Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Določitev ogljičnega odtisa primarnih lesnih proizvodov

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.01.02  Biotehnika  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Lesarstvo 

Koda Veda Področje
T460  Tehnološke vede  Lesna, kašna in papirna tehnologija 

Koda Veda Področje
2.11  Tehniške in tehnološke vede  Druge tehniške in tehnološke vede 
Ključne besede
les, ogljični odtis, primarna obdelava lesa, LCA
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  19106  dr. Miha Humar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Vodja  2011 - 2013  1.320 
2.  34177  Tina Jemec  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2013  191 
3.  21136  Jaka Klun  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2013  163 
4.  17034  dr. Nike Krajnc  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2013  954 
5.  12796  dr. Janez Krč  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2013  317 
6.  31274  dr. Andreja Kutnar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2013  398 
7.  19950  mag. Mitja Piškur  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2013  369 
8.  05248  dr. Franc Pohleven  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2013  1.195 
9.  19719  dr. Črtomir Tavzes  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2013  193 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0404  Gozdarski inštitut Slovenije  Ljubljana  5051673000  11.988 
2.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.215 
Povzetek
Gozdno-lesna proizvodna veriga se sooča s posledicami krize, upadom obsega gradbenih del, zmanjševanjem števila zaposlenih v lesni industriji in konkurenco tujih podjetij. Večja okoljska sprejemljivost lesnih izdelkov iz slovenskega lesa bi bila spodbuda za večjo prepoznavnost in konkurenčno prednost lesnih proizvodov iz domače surovine. Zaradi manjših transportnih razdalj in nizkih emisij pri pridobivanju lesa v Sloveniji je verjetno ogljični odtis primarnih lesnih izdelkov nižji od konkurenčnih materialov in lesnih izdelkov iz uvoženega lesa z dolgimi transportnimi razdaljami. Ta potencialno konkurenčna prednost podjetij v gozdno-lesni proizvodni verigi ni izkoriščena. Raziskave, ki bi temeljile na mednarodni metodologiji LCA, so na področju različnih lesnih proizvodov iz lesa iz slovenskih gozdov redke. Objektivna analiza okoljskih obremenitev, ki nastanejo med procesi v gozdarstvu, transportu in primarni predelavi, ter njihova alokacija bo omogočila primerljivost med posameznimi vrstami predelave najpomembnejših lesnih sortimentov. Glavni cilj projekta je priprava metodologije za določitev ogljičnega odtisa za primarne lesne proizvode ter prikaz neposredne povezave z okoljskimi merili v okviru zelenih javnih naročil.
Pomen za razvoj znanosti
Tematiko projekta smo prenesli v izobraževalni proces na Univerzi v Ljubljani in Univerzi na Primorskem Na temo projekta je objavljenih več člankov, referatov in povzetkov. Na temo projekta so potekali 4 bilateralni projekti. Skladno s temo projekta smo raziskovalci v letu 2013 pridobili 3 mednarodne projekte. Vključili smo se v projekt COST Performance of biobased building materials, dva projektna partnerja sta vključena v ožjo skupino.
Pomen za razvoj Slovenije
V Sloveniji je les lokalno dostopen obnovljivi vir, za njegovo predelavo ne potrebujemo veliko energije, zlahka pa mu poiščemo nov namen uporabe tudi po izteku življenjske dobe prvega izdelka. Izračun ogljičnega odtisa slovenskega žaganega lesa iglavcev, vezane plošče ter pelet in primerjava z ogljičnim odtisom teh izdelkov, podanim v podatkovni bazi Ecoinvent (podatki pridobljeni v Nemčiji ali pa na ravni celotne Evropske unije), sta pokazala, da ima slovenski les zaradi specifične sečnje in izdelave, spravila in krajših transportnih razdalj, nižji ogljični odtis. Poleg tega je les, ki ga imamo v Sloveniji v relativnem izobilju, eden redkih obnovljivih naravnih materialov, ki zaradi nastanka v procesu fotosinteze iz ozračja veže CO2. Les in leseni izdelki v času svoje celotne življenjske dobe tega plina tudi ne sproščajo v ozračje, ampak je v njih skladiščen (sekvestracija CO2). Za pridobivanje in vgradnjo lesa je značilna nizka poraba energije, lesne izdelke lahko enostavno razgradimo z možnostjo ponovne uporabe ali pa vsaj za pridobivanje energije iz obnovljivega vira. Rezultati v poročilu predstavljenih izračunov ogljičnega odtisa žaganega lesa iz slovenskih gozdov ter drugih izdelkov slovenske primarne lesnopredelovalne industrije objektivno nakazujejo prednost uporabe slovenskega lesa, kar bomo uporabili za izdelavo predlogov spodbud in ukrepov za pospeševanje rabe lesnih izdelkov iz slovenskega lesa na podlagi objektivnih meril okoljskih obremenitev
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno