Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Analiza oblikovanja in model spremljanja cen vzdolž ponudbene verige hrane

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.01  Družboslovje  Ekonomija  Ekonomske vede 

Koda Veda Področje
S185  Družboslovje  Tržna in industrijska ekonomika 

Koda Veda Področje
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Ključne besede
prehranska oskrbovalna veriga, prehajanje stroškov v cene, marže, sistemi spremljanja in nadzora trg
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  10890  dr. Emil Erjavec  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  1.182 
2.  18307  dr. Aljoša Feldin  Ekonomija  Raziskovalec  2011 - 2014  83 
3.  13487  dr. Stanko Kavčič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  405 
4.  19316  dr. Aleš Kuhar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  670 
5.  20065  dr. Igor Masten  Ekonomija  Vodja  2011 - 2014  491 
6.  06832  dr. Jurij Pohar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  212 
7.  18937  dr. Sašo Polanec  Ekonomija  Raziskovalec  2011 - 2014  349 
8.  08718  dr. Miroslav Rednak  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  505 
9.  05661  dr. Tinca Volk  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  537 
10.  29649  dr. Jaka Žgajnar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  233 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  20.373 
2.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.215 
3.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  42.828 
Povzetek
Nosilci ekonomske in industrijske politike v razvitih državah se čedalje pogosteje soočajo s potrebo po spremljanju, pa tudi nadzoru, mehanizmov in dinamike oblikovanja cen vzdolž ponudbene verige oskrbe s hrano, kljub dejstvu, da je v tržnem gospodarstvu določanje cen ena izmed ključnih odločitev poslovnih subjektov. Na oblikovanje cenovnih razmerij v prvi vrsti vplivajo stroškovni dejavniki, pomembna determinanta pa je tudi elastičnost povpraševanja, na katero pa pomembno vpliva tržna struktura. Prav tako pa elastičnost oz. posredno tržna struktura določa vzorce in višino marž, ki jih podjetja na trgu realizirajo, zato je porazdelitev višine marž vzdolž agroživilske verige v veliki meri pod njunim izrazitim vplivom. V Sloveniji nimamo veliko adekvatnih analiz, ki bi podrobno in celovito obravnavale to kompleksno tematiko, kljub zelo intenzivnim procesom prestrukturiranja agroživilske verige ter pogostemu izpostavljanju pojavov, ki kažejo na neustrezna razmerja med členi. Zato lahko zaključimo, da je razmere možno vsaj deloma pripisati tudi deficitu na področju adekvatnega proučevanja in spremljanja mehanizmom oblikovanja cen ter ocene marž po členih agroživilske verige. Nekatere Evropske države izvajajo sporadične analize, ki so usmerjene v povečanje transparentnosti oblikovanja cen vzdolž ponudbene verige hrane, medtem ko je Eurostat vzpostavili orodje za kontinuirano spremljanje cen hrane vzdolž celotne agroživilske verige (European Food Prices Monitoring Tool). Raziskovalna skupina želi s predlaganim projektom prispevati k celovitejšemu poznavanju delovanja oskrbne verige z živili v Sloveniji s ciljem izgraditi orodje oz. model za kontinuirano spremljanje cen na referenčnih točkah v verigi. Iz nabora pripravljenih prototipnih modelov, ki bodo temeljili na različnih metodoloških predpostavkah, bo izbran najučinkovitejši, za katerega bo izdelan protokol ažuriranega zajemanja ustreznih podatkov in njihove sprotne obdelave. Deficiti na področju zajema cenovnih podatkov, ki po kvalificiranih predvidevanjih ne vključujejo kompleksnosti razmerij v agroživilski verigi, bodo ustrezno nadgrajeni z analizo stroškovnih aspektov, kar bo omogočalo še natančnejše spremljanje delitvenih razmerij (marž) med deležniki. Prav tako pa zaradi doseganja širše diseminacije predlagamo nadgraditev izgrajenega modela z adaptacijo, ki bi omogočala neposredno uporabo v medmrežju. Raziskovalni projekt je koncipiran komplementarno z aktivnostmi Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na področju izboljšanja delovanja oskrbne verige s hrano. Model za kontinuirano spremljanje cenovnih in stroškovnih razmerij bo omogočal sprotno in eksplicitno evalvacijo učinkov sprejetih zavez v okviru nastajajočega »Kodeksa«. Orodje bi tako lahko postalo referenčni indikator razmerij v oskrbni verigi, na podlagi katerega bi bilo možno na makroekonomski (agroživilstvo) in mezoekonomski (posamezne oskrbne verige) ravni presojati uresničevanje zavez in posledične ekonomske učinke., Pričakovani rezultati raziskovalnega dela multidisciplinarne raziskovalne skupine bodo omogočali natančno in kontinuirano sledenje cenovnih ravni in realiziranih marž po posameznih členih agroživilske verige v Sloveniji. S tem bodo empirično utemeljene smernice delovanja javnih politik za spodbujanje uravnoteženih in dolgoročnih poslovnih odnosov znotraj oskrbne verige z živili. Poleg pričakovane aplikativne vrednosti rezultatov pa ima raziskovalna skupina tudi znanstvene ambicije z nadgradnjo obstoječih sistemov z uporabo kompleksnih ekonometričnih metod.
Pomen za razvoj znanosti
Pomen projekta za razvoj znanosti je dvojen. 1. Razvita je bila metodologija merjenja stroškov proizvodnih podjetij na osnovi mikroekonomskih baz podatkov. Ob že uveljavljenih postopkih merjenja cen to omogoča analizo gibanja marže in s tem faktorjev cenovne dinamike. V literature je to novost, ki ima velik potencial širše uporabe v mikroekonomski in makroekonomski analizi. 2. Metodologija spremljanja cen in stroškov je bila aplicirana na živilsko-predelovalne verige. To predstavlja novost v agrarni ekonomiki, ki se je do sedaj nahajal na ravni razvoja orodij za spremljanje zgolj cen. Ob tem je delo na projektu omogočilo vključitev novih vsebin projekta v kurikulume študijskih programov na Biotehniški fakulteti in Ekonomski fakulteti. Posredno pa je delo na projektu poglabljalo sodelovanje med tremi raziskovalnimi inštitucijami (BF, EF in KIS). Vzpostavljeni stiki bodo omogočili nadaljnje multidisciplinarno projektno sodelovanje.
Pomen za razvoj Slovenije
Orodje, skupaj s priporočili nosilcem ekonomske politike za njihovo uporabo, bo v pomoč pri urejanju odnosov v agroživilski verigi. Kot tako bo lahko tudi v pomoč pri delovanju Varuha odnosov v oskrbni verigi s hrano. Tako lahko rezultati raziskovalnega projekta doprinesejo k dolgoročno učinkovitejšemu in bolj ciljno usmerjenemu vodenju javnih politik na področju vzpostavljanja uravnoteženih in trajnostnih odnosov v oskrbni verigi z živili in krepitvi konkurečnosti. Z izvedbo projekta so pripravljene podatkovnoanalitične podlage, ki nosilcem ekonomskopolitičnega odločanja omogočajo kvalificirane razvojne odločitve. V Sloveniji tovrstnih orodij doslej ni bilo.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno