 

Koda Veda Področje
B740  Biomedicinske vede  Farmakološke vede, farmakognozija, farmacija, toksikologija 

Koda Veda Področje
4.03  Kmetijske vede in veterina  Veterina 
Ključne besede
veterina, zdravila, pesticidi, florfenikol, lasalocid, kumafos, okolje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  15595  Katarina Babnik    Tehnični sodelavec  2011 - 2014 
2.  26571  dr. Katerina Čeh  Farmacija  Raziskovalec  2011 - 2014  34 
3.  04576  dr. Martin Dobeic  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  255 
4.  07850  dr. Marinka Drobnič-Košorok  Veterina  Raziskovalec  2011 - 2014  185 
5.  17569  dr. Mitja Gombač  Veterina  Raziskovalec  2011 - 2014  203 
6.  18592  dr. Breda Jakovac Strajn  Veterina  Raziskovalec  2011 - 2014  215 
7.  04272  dr. Vlasta Jenčič  Veterina  Raziskovalec  2011 - 2014  437 
8.  09654  dr. Silvestra Kobal  Veterina  Vodja  2011 - 2014  260 
9.  13330  dr. Gregor Majdič  Veterina  Raziskovalec  2011 - 2014  580 
10.  15315  dr. Metka Pislak Ocepek  Veterina  Raziskovalec  2011 - 2014  154 
11.  01644  dr. Milan Pogačnik  Veterina  Raziskovalec  2011 - 2014  624 
12.  22770  dr. Blanka Premrov Bajuk  Veterina  Raziskovalec  2011 - 2014  40 
13.  13441  dr. Tomaž Snoj  Veterina  Raziskovalec  2011 - 2014  141 
14.  34684  Karin Šrimpf  Veterina  Tehnični sodelavec  2011 - 2014 
15.  07811  dr. Gabrijela Tavčar Kalcher  Veterina  Raziskovalec  2011 - 2014  154 
16.  06006  dr. Anton Vengušt  Veterina  Raziskovalec  2011 - 2014  131 
17.  26472  dr. Suzana Žižek  Varstvo okolja  Raziskovalec  2011 - 2014  86 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0406  Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta  Ljubljana  1627139  10.945 
Povzetek
V predlaganem raziskovalnem projektu želimo kvalitativno in kvantitativno ovrednotiti uporabo nekaterih protimikrobnih in protiparazitarnih zdravil ter pesticidov pri zdravstvenem varstvu živali in proučiti vplive, ki jih te učinkovine lahko imajo na okolje in zdravje ljudi. Osredotočili se bomo na tri različne snovi, ki predstavljajo različne vidike zdravstvenega varstva živali in različne poti izpostavljenosti: antibiotik florfenikol za zdravljenje infekcij pri gojenih ribah; ionoforni antibiotik lasalocid za zdravljenje in preprečevanje kokcidioze pri brojlerskih piščancih ter organofosforni insekticid kumafos za zatiranje varoze pri čebelah. V sklopu raziskav na florfenikolu je naš namen v času med in po zdravljenju gojenih rib ugotoviti morebitno prisotnost florfenikola v vodi, sedimentih in v tkivih ulovljenih prostoživečih rib na različnih oddaljenostih od ribogojnih bazenov ene od slovenskih ribogojnic. Delo na lasalocidu bo razdeljeno v dva sklopa: izvajanje ekotoksikoloških testov na netarčnih kopenskih organizmih ter proučevanje razgradnje lasalocida v iztrebkih tretiranih brojlerjev. S standardiziranimi ekotoksikološkimi testi bomo preverili, kako občutljivi so talni organizmi na prisotnost lasalocida v tleh, z meritvami njegove razgradnje v iztrebkih tretiranih brojlerjev pa bomo določili, kakšne koncentracije lasalocida lahko pričakujemo na gnojenih območjih po različnih scenarijih (uporaba za gnojenje brez shranjevanja in uporaba po shranjevanju ali kompostiranju). Iz dobljenih rezultatov bomo sklepali na tveganje, ki ga uporaba iztrebkov iz brojlerskih farm za gnojenje obdelovalnih površin predstavlja za okolje. Izdelali bomo priporočila o varni uporabi iztrebkov, kontaminiranih z lasalocidom. V okviru dela na kumafosu bomo ugotavljaji, kolikšni so ostanki kumafosa v zalegi, čebeljih pridelkih in hrani za čebele ob različnih vnesenih količinah ter kako vplivajo različne koncentracije kumafosa v hrani in zalegi na razvoj čebel in čebelje zalege v primerjavi s kontrolno skupino. Ugotovitve bomo koristno uporabili pri načrtovanju programov zatiranja varoze v prihodnosti. Preverili bomo tudi, ali lahko daljša izpostavljenost sesalcev nizkim koncentracijam kumafosa škodljivo vpliva na razvoj živčnega sistema pri sesalskih zarodkih.
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati raziskave omogočajo pripravo smernic za gnojenje poljedelskih površin z gnojem, ki izvira iz brojlerskih farm, kjer so bili piščanci zdravljeni z monenzinom ali lasalocidom. Poskus na čebelah je pokazal neučinkovitost amitraza pri zdravljenju varoze, kar kaže na razvoj rezistence na amitraz, kar bi bilo potrebno upoštevati pri vsakoletnem izboru akaricidov.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati raziskave omogočajo pripravo smernic za gnojenje poljedelskih površin z gnojem, ki izvira iz brojlerskih farm, kjer so bili piščanci zdravljeni z monenzinom ali lasalocidom. Poskus na čebelah je pokazal neučinkovitost amitraza pri zdravljenju varoze, kar kaže na razvoj rezistence na amitraz, kar bi bilo potrebno upoštevati pri vsakoletnem izboru akaricidov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, 2013, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2013, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno