Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Heterogeni fotokatalitični procesi: pridobivanje vodika, čiščenje vode in zraka

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.04.01  Tehnika  Materiali  Anorganski nekovinski materiali 
2.02.09  Tehnika  Kemijsko inženirstvo  Tehnika za varstvo okolja 

Koda Veda Področje
P003  Naravoslovno-matematične vede  Kemija 

Koda Veda Področje
2.10  Tehniške in tehnološke vede  Nanotehnologija 
2.04  Tehniške in tehnološke vede  Kemijsko inženirstvo 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (25)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  34213  dr. Artem Badasyan  Fizika  Raziskovalec  2016 - 2017  93 
2.  34210  dr. Nina Bednaršek  Varstvo okolja  Raziskovalec  2013  64 
3.  36327  dr. Blaž Belec  Materiali  Raziskovalec  2017  83 
4.  34541  dr. Metka Benčina  Materiali  Mladi raziskovalec  2013 - 2015  80 
5.  30944  dr. Lidija Čuček  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2013 - 2017  440 
6.  31976  dr. Mirela Dragomir  Materiali  Raziskovalec začetnik  2013 - 2015  123 
7.  34070  dr. Saim Mustafa Emin  Materiali  Raziskovalec  2013 - 2017  97 
8.  34949  dr. Mattia Fanetti  Materiali  Raziskovalec  2013 - 2017  145 
9.  39229  dr. Katja Ferfolja  Materiali  Mladi raziskovalec  2016 - 2017  21 
10.  35054  dr. Fernando Fresno Garcia  Kemija  Raziskovalec  2013 - 2014  55 
11.  32783  dr. Sandra Gardonio  Materiali  Raziskovalec  2013 - 2017  82 
12.  31282  dr. Marko Kete  Materiali  Tehnični sodelavec  2013 - 2015  81 
13.  11873  dr. Urška Lavrenčič Štangar  Kemija  Raziskovalec  2013 - 2016  559 
14.  34948  dr. Layla Martin Samos Colomer  Materiali  Raziskovalec  2013 - 2017  80 
15.  36473  dr. Jinta Mathew  Materiali  Mladi raziskovalec  2013 
16.  37524  dr. Andraž Mavrič  Materiali  Mladi raziskovalec  2014 - 2017  48 
17.  35503  dr. Tina Mavrič  Kemijsko inženirstvo  Mladi raziskovalec  2014 - 2016  14 
18.  04009  dr. Severina Oreški  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2013 - 2015  83 
19.  32345  dr. Danijel Stojković Kukulin  Materiali  Raziskovalec začetnik  2017 
20.  34546  dr. Andraž Šuligoj  Kemija  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  104 
21.  29563  dr. Minoo Tasbihi  Materiali  Raziskovalec  2013 - 2015  55 
22.  11991  dr. Matjaž Valant  Materiali  Vodja  2013 - 2017  607 
23.  37518  dr. Nives Vodišek  Materiali  Mladi raziskovalec  2014 - 2017  14 
24.  37525  dr. Blaž Winkler  Materiali  Mladi raziskovalec  2014 - 2017 
25.  32053  dr. Urška Žvab  Materiali  Raziskovalec začetnik  2013 - 2017  17 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0794  Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  Maribor  5089638012  13.112 
2.  1540  Univerza v Novi Gorici  Nova Gorica  5920884000  14.063 
Povzetek
Raziskovali bomo fotokatalitske procese in tehnologije za proizvodnjo solarnega vodika s cepljenjem vode ter čiščenje vode in zraka. V raziskovalnem programu združujemo osnovne raziskave, kot so teoretično modeliramje, študij osnovnih transportnih karakteristik elektronov, elektronske strukture, optoelektronskih lastnosti itd, z aplikativnimi in tehnološkimi raziskavami kot je na primer razvoj novih nanostrukturiranih fotokatalitičnih sistemov, inovativnih fotokatalitskih procesov in tehnologij in načrtovanje reaktorjev. Končni cilj raziskovalnega programa je povečanje fotokatalitskega izkoristka omenjenih tehnologij. Raziskovalni program se odlikuje po zelo inovativnih pristopih izkoriščanja sončne svetlobe, za katere verjamamo, da bodo sprožili širši mednarodni interes na področju fotokatalize. Uspešna realizacija ciljev programa bo omogočila komercializacijo novorazvitih tehnologij in povečano izrabo obnovljivih virov energije.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskave na področju znanosti materialov so z vidika trajnostnega razvoja usmerjene k reševanju kompleksnih temeljnih in aplikativnih problemov, katerih rešitev bi privedla do razvoja novih sistemov na področju obnovljivih virov energije in okoljevarsta. Napredek na področju fotokatalizatorjev za okoljske namene zahteva jasno razumevanje mehanizmov fizikalnih in kemijskih procesov na molekularni in atomski ravni, razvoj novih metod in uporabo procesov v novih aplikacijah in tehnologijah. Izvedli bomo sistematične eksperimentalne raziskave fotokatalitičnih lastnosti različnih materialov in morfologij v kombinaciji s študijem absorpcije svetlobe nizko dimenzijskih sistemov. Raziskave bodo usmerjene predvsem na korelacijo med elektronskimi, kristalografskimi in optičnimi lastnostmi materialov. Globlje razumevanje absorpcije svetlobe v nanostrukturah za foto-inducirane reakcije je zelo pomembno z vidika novih rastočih tehnoloških področij kot je npr. fotovoltaika, umetna fotosinteza itd ... Dobljeno znanje se bo v nadalnjem uporabljalo za namene raziskovanja novih pristopov k fotokatalitičnim procesom in novim tehnologijam, ki težijo k povečanju donosa teh procesov. Trenutno je to zelo pomembna raziskovalna usmeritev, kjer sta pametno oblikovanje in načrtovanje tehnologij in procesov ključna za razvoj novih naprav za shranjevanje energije in tehnologij za remediacijo okolja. Predlagana raziskovalni program bo imela zelo visok vpliv na znanost. Nove pomembne znanstvene rezultate lahko pričakujemo na področjih:   - razvoja novih materialov in nanostrukturnih sistemov in njihove uporabe v fotokatalitičnih procesih - raziskav strukturnih, elektronskih in fotokatalitičnih lastnosti novih novih katalizatorjev - raziskav elektronskih ekscitacij, prehodov in fotokatalitičnih procesov na površini katalizatorjev - razumevanja vpliva morfologije, sestave, polimorfnih lastnosti in velikosti delcev na fotokatalitično aktivnost - inovativnih pristopov k fotokatalitičnim procesom - razvoja  (mikro)reaktorjev za pretvorbo vodika   Pričakujemo, da bomo pripravili fotokatalizatorje in fotokatalitične procese z lastnostmi, ki jih zahtevajo moderni sistemi, kar je tehnološko izjemno pomembno, poleg tega pa predstavlja tudi pomemben znanstveni dosežek. Znanstvena komunikacija bo aktivna in usmerjena v intenzivno oblikovanje novih idej in izmenjavo strokovnega znanja na področju fotokatalize. To bo pripomoglo k sinergiji med skupinami po vsem svetu, ki so intenzivno vključene v to raziskovalno področje.
Pomen za razvoj Slovenije
Slovenski naravni prostor je dediščina, ki jo je potrebno ustrezno upravljati v tej hitro se razvijajoči družbi, da bi ohranili vse njene značilnosti. Poleg tega je gostota poseljenosti v Sloveniji in njena geo-ekonomska  struktura izredno dobro izhodišče za zares trajnostno razvoj temelječ na dobri povezanosti družbe, kmetijstva, industrije in okolja. Za to so raziskave in razvoj na področju obnovljivih virov energije in ohranjanja okolja izrednega pomena še posebej, če tako kot v primeru tega programa, združuje osnovno znanost z aplikativnimi cilji in razvojem dejanskih tehnologij in izdelkov za širšo uporabo. Dejansko je to most med znanostjo in industrijskim ter tercialnim sektorjem, ki zagotavlja sodelovnje na ravni med lokalnim gospodarstvom, šolstvom, raziskovalno-razvojnimi inštitucijami in univerzo. Takšno sodelovanje je »zdravo« za gospodarski razvoj in korak naprej proti bolj neodvisno in okoljsko nevtralni nacionalni energetski strategiji. Predlagan raziskovalni program se uvršča na področje naprednih materialov in nanotehnologije, ki jih Evropska Unija v svojih strateških dokumentih uvršča med ključne tehnologije (Key enabling technologies – KET). KET so ključni vir inovacij, zagotavljajo nujno potrebne tehnološke gradnike, ki omogočajo najrazličnejše aplikacije, med drugim tiste, ki so potrebne za razvoj nizkoogljičnih tehnologij, izboljšanje energetske učinkovitosti in učinkovitosti virov. Večina današnjih inovativnih izdelkov s področja novih tehnologij za izkoriščanje obnovljivih virov energije in remediacijo okolja, vključuje več KET v obliki samostojnih ali integriranih delov. KET povezujejo več sektorjev gospodarstva, kar se odraža v velikem številu majhnih in srednjih podjetij, ki so dejavna na področju KET ter številu ustvarjenih visokokakovostnih delovnih mest. Svetovni trg ključnih tehnologij (KET) se bo, po predvidevanjih Evropske Komisije, v obdobju od leta 2008 do 2015 povečal s 646 milijard evrov na več kot 1000 milijard evrov, torej za 54 odstotkov oziroma več kot 8 odstotkov BDP Evropske unije. V EU naj bi se samo na področju nanotehnologije število delovnih mest s 160 tisoč v letu 2008 povečalo na približno 400 tisoč do leta 2015. Ocene kažejo, da se bo vsak evro, vložen v raziskave in inovacije na tem področju, desetkratno povrnil. Zaradi velikega pomena KET je Evropska komisija v predlogu strategije za KET predvidela celosten pristop k financiranju raziskav in inovacij na področju KET, ki bo zajemal celotno vrednostno verigo za prenos raziskav v tržne proizvode in gospodarsko rast. Strateški pristop pri financiranju regionalnih inovacij za posodobitev industrijskih temeljev v evropskih regijah predvideva tudi uskladitev dejavnosti EU in nacionalnih dejavnosti. Z vlaganji v raziskave in razvoj na področju KET bo Slovenija lahko še naprej držala korak z glavnimi mednarodnimi tekmeci, oživila gospodarsko rast v Evropi, ustvarjala delovna mesta v industriji in hkrati reševala nujne družbene probleme.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno