Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

UGOTAVLJANJE IZVORA IN ŠIRJENJA L. MONOCYTOGENES V REJAH ŽIVALI IN PROIZVODNJI ŽIVIL ZA ZAGOTAVLJANJE VARNE HRANE

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.04.05  Biotehnika  Veterina  Zdravstveno varstvo živil živalskega izvora 

Koda Veda Področje
B007  Biomedicinske vede  Medicina (človek in vretenčarji) 

Koda Veda Področje
4.03  Kmetijske vede in veterina  Veterina 
Ključne besede
L. monocytogenes, zoonoza, varna hrana, molekularna tipizacija, nadzor
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (19)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  28448  dr. Jana Avberšek  Biotehnika  Raziskovalec začetnik  2011 - 2014  108 
2.  15199  dr. Majda Biasizzo  Biotehnika  Raziskovalec  2011 - 2014  123 
3.  04576  dr. Martin Dobeic  Biotehnika  Raziskovalec  2011 - 2014  253 
4.  30378  dr. Majda Golob  Biotehnika  Raziskovalec  2011 - 2014  174 
5.  18592  dr. Breda Jakovac Strajn  Biotehnika  Raziskovalec  2011 - 2014  207 
6.  18888  dr. Andrej Kirbiš  Biotehnika  Raziskovalec  2011 - 2014  210 
7.  11132  dr. Branko Krt  Biotehnika  Raziskovalec  2011 - 2014  226 
8.  24296  dr. Darja Kušar  Biotehnika  Raziskovalec  2011 - 2014  180 
9.  11879  dr. Jasna Mičunovič  Biotehnika  Tehnični sodelavec  2011 - 2014  84 
10.  11133  dr. Matjaž Ocepek  Biotehnika  Raziskovalec  2011 - 2014  461 
11.  12902  dr. Metka Paragi  Medicina  Raziskovalec  2011 - 2014  166 
12.  24612  dr. Mateja Pate  Biotehnika  Raziskovalec  2011 - 2014  275 
13.  16213  dr. Štefan Pintarič  Biotehnika  Raziskovalec  2011 - 2014  256 
14.  19583  Tatjana Rupel  Medicina  Raziskovalec  2011 - 2014  45 
15.  23944  dr. Jože Starič  Biotehnika  Raziskovalec  2011 - 2014  453 
16.  14762  dr. Marija Trkov  Biotehnika  Raziskovalec  2011 - 2014  104 
17.  12645  dr. Stanka Vadnjal  Biotehnika  Raziskovalec  2011 - 2014  173 
18.  33447  Urška Zajc  Biotehnika  Tehnični sodelavec  2011 - 2014  73 
19.  12682  dr. Irena Zdovc  Biotehnika  Vodja  2011 - 2014  455 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0406  Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta  Ljubljana  1627139  9.875 
2.  3334  NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO  Maribor  6489087  4.193 
Povzetek
Bakterije iz rodu Listeria so ubikvitarni mikroorganizmi, ki so razširjeni povsod v naravi. Glavni rezervoar listerij so zemlja, rastline, krma in voda, lahko pa tudi okužene domače in divje živali ter ljudje. Za ljudi je patogena le L. monocytogenes, ki povzroča listeriozo. Odrasli zdravi ljudje zbolijo izjemoma, bolezen pa je pogostejša v dovzetnih populacijah, predvsem pri novorojenčkih in zelo majhnih otrocih, pri starejših ljudeh in ljudeh z oslabljenim imunskim odzivom. L. monocytogenes med vsemi bakterijami, ki se prenašajo s hrano, povzroča največjo obolevnost in smrtnost, poleg tega pa je med vsemi nesporogenimi bakterijami najbolj odporna proti ekstremnim pogojem okolja. Zaradi odpornosti proti nizkim temperaturam se lahko razmnožuje v vseh fazah hladne verige in pomeni veliko tveganje za kontaminacijo površin in živil. Za človeka so najbolj nevarna živila, ki so namenjena uživanju brez predhodne termične obdelave (RTE-ready to eat). Hrana, ki vsebuje manj kot 100 cfu/g L. monocytogenes, sicer za odraslo zdravo populacijo ne pomeni večjega tveganja, vendar lahko ob neprimernem ravnanju z živilom, število bakterij močno naraste in tako živilo postane zdravju škodljivo. Kontaminirana živila je potrebno umakniti iz prodaje, kar povzroča tudi veliko gospodarsko škodo. V Sloveniji smo doslej uradno analizirali le vzorce živil (monitoring zoonoz), medtem ko se aktivno spremljanje bolezni pri živalih ne izvaja. Prav tako nimamo uradnih podatkov o izvoru in načinih širjenja bakterije L. monocytogenes v različnih okoljih predelovalne industrije. Za ugotavljanje vira okužbe bo potrebno tipizirati in primerjati seve, ki bodo izolirani v različnih okoljih, pri živalih, v predelovalni industriji, v živilih in pri ljudeh. Klasični načini serotipizacije so premalo občutljivi, zato jih bomo dopolnili z modernejšimi metodami za molekularno serotipizacijo (PCR) in molekularno subtipizacijo (PFGE). Tako bo mogoče spremljati širjenje bakterije v vseh fazah prehranske verige, od hleva do predelovalnega obrata oz. živilskega izdelka in končno do človeka. V predlagani temi bomo raziskali najpogostejša mesta, kjer mikroorganizmi iz rodu Listeria lahko vstopajo v prehransko verigo in povzročajo okužbe pri ljudeh. Raziskavo bomo izvajali na več različnih nivojih (naravno okolje, žival, predelovalni obrati, živila, človek) in na podlagi tipizacije izoliranih sevov poskušali najti najpogostejše epizootiološke povezave. Zato bomo spremljali in analizirali okužbe živali in ugotavljali poti prenosa L. monocytogenes iz primarne proizvodnje živali v predelavo živil. V obratih živilske industrije bomo sistematično vzorčili in preiskovali kritična mesta, kjer lahko prihaja do zunanje in notranje kontaminacije obratov. Predvidevamo, da bomo ugotovili najpomembnejše izvore in poti širjenja L. monocytogenes v predelavi rdečega mesa, perutninskega mesa, mlečnih in ribjih izdelkov ter obratov za pripravo hitro pripravljene hrane. Evidentirali bomo najpogosteje kontaminirana živila in izvedli potrebne dodatne preiskave živil. Shranili bomo vse izolate, ki jih bomo pridobili v posameznih fazah raziskave in jih serotipizirali s klasičnimi in molekularnimi metodami. Na podlagi subtipizacije z metodo PFGE bomo opravili epidemiološko analizo, v katero bomo vključili tudi človeške izolate. V raziskavi bodo sodelovali strokovnjaki različnih strok, kar bo prispevalo k prenosu znanja in uporabi usklajenih modernih metod (PCR, PFGE) za izdelavo strokovnih podlag v smislu preprečevanja kontaminacije živil z L. monocytogenes. Rezultati naše raziskave bodo pomemben prispevek k proizvodnji zdrave, neoporečne hrane in izboljšanju javnega zdravja. Poleg tega bomo z evidentiranjem kritičnih točk in predlaganjem ukrepov za preprečevanje širjenja L. monocytogenes v posameznih fazah primarne proizvodnje in v predelavi živil živalskega izvora lahko omejili kontaminacijo živil in s tem preprečili gospodarsko škodo zaradi prepovedi prodaje izdelkov.
Pomen za razvoj znanosti
V okviru projekta smo pridobili številne nove informacije in znanstvena spoznanja o pojavnosti, številu in lastnostih izolatov L. monocytogenes iz človeka, živali, živil, hrane za živali, naravnega okolja, okolja predelovalne industrije in iz posameznih delov prehrambene verige. Pri tem so sodelovali raziskovalci iz vseh sodelujočih skupin in se ob tem dodatno izpopolnjevali in usposabljali. Rezultati preiskav so bili posredovani partnerjem na projektu, strankam, od katerih smo pridobili vzorce oz. izolate L. monocytogenes, širši strokovni javnosti in pristojnim upravnim službam. Podatki so bili posredovani v obliki seminarjev, permanentnih izobraževanj, strokovnih posvetovanj in objav v domači in tuji strokovni literaturi. V okviru projekta je nastala velika arhivska zbirka listerij (predvidvamo, da je največja v Sloveniji in verjetno tudi širše), za katero kažejo veliko zanimanje druge raziskovalne institucije, med njimi tudi Kemijski inštitut v Ljubljani, kjer proučujejo različne faktorje patogenosti (hemolizini, listeriolizin). Preliminarno testiranje 20 arhivskih izolatov L. monocytogenes je bilo opravljeno v okviru naloge mlade raziskovalke Sare Primec (mentor G. Anderluh), nadaljnje raziskovanje pa bo odvisno od uspešnosti pridobitve ustreznega financiranja. Zdravniki, veterinarji praktiki, patologi in epidemiologi medicinske in veterinarske stroke se zanimajo za rezultate naše raziskave, da bi lažje ovrednotili razmere, kjer je pričakovati večje tveganje za okužbe z L. monocytogenes. Poleg tega so zelo zainteresirani za uporabo diagnostičnih metod, ki omogočajo zanesljive rezultate v čim krajšem možnem času. Izboljšave oz. modifikacije različnih diagnostičnih metod bodo uporabne tudi za raziskovalce v drugih laboratorijih. Prilagodili smo postopek za izolacijo L. monocytogenes iz vode, s katerim bomo lahko preiskovali tudi vzorce nižjo koncentracijo listerij. Postopek za izolacijo listerij iz zraka pa bo primeren predvsem za proučevanje kontaminacije v prostorih živilsko predelovalne industrije. Zelo smo poenostavili postopek določanja flagelarnih antigenov v postopku klasične serotipizacije. Postopek je krajši, cenejši in bolj zanesljiv kot standardni, zato omogoča bolj učinkovito delo v raziskovalnih in rutinskih laboratorijih. Izboljšanje metode PFGE pa pomeni tudi poenostavitev postopka za določanje pulzotipov z ApaI. Člani projektne skupine so tudi ustanovni člani Centra odličnosti NAMASTE, v okviru katerega proučujejo učinek nano materialov na preživetje listerij v naravnem okolju in v okoljih živilsko predelovalne industrije. Preko tega centra, ki ima sedež na Inštitutu Jožef Štefan, zelo dobro sodelujejo s številnimi partnerji z različnih področij industrije.
Pomen za razvoj Slovenije
Nova znanja in uporaba sodobnih diagnostičnih metod, ki smo jih vpeljali v okviru projektnega dela, so se izkazali za nepogrešljive predvsem v primerih večjih povezanih okužb (izbruhih) z L. monocytogenes pri živalih in ljudeh. Na podlagi tipizacije s PFGE smo pomagali pri ugotavljanju virov okužb in predlagali ukrepe za preprečevanje nastanka novih okužb. Pri tem je bila izjemno pomembna uskladitev metodologije v medicinskih in veterinarskih laboratorijih, ki je nujna zaradi tipizacije izolatov za potrebe epidemioloških raziskav. Rezultati so izjemno pomembni za nosilce dejavnosti kmetijske in živilsko predelovalne stroke, saj lahko okužba živali ali kontaminacija živil z listerijami povzroči zelo veliko ekonomsko in zdravstveno škodo. Diagnostični laboratoriji (predvsem laboratoriji regionalnih enot NVI) kažejo zanimanje za posredovanje protokolov validiraninih postopkov za izolacijo, identifikacijo in tipizacijo L. monocyrogenes. Na podlagi ocene stanja glede pogostnosti pojavljanja L. monoctogenes v izbranih vzorcih, smo sodelovali pri pripravi izboljšanja tehnologij v smeri večje varnosti živil. Rezultati projekta kažejo smernice, kako zmanjšati kontaminiranost živil živalskega izvora z listerijami in povečati osveščenost oz. znanje potrošnikov v smeri varnejše priprave hrane, kar bo imelo vpliv na varovanje zdravja in razvoj zdravstvenega varstva. Ker smo L. monocytogenes izolirali tudi iz številnih vzorcev divjih živalih (srne, jeleni, lisice), se za naše rezultate zelo zanimajo tudi lovci. Skupaj z njimi smo že opravili testiranje divjadi v spomladanskem času, podobno akcijo pa načrtujemo tudi v jesenskih mesecih. Zanimajo se predvsem za ovrednotenje nevarnosti okužb divjih živali z ostanki živalske hrane na kmetijah. Prav tako pa je potrebno raziskati ali obstaja verjetnost, da kolonizirana divjad lahko kontaminira kmetijske površine in tako posredno tudi domače živali in kmetijske pridelke.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno