Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Vloga značilnosti managerjev majhnih in srednje velikih podjetij in njihovega povezovanja pri tehnološkem razvoju, inovativnosti in rasti

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.04.03  Družboslovje  Upravne in organizacijske vede  Management 

Koda Veda Področje
S190  Družboslovje  Vodenje podjetij 

Koda Veda Področje
5.06  Družbene vede  Politične vede 
Ključne besede
manager, majhna in srednje velika podjetja, podjetnik, podjetništvo, management, osebne mreže, osebnostne značilnosti, tehnološki razvoj, inovativnost, rast, model, Slovenija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (13)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  14119  dr. Boštjan Antončič  Ekonomija  Vodja  2013 - 2016  547 
2.  32194  dr. Jasna Auer Antončič  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2013 - 2015  131 
3.  28328  dr. Tina Bratkovič Kregar  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2016  127 
4.  18306  dr. Mateja Drnovšek  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2016  437 
5.  26367  dr. Doris Gomezelj Omerzel  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2015 - 2016  243 
6.  35502  dr. Jana Hojnik  Upravne in organizacijske vede  Mladi raziskovalec  2015 - 2016  140 
7.  33056  dr. Mojca Jakačić  Sociologija  Raziskovalec  2014 - 2016 
8.  19762  dr. Maja Konečnik Ruzzier  Ekonomija  Raziskovalec  2013 - 2016  390 
9.  31086  Zdravko Kozinc  Politične vede  Raziskovalec  2013 - 2014 
10.  37927  Martina Petan    Tehnični sodelavec  2015 - 2016  18 
11.  28257  dr. Mitja Ruzzier  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2013 - 2016  267 
12.  32066  dr. Alenka Slavec Gomezel  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2016  205 
13.  29421  Urška Zelič  Politične vede  Raziskovalec  2013 - 2014 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  43.452 
2.  2156  EPISCENTER, tržne raziskave in direktni marketing d.o.o.  Ljubljana  1545329  220 
3.  7097  Univerza na Primorskem, Fakulteta za management  Koper  1810014002  12.528 
Povzetek
Znanstvena izhodišča: Tehnološki razvoj in inovacije sta pomembna vidika razvoja majhnih in srednje velikih podjetij, rasti in ustvarjanja vrednosti. Managerji majhnih in srednje velikih podjetij so najpomembnejši za poslovne rezultate njihovih podjetij in so ponavadi ključni odločevalci o vpeljavi tehnoloških novosti in inovacij. Mrežni vidik je lahko pomemben za podjetništvo nasploh ter za razvoj inovacij in tehnologij v majhnih in srednje velikih podjetjih, tako na ravni posameznika, kakor tudi na ravni organizacije. Osebnost managerjev majhnih in srednje velikih podjetij bi lahko bila ključna za odločitve povezane z njihovimi podjetji. Predstavitev problema: V tej raziskavi, obravnavamo razsikovalni problem (kako vplivajo mrežne in psihološke značilnosti managerjev majhnih in srednje velikih podjetij na tehnološki razvoj in inovativnost ter rast), ki v preteklih raziskavah ni bil dovolj poudarjen, z raziskovanjem mrežnih in psiholoških določljivk tehnološkega razvoja in inovativnosti ter rasti podjetij. Cilji raziskave: Glavni cilji raziskave so razviti in empirično preveriti model, ki povezuje (preko hipotez) mrežne in psihološke značilnosti managerjev majhnih in srednje velikih podjetij (mrežni elementi za pridobivanje resursov, psihološki elementi – specifični in splošni), tehnološki razvoj, inovativnost in rast podjetij, kot tudi podati pomembne predloge za izboljšanje rezultatov podjetij. Izvirnost rezultatov: Nobena pretekla raziskava ni vključila in preverila podjetnikove mrežne elemente za pridobivanje virov in psihološke elemente managerjev majhnih in srednje velikih podjetij povezujoč jih s tehnološkim razvojem, inovativnostjo in rastjo podjetij v modelu. Predlagani raziskovalni projekt bo zapolnil to vrzel v raziskavah. Metode dela: Elementi modela in vprašanja za merjenje bodo konceptualno razviti. Reprezentativen vzorec (vzorci) slovenskih managerjev majhnih in srednje velikih podjetij bo uporabljen za zbiranje podatkov z anketo (približno, n=500). Konstrukti bodo preverjeni z eksplorativno in konfirmativno faktorsko analizo. Hipoteze in model bodo preverjeni z uporabo multiple regresijske analize in modeliranja s strukturnimi enačbami (structural equation modelling). Rezultati kvantitativne analize bodo lahko dopolnjeni z nekaj študijami primerov. Relevantnost in potencialni vpliv rezultatov: Managerji majhnih in srednje velikih podjetij kot osebe so pomembni za slovenska podjetja in narodno gospodarstvo. Predlagani raziskovalni projekt bo predvidoma odkril nekaj pomembnih mrežnih in psiholoških dejavnikov, ki vplivajo na tehnološki razvoj in inovativnost podjetij. Rezultati projekta bodo vsebovali predloge za izboljševanje s tehnologijo povezanega razvoja in rasti slovenskih podjetij in narodnega gospodarstva. Izjemni družbeno-ekonomski relevantni dosežki kandidata za vodjo projekta: Kandidat za vodjo projekta (Boštjan Antončič) je bil uspešen pri izvedbi temeljnih raziskovalnih projektov na področju podjetništva in managementa majhnih in srednje velikih podjetij in je prejel pomembne mednarodne raziskovalne nagrade (na primer, nagradi za najboljša članka na obeh najpomembnejših znanstveno-raziskovalnih konferencah na svetu - Academy of Management in BCERC; nagradi za dva članka pri založbi Emerald). Organiziranost in izvedljivost projekta: Projektna ekipa bo predvidoma sestavljena iz raziskovalcev s treh inštitucij (UL Ekonomska fakulteta, UP Fakulteta za management in Alianta d.o.o.). Vodja projekta bo vodil, organiziral in nadziral izvedbo in bo tudi aktiven pri izvedbi projekta. Na podlagi njegovih izkušenj s temeljnimi raziskovalnimi projekti, bo predlagani raziskovalni projekt izveden, kot je predlagano v prijavni vlogi.
Pomen za razvoj znanosti
Nova znanstvena odkritja Z razvojem in preverjanjem novega modela na z mrežnimi in osebnostnimi značilnostmi managerjev vzpodbujenega tehnološkega razvoja, inovativnosti in rasti oziroma njegovih delov, smo prispevali nova pomembna spoznanja o vplivih mrežnih in osebnostnih dejavnikov na tehnološki razvoj, inovativnost in rast majhnih in srednje velikih podjetij kot pomembnega dela narodnega gospodarstva. Zmožni smo bili določiti, z večjo verjetnostjo kot poprej, kateri dejavnik ali dejavniki, ki so povezani z mreženjem in osebnostjo, so relativno pomembnejši (imajo večji učinek v modelih) od drugih dejavnikov. Izboljšani metodološki inštrumentarij Z uporabo modeliranja s strukturnimi enačbami smo dosegli, da so bile nekatere naše analize bolj popolne kot v preteklih raziskavah, ki so v velikem obsegu uporabljale multiplo regresijsko analizo ali še bolj enostavne analitične tehnike. V tej raziskavi je bil poudarek tudi na preverjanju in razvoju merskih konstruktov. Razvoj raziskovalnega področja Ta raziskava je razširila področje raziskovanja managementa majhnih in srednje velikih podjetij v delu na mreženju in osebnosti temelječega tehnološkega razvoja, inovativnosti in rasti.
Pomen za razvoj Slovenije
Z odkritjem zakonitosti in narave odnosov med mreženjem in osebnostjo managerjev ter tehnološkim razvojem, inovativnostjo in rastjo na ravni podjetij ter posledično na ravni narodnega gospodarstva, ta raziskava prispeva rezultate in nasvete, ki bodo imeli pomembno vlogo pri pospeševanju konkurenčnosti in gospodarske rasti. Na eni strani prispeva k oblikovanju inštrumentov in nasvetov za izboljšano analizo, management in pospeševanje dejavnosti tehnološkega razvoja in inovativnosti podjetij. S tem, pričakujemo, bo raziskava prispevala k hitrejšemu in nekoliko manj tveganemu razvoju majhnih in srednje velikih podjetij in pripomogla k pospešitvi izboljševanja poslovnih rezultatov podjetij v smislu rasti in posledično konkurenčnosti slovenskih podjetij. Možni učinki te raziskave na gospodarsko rast niso pričakovani samo na področju ugotavljanja z managerskim mreženjem in osebnostjo vzpodbujenega tehnološkega razvoja in inovativnosti, ampak tudi na drugih področjih, ki jih dosega ta raziskava (na primer, izboljšano managersko izobraževanje bi lahko pospešilo rast podjetij). Raziskovalni projekt je pomemben za promocijo države v tujini; to je bilo doseženo s predstavitvami in objavami raziskovalnih člankov, povezanih s projektom, na mednarodnih konferencah in v mednarodnih znanstvenih revijah. Projekt je bil relevanten tudi za pridobivanje novega znanja o zadevah povezanih z mreženjem in s osebnostjo managerjev iz raziskav iz različnih tujih držav. Raziskovalni projekt je pospešil mednarodno raziskovalno sodelovanje (na primer, z raziskovalci iz Evrope, ZDA in Azije).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno