Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Vzpostavitev nacionalnega sistema prilagodljivih varovalnih pasov za uporabo FFS v bližini voda, varovalnih območij in urbanih območij

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.00.00  Biotehnika     

Koda Veda Področje
T420  Tehnološke vede  Agrotehnika, kmetijski stroji, gradnja kmetij 

Koda Veda Področje
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Ključne besede
Kmetijska tehnologija, pesticidi, varovalni pasovi, vode, zaščitena območja, urbanizirana območja
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  31662  Lovro Arnuš  Varstvo okolja  Raziskovalec  2011 - 2014 
2.  32133  Peter Berk  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014 
3.  10720  dr. Miran Lakota  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  2011 - 2014 
4.  03473  mag. Venčeslav Lapajne  Kemija  Raziskovalec  2011 - 2012 
5.  23044  Gregor Leskošek  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014 
6.  13492  dr. Mario Lešnik  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014 
7.  12326  mag. Benjamin Lukan  Varstvo okolja  Raziskovalec  2011 - 2014 
8.  33714  Roberto Motoh    Tehnični sodelavec  2011 - 2014 
9.  15681  dr. Bogomir Muršec  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014 
10.  24978  mag. Jolanda Persolja  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014 
11.  29568  dr. Jurij Rakun  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014 
12.  33607  Marijan Sirk    Tehnični sodelavec  2011 - 2014 
13.  26284  dr. Nataša Sovič  Varstvo okolja  Raziskovalec  2013 
14.  11043  dr. Denis Stajnko  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014 
15.  12323  dr. Darinka Štajnbaher  Kemija  Raziskovalec  2011 - 2013 
16.  22596  Stanislav Vajs  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014 
17.  29652  Vesna Viher Hrženjak  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2011 - 2013 
18.  28430  dr. Peter Vindiš  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0416  Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije  Žalec  5051762000 
2.  0482  Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede  Hoče  5089638004 
3.  3334  NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO  Maribor  6489087 
Povzetek
Predlagani projekt obravnava možnosti omejevanja neugodnih stranskih učinkov uporabe FFS in konstantno zaostrovanje pogojev rabe FFS, ki je bolj ali manj samoumevno za večino prebivalcev, ki nimajo neposrednega stika s kmetijsko pridelavo. Predlog projekta je, namesto trenutnega sistema fiksnih varovalnih pasov pri uporabi FFS (površinske vode, aplikacija FFS na kmetijskih površinah, ki ležijo znotraj urbanih naselij), vzpostaviti sistem prilagodljivih varovalnih pasov, kot jih imajo v več državah EU. Tam kjer imajo prilagodljive oz. fleksibilne varovalne pasove imajo več pozitivnih, kot negativnih izkušenj, tako na segmentu spremljanja okoljskih parametrov, kot tudi na segmentu spremljanja ekonomskih rezultatov pridelovalcev. S tem bi odpravili sedanje težave, ki kmetijske proizvajalce odvračajo od nadaljnje pridelave, ali jo celo onemogočajo. Rezultati predlagane vsebine dela vodijo k zmanjševanju varnostnih pasov pri tretiranju s FFS (površinske vode, aplikacija FFS na kmetijskih površinah, ki ležijo znotraj urbanih naselij). Na ta način bomo dosegli povečanje kmetijskih površin s čemer se poveča kmetijska površina za pridelavo hrane in s tem poveča prehranska varnost s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane. V okviru predlaganega CRP projekta so združene moči administrativnega osebja Ministrstva za Kmetijstvo in Ministrstva za okolje ter raziskovalcev, ki so poznavalci razvoja okoljske in kmetijske zakonodaje, modeliranja zanašanja (drifta) FFS, prostorskih analiz in modeliranja eko impakta FFS. Glavni cilj projektne skupine je uvedba sistema prilagodljivih varovalnih pasov za rabo FFS v Sloveniji. Za dosego glavnega cilja je potrebno natančno pregledati zakonodajne pristope v drugih državah evropskih državah (npr. Avstrija in Nemčija) in njihove podatke glede možnosti zmanjševanja varnostih pasov za posamezne pripravke in za različne tipe aplikacijske opreme preprosto transformirati v naše dosjeje o GAP pri posameznih pripravkih. Okoljski standardi, ki jih upoštevajo pri registraciji FFS in določitvi variabilnih varnostnih pasov, na primer v Avstriji in Nemčiji so dovolj dobri, da so primerni tudi za nas. Nadalje vsebina projekta predlaga, da se v Sloveniji vzpostavi trajni on-line register aplikacijske opreme za nanos FFS s kategorijami zmanjšanja zanašanja in pripravi pravilnik o umeščanju nove opreme v register antidriftne opreme ter da se pripravijo ustrezne strokovne podlage za kasnejšo zakonodajno povezavo med registrom in postopkom registracije FFS ter postopkom priprave navodil za uporabo posameznih FFS. V zaključni fazi predlaganih vsebin projekta bodo izdelani predlogi, kako v sistem certificiranja in pregledovanja naprav za nanos FFS uvesti ustrezna potrdila, ki bodo označevala kategorijo opreme glede stopnje zmanjšanja drifta (zanašanja). Vse predlagane aktivnosti projekta so skladne z razvojem in izvajanjem nacionalne strategije za trajnostno rabo FFS, ki je del aktivnosti iz Direktive o trajnostni rabi FFS (Sustainable use of pesticides).
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati in zaključki projekta prispevajo k razvoju znanosti v smislu izdelanih metodoloških podlag s katerimi je možno določati prilagodljive varovalne pasove na območju stičnih (konfliktnih) območij kmetijskih površin ter vodnega prostora, zaščitenih območij in urbaniziranih območij.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati in zaključki projekta predstavljajo za razvoj Slovenije pomemben prispevek k oblikovanju izhodišč za dopolnitve/spremembe pravnega reda, ki bi dolgoročno omogočale sprejemljivo obvladovanje problematike stičnih/konfliktnih območij. Izdelane strokovne podlage so odlično izhodišče za diseminacijske aktivnosti s poudarkom na deležnikih, kot so nosilci kmetijske dejavnosti, uradni nadzor in predstavniki lokalne skupnosti.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno