Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Čebelarjenje v AŽ panju in zagotavljanje kakovostnih in varnih pridelkov

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.02.03  Biotehnika  Živalska produkcija in predelava  Etologija in tehnologija v živinoreji 

Koda Veda Področje
B400  Biomedicinske vede  Zootehnika, živinoreja, vzreja 

Koda Veda Področje
4.05  Kmetijske vede in veterina  Druge kmetijske vede 
Ključne besede
čebelarski postopki, Nosema, virusi, zatiranje varoj, kakovost čebeljih pridelkov
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (19)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  05658  dr. Drago Babnik  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  369 
2.  30854  dr. Danilo Bevk  Biologija  Raziskovalec  2013 - 2014  474 
3.  11169  dr. Janko Božič  Biologija  Raziskovalec  2011 - 2014  318 
4.  31553  Danijela Černe    Tehnični sodelavec  2011 - 2014  128 
5.  10448  dr. Aleš Gregorc  Živalska produkcija in predelava  Vodja  2011 - 2014  499 
6.  25841  dr. Urška Jamnikar Ciglenečki  Veterina  Raziskovalec  2011 - 2014  119 
7.  04272  dr. Vlasta Jenčič  Veterina  Raziskovalec  2011 - 2014  434 
8.  11236  mag. Mira Jenko Rogelj  Veterina  Tehnični sodelavec  2011 - 2014  65 
9.  16059  dr. Veronika Kmecl  Kemija  Raziskovalec  2011 - 2014  443 
10.  26418  dr. Jasna Kralj  Nevrobiologija  Raziskovalec  2011  57 
11.  23255  Vida Lešnik    Tehnični sodelavec  2011 - 2014 
12.  25134  Lidija Matavž    Tehnični sodelavec  2011 - 2014  23 
13.  32787  Mitja Nakrst    Raziskovalec  2011 - 2014 
14.  15315  dr. Metka Pislak Ocepek  Veterina  Raziskovalec  2011 - 2014  151 
15.  23257  Ivo Planinc    Tehnični sodelavec  2011 - 2014 
16.  31231  dr. Jernej Polajnar  Biologija  Raziskovalec  2011 - 2012  133 
17.  28877  dr. Maja Ivana Smodiš Škerl  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  263 
18.  20040  dr. Ivan Toplak  Veterina  Raziskovalec  2011 - 2014  531 
19.  08506  dr. Jelka Zabavnik Piano  Veterina  Raziskovalec  2011 - 2014  202 
Organizacije (4)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0105  Nacionalni inštitut za biologijo  Ljubljana  5055784  13.278 
2.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  19.955 
3.  0406  Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta  Ljubljana  1627139  10.133 
4.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  65.856 
Povzetek
V projektni nalogi načrtujemo ugotavljanje vpliva tehnologije čebelarjenja v AŽ panju na uspešnost vzdrževanja močnih, živalnih in zdravih čebeljih družin. Proučevali bomo vplive tehnologij, ki so pomembni sestavni del ekološkega čebelarjenja in imajo vpliv na zdravstveno stanje čebeljih družin ter kakovost in varnost pridelkov. Eksperimentalni del projekta bo vključeval raziskave ugotavljanja učinkovitosti zatiranja varoj z ekološkimi ali konvencionalnimi sredstvi. Na osnovi uporabe sodobne diagnostike nosemavosti in virusov bomo ugotavljali prisotnost sekundarnih patogenov v poskusnih družinah. Skupaj z rezultati kemičnih analiz vzorcev materiala bo mogoče vrednotiti praktične čebelarske ukrepe na terenu in podati zaključke eksperimentalnega dela naloge. Na osnovi ugotavljanja vpliva čebelarskih tehnologij na terenu in znanstvenih raziskav bomo izdelali napotke in priporočila čebelarjem. Na različnih območjih Slovenije bomo proučevali dve skupini čebelarstev: čebelarstva z intenzivno pridelavo in ter čebelarstva z ekstenzivno v ekološko pridelavo. Spremljali bomo različne tehnološke in zdravstvene vidike čebelarjenja s poudarkom na pojavljanju čebeljih bolezni na klinični ali subklinični ravni in vpliv na ostanke zdravil v pridelkih. Analizirali bomo vzorce medu in voska, vzorce čebel pa na prisotnost virusov in spor Nosema spp. Ugotavljali bomo povezave med tehnologijo čebelarjenja, potencialnim pojavljanjem ostankov v pridelkih in pojavljanjem okužb čebel. Poskuse bomo izvedli tudi v čebeljih družinah in v laboratorijih na čebelah v kletkah, na nivoju individualnega osebka. Raziskovali bomo tudi vpliv režima prehrane na razvoj in prezimovanje. Elektronske sisteme bomo uporabili za sledenje dogajanja v posameznih družinah, ki bodo vključene v ekološko tehnologijo čebelarjenja, s ciljem poenostavljene oskrbe čebel in zmanjšanja števila posegov v čebelji družini. Vletanje čebel v tuje panje bomo raziskovali z namenom, da ugotovimo vpliv okužbe z najpogostejšimi patogeni na potencialno širjenje povzročiteljev bolezni med družinami. Raziskovalno delo bo prispevalo k razvoju znanja na področju ekološkega čebelarjenja in z njim povezanimi tehnologijami, ter k poznavanju dejavnikov, ki vplivajo na razvoj zdravih čebeljih družin, uspešno zatiranje varoj in k pridelavi kakovostnih in varnih čebeljih pridelkov. V okviru projekta bomo ugotovili učinkovitost nekaterih preparatov za zatiranje varoj in vpliv različnega dajanja hrane družinam na razvoj in zdravstveno stanje. Projektni partnerji bodo na svojih raziskovalnih področjih izvedli projektne teme in na osnovi novih znanj predstavili napotke za pridobivanje pridelkov brez ostankov zdravil ali drugih dodanih snovi, ter na ta način prispevali k večji kakovosti in varnosti čebeljih pridelkov.
Pomen za razvoj znanosti
Izvedeni projekt predstavlja prispevek k razvoju raziskovalnih tehnoloških čebelarskih metod in aplikaciji, ter raziskovalnih metod na področju bolezni čebel, diagnostike in zatiranja. Pridobili smo nove znanstvene izkušnje in rezultate glede interakcij med tehnologijo čebelarjenja v AŽ panju, varozo čebel in drugimi dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje čebeljih družin in imajo vpliv na zmanjšano odmiranje družin. Pomembnno je bilo povezovanje znanstvenih in strokovnih dejavnosti na področju čebelarstva. Sodelovanje z vrhunskimi strokovnjaki iz tujine (Istituto Nazionale di Apicoltura, Bologna; Italija, Swiss Bee Research Centre, Bern, Švica, Uni. of Florida, Honey Bee Research and Extension Laboratory, ZDA, in drugimi), s katerimi smo sodelovali pri raziskavah čebel, je omogočilo stalno preverjanje našega uporabnega raziskovalnega dela in prenosa v prakso. Rezultati raziskovalnega projekta so kot rezultat interdisciplinarnega sodelovanja pomembni za razvoj znanosti na področju čebelarstva. V okviru projekta smo vključevali znanja s področja biologije, epizootioloških in kliničnih raziskav, čebelarsko tehnoloških znanj s področja problematike varoze čebel. Z uporabljenimi aplikativnimi znanstvenimi metodami smo doprinesli nova znanja glede delovanja različnih akaricidov na čebele, in možnosti uporabe le teh v čebelarskih pogojih. Uporabljene so bile metode zbiranja in obdelave epizootioloških podatkov s področja bolezni čebel, raziskav satnih okvirjev, prehrane, zaletanja čebel.
Pomen za razvoj Slovenije
V okviru izvedenega projekta in zastavljenih ciljev smo rezultate sproti preverjali na terenu in jih vključevali v priprave čebelarsko tehnoloških programov, ter v programe zatiranja varoze. Ugotovitve o izboljšavah AŽ panja, nova znanja o vletanju čebel v tuje panje ter izvedena testiranja zatiranj varoj v čebeljih družinah so za čebelarsko prakso pomembna. Pokazali smo na praktično izvedljivost in uporabnost vsebin projektnih raziskav. Izkušnje in rezultati, pridobljeni v okviru projekta, bodo v pomoč za delovanje strokovno veterinarske službe in svetovalne čebelarske službe, ter za posamezne čebelarje. Rezultati bodo tudi v pomoč odločitvam Veterinarske uprave in MKGP glede prihodnjih usmeritev na področju zatiranja varoze. Nadalje so bili rezultati projekta v okviru usposabljanj za čebelarje že posredovani v čebelarsko javnost. Izvedena so bila različna usposabljanja s področja zatiranja varoj, ki se jih je udeležilo zelo veliko imetnikov čebel. Na teh usposabljanjih smo čebelarjem posredovali ugotovitve in rezultate, pridobljene v okviru projekta. Ugotovitve projekta smo čebelarjem posredovali tudi na sestankih, regijskih posvetih in občnih zborih. Dejavnosti, ki smo jih izvajali v okviru projekta CRP so namenjene izboljšanju tehnoloških rešitev v čebelarstvu in zdravstvenega stanja čebeljih družin. Rezultati predstavljajo direkten prispevek čebelarski javnosti, preko objavljenih del, neposrednih predavanj in preko svetovalne službe. Načrtovanje in izvedba poskusov v poskusnih čebelnjakih, skupaj z obravnavo rezultatov pridestavlja optimalni model tovrstnih raziskav. Rezultati imajo velik pomen za čebelarsko prakso in za načrtovalce razvojnih in uporabnih usmeritev na področju obravnavanih tematik v čebelarstvu. Rezultati raziskav, ki jih publiciramo v poljudni in strokovni čebelarski literaturi imajo velik pomen za razvoj čebelarske dejavnosti v Sloveniji.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno