Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Možnosti in omejitve pri nabiranju gob v gozdovih in razvoj gomoljikarstva v Sloveniji

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.01.01  Biotehnika  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Gozd - gozdarstvo 

Koda Veda Področje
B430  Biomedicinske vede  Gozdarstvo, gozdovi, gozdarska tehnologija 

Koda Veda Področje
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Ključne besede
gobe, glive, gobarjenje, predpis, popis, Slovenija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  32514  Zina Devetak  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Tehnični sodelavec  2011 - 2013  444 
2.  30165  dr. Tine Hauptman  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2013  322 
3.  07948  dr. Dušan Jurc  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Vodja  2011 - 2013  669 
4.  23448  dr. Nikica Ogris  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2013  1.211 
5.  25448  dr. Barbara Piškur  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2011 - 2013  970 
6.  17757  Janez Sušin  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2013  769 
7.  31072  mag. Tomaž Vernik  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2013  93 
8.  16283  dr. Borut Vrščaj  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2013  926 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  20.022 
2.  0404  Gozdarski inštitut Slovenije  Ljubljana  5051673000  12.014 
Povzetek
V triletnem projektu bomo ugotovili osnovne značilnosti rasti užitnih gob v gozdovih Slovenije in ugotovitve bodo osnova za trajnostno rabo gob v gozdovih in za razvoj predpisov, ki bodo urejali nabiranje in trženje gob. Zaradi obsežnosti naloge in nepopolnih podatkov o gobah pri nas bo projekt potekal v štirih sklopih, pri čemer so prvi trije tematsko, podatkovno in metodološko povezani in se nanašajo na inventarizacijo gob in pravno urejanje nabiranja, četrti pa z drugimi orodji obravnava možnosti gojenja gomoljik pri nas. V prvem delovnem sklopu bomo ocenili potencial slovenskih gozdov za pridobivanje gob, predvsem užitnih oziroma tržnih. Zaradi skromnih podatkov je predvidena pridobitev in vključitev informacij širšega kroga nabiralcev, poznavalcev in trgovcev z gobami in sodelovanje večjega števila ekspertov po prilagojeni metodi z uporabo vprašalnikov in intervjujev. V drugem delovnem sklopu bomo razvili metodo za spremljanje stanja na področju samoniklih gliv s ciljem pripraviti metodologijo spremljanja morebitne ogroženosti gliv, ki jih je dovoljeno nabirati in tržiti. Organizacijsko in po porabi časa je naloga najbolj obsežna in bo temeljila na tedenskih podatkih o rasti gob v sezoni njihove rasti iz več različnih virov: a) na stalnih raziskovalnih ploskvah, b) na osnovi podatkov opazovanj in informacij podatkov o gibanju rasti in o nabranih glivah iz rednih aktivnosti društev in posameznikov v okviru Mikološke zveze Slovenije, c) spremljanja stanja na trgu pri odkupu samoniklih gliv. Vsi količinski in vrstni podatki o gobah bodo dopolnjeni s sprotnimi meteorološkimi podatki in uporabljeni za modeliranje rasti gliv. V tretjem delovnem sklopu bomo analizirati potrebo in morebitne načine omejevanja nabiranja posamezne vrste gob. Predlagali bomo dodatno urejanje možnosti tržnega nabiranja gob z razvojem novih oblik trženja ne lesnih dobrin iz gozda. Preverjanje predlogov bomo opravili z metodo anket in intervjujev, ki jih bodo izpolnjevale osebe, ki jih pravni predpisi v zvezi z gobami najbolj prizadenejo (lastniki gozdov, gobarji, trgovci in prodajalci gob in drugi). Četrti sklop bo obravnaval modeliranje talnih in okoljskih parametrov prostora, v njem bomo določili potencialna rastišča ter preizkusili rezultate modela za oceno naravnih danosti oz. potencialnih rastišč treh najpomembnejših tržnih vrst gomoljik pri nas - poletne gomoljike (Tuber aestivum), plemenite gomoljike (Tuber melanosporum) in bele gomoljike (Tuber magnatum). Naloga obsega tudi preliminarne oz. pilotne aktivnosti, ki so potrebne za razvoj gomoljikarstva (trufikulture) v Sloveniji. Raziskovalna skupina je razvila, dopolnjuje in razpolaga z elektronsko podatkovno zbirko o glivah Slovenije Boletus informaticus, ki bo izhodišče za pripravo podatkovne zbirke o časovnem in količinskem obrodu užitnih gob. Predlog projekta predvideva obsežno sodelovanje prostovoljnih članov Mikološke zveze Slovenije za postavitev stalnega monitoringa rasti užitnih gob in sodelovanje vseh kompetentnih amaterskih mikologov pri nas, kar bo bistveno pocenilo predlagano raziskavo.
Pomen za razvoj znanosti
Z izvirno metodo smo modelirali potencialni obrod gob v slovenskih gozdovih in razvili model za ugotavljanje ustreznosti rastišč za poletno gomoljiko na področju celotne Slovenije.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati so pomembni za oblikovanje nove zakonodaje v zvezi z nabiranjem gob. Dajejo vpogled v produkcijsko sposobnost slovenskih gozdov za gobe. Omogočajo razvoj gomoljikarstva.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno