Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Aminokisline kot gradniki v organski sintezi

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.04.04  Naravoslovje  Kemija  Organska kemija 

Koda Veda Področje
P003  Naravoslovno-matematične vede  Kemija 
P390  Naravoslovno-matematične vede  Organska kemija 
Ključne besede
Aminokisline, nenasičene; kataliza, homogena ali heterogena; asimetrična sinteza; hidrogeniranje; oksigenacija; delo pod visokim pritiskom; heterocikli; pironi; benzopirani; benzofurani; 5(4H)-oksazoloni; dioksirani.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  08385  dr. Janez Cerkovnik  Kemija  Raziskovalec  2000 - 2001  175 
2.  21173  dr. Marjan Ješelnik  Kemija  Raziskovalec  1996 - 2001  30 
3.  17138  Zdenka Kadunc    Raziskovalec  2000 - 2001 
4.  11398  dr. Vladimir Kepe  Nevrobiologija  Raziskovalec  1996 - 2001  43 
5.  03904  dr. Marijan Kočevar  Kemija  Vodja  1999 - 2001  576 
6.  20063  dr. Krištof Kranjc  Kemija  Raziskovalec  1996 - 2001  269 
7.  03374  dr. Ivan Leban  Kemija  Raziskovalec  1996 - 2001  542 
8.  05044  dr. Andrej Petrič  Kemija  Raziskovalec  1998 - 2001  214 
9.  02310  dr. Slovenko Polanc  Kemija  Raziskovalec  1996 - 2001  549 
10.  19405  dr. Franc Požgan  Kemija  Raziskovalec  1996 - 2001  378 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0103  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  Ljubljana  1626990  23.170 
Povzetek
Raziskujemo nove sintezne poti do potencialno biološko aktivnih spojin, ki vsebujejo v svoji strukturi aminokislinske enote. Poudarek je na nenasičenih dehidroaminokislinskih derivatih, določanju njihove strukture in njihovih nadaljnjih selektivnih ali stereoselektivnih pretvorbah: reduk-cijah, oksidacijah, transformacijah v različne heterociklične sisteme itd. Raziskujemo tudi povezavo struktura - aktivnost. Da bi dosegli kar največjo biološko učinkovitost na novo sintetiziranih spojin, sistematično uporabljamo moderne metode za sintezo učinkovin, vklju-ču-joč tudi molekurno modeliranje z uporabo eksperimentalnih podatkov, dobljenih na osnovi NMR spektrov. Predvsem nas zanima selektivna pretvorba v (Z)- in (E)-derivate didehidroaminokislin, mož-nost njihovega medsebojnega pretvarjanja in njihove nadaljnje pretvorbe. V zadnjem času upo-rab-ljajo tovrstne spojine kot izvrstne sintone za študij enantioselektivnega homogenega kata-litskega hidrogeniranja in za iskanje najprimernejših katalizatorjev za takšne pretvorbe. Študi-rati nameravamo tudi stereoselektivno redukcijo prokiralnih ketonov z uporabo različnih reducentov, kot npr. optično aktivnih kompleksov prehodnih kovin, homogenega ali hete-ro-ge-ne-ga katalitskega hidrogeniranja. Prav tako imamo namen raziskovati selektivne oz. stereo-se-lek-tivne oksidacije nenasičenih organskih spojin z ekološko čistimi oksidanti, kot so peroksidi, npr. vodikov peroksid ali ciklični dimetildioksiran. Navedena področja raziskav spadajo med prioritetne raziskave v programu COST D12 (Organic Transformations: Selec-tive Processes and Asymmetric Catalysis) v okviru EU. Začeti nameravamo tudi z raziskavami pod visokimi pritiski (č15 kbar), pod katerimi pote-ka-jo nekatere reakcije (cikloadicije, substitucije ipd.) mnogo lažje kot pri običajnih po-go-jih; boljši pa je tudi vpogled v mehanizme reakcij, saj je pogosto lažje ujeti intermediate kot pri normalnih pritiskih.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno