Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Modeli rastlinske pridelave na območjih degradiranega okolja

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.03  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava  Voda, kmetijski prostor, okolje 

Koda Veda Področje
B006  Biomedicinske vede  Agronomija 

Koda Veda Področje
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Ključne besede
Degradirana območja, onesnaženost tal, pridelava hrane in krme, biomasa iz kmetijstva
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  17302  Anton Gjergek    Tehnični sodelavec  2011 - 2013  25 
2.  12288  mag. Tone Godeša  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2013  216 
3.  26291  dr. Boštjan Grabner  Biologija  Raziskovalec  2011 - 2013  53 
4.  16073  dr. Helena Grčman  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2013  458 
5.  00371  dr. Viktor Jejčič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2013  1.195 
6.  34182  Maja Kos    Tehnični sodelavec  2011 - 2013 
7.  10720  dr. Miran Lakota  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2013  361 
8.  13073  dr. Rok Mihelič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2013  494 
9.  11087  mag. Tomaž Poje  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2013  2.245 
10.  08185  mag. Tomaž Prus  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2013  365 
11.  08604  dr. Cvetka Ribarič Lasnik  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  2011 - 2013  278 
12.  28327  dr. Nadja Romih  Biologija  Mladi raziskovalec  2011 - 2013  49 
13.  27946  Tina Sirše    Tehnični sodelavec  2011 - 2013  18 
14.  19261  Irena Tič    Tehnični sodelavec  2011 - 2013  240 
15.  08834  dr. Marko Zupan  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2013  515 
Organizacije (4)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  20.206 
2.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  67.264 
3.  0482  Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede  Hoče  5089638004  9.966 
4.  2434  INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR  Velenje  2194015  282 
Povzetek
Po površini kmetijske zemlje v uporabi na prebivalca z 880m2 Slovenija zaostaja za EU in za splošno ugotovljenimi priporočili za samooskrbo (2000m2/prebivalca). Manjšanje razpoložljivih površin, primernih za pridelavo hrane, nas sili v iskanje novih rešitev, kot je uporaba degradiranih območij. Potrebno je preučiti uporabo dodatnih kmetijskih zemljišč, ki bo omogočala pridelavo rastlin, primernih za: a - človeško ali živalsko prehrano, b – surovine za industrijske namene (vlaknine za tekstil, izolacijske materiale, gradbene materiale itn.), c – energetske namene. Cilj projekta je pripraviti modele za ohranitev in nadaljnji razvoj rastlinske proizvodnje na območjih degradiranega okolja; obvarovati, kar je še ostalo kmetijske zemlje in z aktivno zemljiško politiko dobiti nove kmetijske površine, kamor bi lahko spadala tudi degradirana območja in pripraviti smernice uporabe različno degradiranih zemljišč. Nalogo bomo izvajali na osnovi ekspertnega znanja, tuje in domače literature ter poznavanjem degradiranega okolja v Sloveniji. V projektu bomo degradirana območja ustrezno kategorizirati glede na vrsto in stopnjo degradacije (fizična, kemijska, biološka, …) in pripravili scenarije (modele) možne pretvorbe v kmetijsko rabo z različnimi ukrepi (od tehničnih do kmetijsko tehnoloških) za različen namen. V okviru projekta bomo: analizirali stanje okolja v Sloveniji; -kategorizirali degradiranost okolja; -pripravili pregled zakonodaje in izdelali kriterije za vrednotenje degradiranih območij;  -definirali nadaljnjo uporabo biomase z degradiranih površin -izdelali modele za degradirana območja in -izvedli testiranje modelov.
Pomen za razvoj znanosti
- Izdelana je analiza stanja in kategorizacija degradiranega okolja v Sloveniji - Izdelan je pregled zakonodaje in kriteriji za vrednostenje degradiranih površin - Definirane so tehnologije za obdelavo tal in nadaljnje uporabe biomase z degradiranih površin - Razviti so modeli za določanje energetske učinkovitosti in ekonomičnosti pri izkoriščanju poljščin za ekoremediacijo zemljišč, ki so onesnažena s težkimi kovinami.
Pomen za razvoj Slovenije
Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013 temelji na načelih trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri. Prednostne naloge so zbrane v okviru treh osi in sicer a) konkurenčnost agroživilstva in gozdarstva, b) ohranjanje kulturne krajine in varovanje okolja in c) izboljšanje kakovosti življenja v podeželskih območjih in spodbujanje diverzifikacije gospodarstva. Uporaba degradiranih površin za kmetijstvo omogoča pozitivne učinke v okvirju vseh treh omenjenih osi. Poleg tega naše raziskave, ki smo jih opravili na področju DS3 (Definiranje nadaljnje uporabe biomase z degradiranih površin) omogočajo odločilni korak v smeri nizko cenovnega, masovno izvedljivega ter javnosti sprejemljivega načina uporabe degradiranih kmetijskih in drugih zemljišč. Ustvarja se tudi pozitivno javno mnenje, da znanstvena sfera temeljito skrbi za zmanjševanje onesnaževanja okolja.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno