Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v govedoreji

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.02.03  Biotehnika  Živalska produkcija in predelava  Etologija in tehnologija v živinoreji 

Koda Veda Področje
B400  Biomedicinske vede  Zootehnika, živinoreja, vzreja 

Koda Veda Področje
4.02  Kmetijske vede in veterina  Znanost o živalih in mlekarstvu 
Ključne besede
Govedo, metan, didušikov oksid, ogljikov dioksid, toplogredni plini
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  08320  dr. Gorazd Avguštin  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  363 
2.  05658  dr. Drago Babnik  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  369 
3.  11765  dr. Lijana Fanedl  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  109 
4.  17302  Anton Gjergek    Tehnični sodelavec  2011 - 2014  25 
5.  12288  mag. Tone Godeša  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  216 
6.  00371  dr. Viktor Jejčič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  1.191 
7.  29728  dr. Janez Jenko  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  141 
8.  12010  dr. Janez Jeretina  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  413 
9.  25520  dr. Vesna Jerman  Farmacija  Raziskovalec  2011 - 2014  38 
10.  08404  dr. Romana Marinšek Logar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  510 
11.  25012  mag. Ben Moljk  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  365 
12.  14853  Tomaž Perpar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  427 
13.  16055  Peter Podgoršek  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  260 
14.  11087  mag. Tomaž Poje  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  2.241 
15.  10035  dr. Jože Verbič  Živalska produkcija in predelava  Vodja  2011 - 2014  1.003 
16.  17853  Barbara Zagorc  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  375 
17.  22606  dr. Tomaž Žnidaršič  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  195 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  20.160 
2.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.958 
Povzetek
V Sloveniji prispeva govedoreja približno 65 % vseh izpustov toplogrednih plinov v kmetijstvu. Nedavna presoja kmetijske politike je pokazala, da so sedanji ukrepi usmerjeni predvsem na zmanjšanje izpustov v rastlinski pridelavi. Priporočeno je bilo da bi bilo treba v bodoče več truda nameniti ukrepom v živinoreji. Cilj predlaganega projekta je a) izdelati predlog ukrepov za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v govedoreji ob upoštevanju naravnih danosti in značilnosti reje in b) pripraviti priporočila za govedorejce, ki bodo pokrivala področja pridelovanja krme, reje, krmljenja živali, skladiščenja živinskih gnojil in načinov gnojenja. Ukrepi in priporočila bodo temeljili na analizi stanja izpustov glede na strukturo kmetij in načine reje, pri tem pa bo ovrednoten tudi učinek posameznih ukrepov. Poleg plinov, ki jih beležimo v okviru uradnih evidenc (metan in didušikov oksid) bo projekt obravnaval tudi neposredne in posredne izpuste ogljikovega dioksida, ki se sprosti zaradi rabe fosilnih goriv (vključno s fosilnimi gorivi za proizvodnjo mineralnih gnojil, sredstev za varstvo rastlin in prekomorski transport krme). V okviru predlaganega projekta bo razvito programsko orodje za oceno izpustov in učinkov ukrepov.
Pomen za razvoj znanosti
Projektna skupina se je s projektno vlogo odzvala na razpisano temo, ki je bila izrazito ciljno naravnana. Izrazito ciljno je bil naravnan tudi projekt. Glede na to je pomen projekta za razvoj znanosti razmeroma majhen. Z vidika pomena za razvoj znanosti so pomembne predvsem vsebine, vezane na specifično strukturo in razmere v slovenskem kmetijstvu. Gre za: - pridobitev specifičnih podatkov o porabi energije in s tem povezane izpuste ogljikovega dioksida pri reji goved v majhnih čredah; - pridobitev specifičnih podatkov o porabi energije in s tem povezane izpuste ogljikovega dioksida pri pridelovanju krme v razmerah razdrobljene posestne strukture in ob uporabi razmeroma majhnih strojev; - možnost uvajanja bioplinskih naprav na majhne kmetije; - model ocenjevanja ogljikovega odtisa kravjega mleka in govejega mesa v razmerah, za katere je značilen zelo velik razpon v intenzivnosti reje.
Pomen za razvoj Slovenije
Operativni programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 določa, da je dolgoročni cilj na področju kmetijstva obvladovanje izpustov toplogrednih plinov ob povečanju samooskrbe Slovenije s hrano in ob ohranitvi površine kmetijske zemlje v uporabi. Za doseganje tega cilja bo treba zmanjšati izpuste na enoto pridelane hrane. Rešitve, ki smo jih predlagali v okviru projekta bodo omogočale prav to. Pri tem ne gre samo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, temveč tudi za povečanje konkurenčnosti govedoreje (boljše izkoriščanje krme, manjša poraba fosilnih goriv, manjše izgube dušika, pridobivanje energije iz obnovljivih virov v primeru bioplina iz živinskih gnojil). Predlagane rešitve so ugodne tudi z vidika izpustov plinov, ki jih obravnava pobuda Clean Air for Europe in obveznosti, ki bodo definirane v novi NEC direktivi (amonijak, NOX, metan kot plin, ki povzroča povečanje koncentracij prizemnega ozona). Rezultati projekta so pomembni za: - zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v govedoreji, povečanje konkurenčnosti panoge in ohranjanje/povečanje ugleda kravjega mleka in govejega mesa (manjši ogljikov odtis); - lažje načrtovanje kmetijske/okoljske politike na področju blaženja podnebnih sprememb; - zanesljivejše poročanje o izpustih toplogrednih plinov in drugih plinov Okvirni konvenciji Združenih narodov za klimatske spremembe Konvenciji UNECE o onesnaževanju zraka na velike razdalje; - zanesljivejše projekcije emisij in lažje odločanje o sprejemljivosti/nesprejemljivosti obveznosti Slovenije v okviru mednarodnih sporazumov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2013, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2012, 2013, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno