Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Lesni potenciali za perspektivne gozdno-lesne verige v Sloveniji

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.01.01  Biotehnika  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Gozd - gozdarstvo 

Koda Veda Področje
B430  Biomedicinske vede  Gozdarstvo, gozdovi, gozdarska tehnologija 

Koda Veda Področje
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Ključne besede
Proizvodne verige, gozdno lesni sektor, pridobivanje lesa, sortimentna struktura, primarna predelava
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  01392  dr. Bojan Bučar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2012  174 
2.  10340  dr. Dominika Gornik Bučar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2014  239 
3.  23494  dr. Bojan Gospodarič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2014  69 
4.  22609  dr. Jožica Gričar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2014  538 
5.  19106  dr. Miha Humar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2014  1.320 
6.  34177  Tina Jemec  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2014  191 
7.  21136  Jaka Klun  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2014  163 
8.  27605  dr. Milan Kobal  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2014  350 
9.  17034  dr. Nike Krajnc  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Vodja  2011 - 2014  954 
10.  12796  dr. Janez Krč  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2014  317 
11.  07890  dr. Mirko Medved  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2012  302 
12.  22063  dr. Miran Merhar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2013 - 2014  96 
13.  25668  dr. Špela Pezdevšek Malovrh  Biotehnika  Raziskovalec  2011 - 2014  315 
14.  19950  mag. Mitja Piškur  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2014  369 
15.  30498  Tine Premrl  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Tehnični sodelavec  2011 - 2014  152 
16.  29428  dr. Peter Prislan  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2013 - 2014  350 
17.  11619  mag. Robert Robek  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2014  292 
18.  27789  Iztok Sinjur    Tehnični sodelavec  2011 - 2014  291 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0404  Gozdarski inštitut Slovenije  Ljubljana  5051673000  11.988 
2.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.215 
Povzetek
V času ko se gozdno lesni sektor srečuje z resnimi razvojnimi izzivi so umeščanje novih obratov, dimenzioniranje kapacitet, varnost dobave ter izbor ustreznih tehnologij pomembni elementi podjetniških odločitev, ki lahko prispevajo k ponovnemu zagonu sektorja. Poznavanje stanja virov lesne surovine iz gozdov, glede na drevesno vrsto, dimenzije in kakovost, je ključna informacija za perspektivni razvoj primarne predelave lesa. Splošni cilj predlaganega projekta je optimiranje povezav med surovinsko bazo in končnim izdelkom/storitvijo ter povečanje dodane vrednosti lesa iz slovenskih gozdov. Dosegli ga bomo s pripravo in izboljšanjem strokovnih podlag za optimizacijo in dinamično prilagajanje gozdno-lesnih verig v Sloveniji glede na ekonomska gibanja ter njihovo implemetacijo v nacionalno relevantnih in perspektivnih verigah gozdno-lesnega sektorja. Poleg prepoznavanja in umeščanja perspektivnih proizvodnih/oskrbovalnih verig v slovenskem poslovnem okolju želimo posebno pozornost nameniti tehnološkemu razvoju predelave trdih listavcev, predvsem bukovine. S projektom želimo spodbuditi razvoj optimalnih proizvodnih verig v gozdno lesnem sektorju s predpostavko trajnostne rabe gozdnih resursov, ki zagotavlja varno dobavo želenih gozdno lesnih sortimentov in se zaključuje v sodobnih in učinkovitih obratih. V tak razvoj prerspektivnih gozdno-lesnih verig želimo aktivno vključiti lastnike gozdov ter gospodarske družbe.Delovni sklopi v projektu so podrejeni navedenemu cilju in si sledijo od analize dejanskih potencialov (spremljanje in napovedovanje količin in kakovostne strukture lesa – DS 2), do inovativnih pristopov pri dobavi in trženju (DS 3) in analize sodobnih tehnologij primarne predelave (DS 4) do končne presoje perspektivnih gozdno-lesnih proizvodnih verig (DS 5). Rezultati projekta bodo imeli širšo uporabno vrednost, predvsem za podjetja v gozdno-lesni proizvodni verigi in za ukrepe ministrstev (MKGP, MG, MOP) v gozdno-lesnem proizvodnem sektorju. Rezultati projekta predstavljajo širok spekter uporabnih podatkov in metod od pregleda nad rabami in tokovi lesa, analiz gozdarskih tehnologij in inovativnih pristopov dobave in trženja okroglega lesa do pregleda ter razvoja sodobnih tehnologij primarne predelave listavcev (s poudarkom na bukovini) in izbora perspektivnih gozdnih-lesnih verig.
Pomen za razvoj znanosti
V okviru projekta PER-LES so bile razvite nove metodologije in sicer: 1. Metodologija umeščanja proizvodnih in energetskih obratov v prostor, ki predstavlja orodje namenjeno potencialnim investitorjem oziroma odločevalcem pri izbiri najbolj perspektivnih projektov. 2. Preizkušena je bila metoda ocenjevanja lesnih zalog s pomočjo LIDAR podatkov, ki lahko poemni poenostavitev ocen lesnih zalog. 3. Razvita je bila metodologija za oceno dejanskih in teoretičnih potencialov lesa določene kakovosti. Metodologija je uporabna za oceno potencialov v določeni regiji ali za oceno potencialov za določeno načrtovano proizvodnjo (naprimer žagarski obrat ali kogeneracijo).
Pomen za razvoj Slovenije
Najpomembnejši rezultati projekta, ki imajo širši pomen za razvoj gozdno-lesne ga sektorja so: 1. Interentno orodje za vizualizacijo proizvodni verig in izračun neposrednih stroškov strojev imenovano: WoodChainmanager (http://wcm.gozdis.si/) 2. Prikaz tokov okroglega lesa na letni ravni. Izdelana metodologija spremljanja in grafičnega prikaza toka okroglega lesa vzdolž proizvodni verig je bila uporabljena pri pripravi publikacije: Tokovi okroglega lesa za leto 2013, ki je bila tudi natiskan in je objavljena na domači strani projekta: http://per-les.gozdis.si/ 3. Izdelana je metodologija za spremljanje tokov lesa v Sloveniji, ki je pomembna za poročanja tudi namednarodni ravni (UN/ECE, FAO, ) 4. Biltena "Iz znanosti za prakso v gozdni tehniki" v katerem smo objavljali novice in rezultate projekta. Zaradi zelo pozitivnega odziva pri končnih uporabnikih bo bilten izhajal tudi po zaključku projelta. 5. Analizirane so bile sodobne tehnologije predelave lesa, kjer je bil poseben povdarek na analizi možnosti proizvodnje večplastnih lesnih kompozitov. 6. Predstavljena je bila zasnova metodologije za praktično optimizacijo spravila lesa, ki predstavlja optimizacijo spravila lesa po tleh (animalno spravilo, traktorsko spravilo, izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem, …).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, 2013, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno