Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Vloga in pomen cerkvenih bratovščin v likovni umetnosti novega veka na Slovenskem

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.09.00  Humanistika  Umetnostna zgodovina   

Koda Veda Področje
H310  Humanistične vede  Umetnostna zgodovina 

Koda Veda Področje
6.04  Humanistične vede  Umetnost (umetnost, umetnostna zgodovina, izvajanje umetnosti, glasba) 
Ključne besede
umetnostna zgodovina, barok, Slovenija, bratovščine, ikonografija, naročništvo
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  26295  dr. Matjaž Ambrožič  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2013 - 2016  230 
2.  15251  Andrea Furlan  Etnologija  Tehnični sodelavec  2013 - 2016  392 
3.  33218  dr. Renata Komić Marn  Umetnostna zgodovina  Tehnični sodelavec  2013 - 2016  137 
4.  02480  dr. Anica Lavrič  Umetnostna zgodovina  Vodja  2013 - 2016  273 
5.  29394  dr. Franci Lazarini  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2013 - 2016  269 
6.  15690  dr. Barbara Murovec  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2013 - 2016  371 
7.  23509  dr. Mija Oter Gorenčič  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2014 - 2016  287 
8.  37952  mag. Andreja Rakovec  Umetnostna zgodovina  Tehnični sodelavec  2015 - 2016  300 
9.  05001  dr. Blaž Resman  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2013 - 2016  234 
10.  18476  dr. Helena Seražin  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2013 - 2016  376 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0170  Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta  Ljubljana  1627112  12.235 
2.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  63.160 
Povzetek
Bratovščine predstavljajo velik znanstveni izziv tudi za umetnostno zgodovino, saj se njihovo delovanje odraža tako v likovni umetnosti kot v širši kulturni zgodovini. Podobno kot cerkveni redovi so tudi bratovščine povezovale evropski religiozni, kulturni in umetnostni prostor; študij njihovega pomena za slovensko sakralno umetnost zato pomeni tudi prispevek k evropskemu umetnostnozgodovinskemu vedenju.   Predlagani projekt bo prva sistematična in celovita raziskava umetnostnega pomena bratovščin na Slovenskem v zgodovinskem kontekstu, devocionalni praksi in družbenem poslanstvu (dobrodelnost). Poleg naročništva bratovščin bo predmet obravnave funkcija umetniških del, zato bo v analizo ob arhitekturi, kiparstvu in slikarstvu pritegnjena tudi scenerija obredja in spektaklov (praznične in spokorne procesije). Gre torej za širok razpon tematike, od sakralnih in društvenih objektov ter njihove slikarske in kiparske opreme do devocionalij ter vizualnih elementov liturgije in procesij. Posebna pozornost bo namenjena bratovščinskim podobam, njihovi simbolni vlogi in devocionalni rabi. Preučena bo ikonografija, ki jo posebej določata tematika (srečne) smrti in večnosti (reševanja duš iz vic) v povezavi z eno glavnih nalog bratovščin, skrbjo za umirajoče in molitvijo za pokojne člane.   Raziskave bodo zajele bratovščine od tridentinskega do drugega vatikanskega koncila. Poudarek bo na baroku, ki so mu dajale bratovščine značilno duhovno noto; v nadaljevanju bo zajet tudi čas oživljanja bratovščin po katoliški restavraciji v 19. st. Glavni vidik raziskav bo umetnostnozgodovinski, zaradi globljega razumevanja pa bodo upoštevani tudi drugi aspekti, zlasti religiozni in družboslovni.   Pozornost bo osredotočena na vlogo bratovščin kot umetnostnih naročnic; v tej zvezi bodo upoštevane tudi praznične inscenacije, ki so predstavljale pomemben segment umetnosti in sredstvo za manifestacijo vere ter prestiža bratovščin. Ovrednotene bodo zasluge, ki so jih imele bratovščine za uvajanje in širjenje ikonografskih tipov in motivov, vezanih na njihove zavetnike. V tem kontekstu bo preučena recepcija ikonografskih tipov, ki so jim jih posredovale matične nadbratovščine, opozorjeno pa bo tudi na lokalne izpeljanke, ki so prevzete motive modificirale oz. obogatile s specifičnimi poudarki. Zastavljeno bo tudi vprašanje o kvaliteti umetniških del oz. o ambicijah posameznih bratovščin; raziskave bodo ugotavljale korelacijo med materialno osnovo bratovščin in intenzivnostjo njihove umetnostne dejavnosti. Upoštevani bodo tudi dobrotniki, ki so z darovi bistveno prispevali h kvaliteti in številu umetnostnih izdelkov. V ospredju zanimanja pa bodo seveda izvajalci naročil, tj. umetniki, ki so delali za bratovščine.   Analiza bo zajela celotno slovensko ozemlje, vendar bo težišče na nekdanjih habsburških deželah, medtem ko bo področje, ki je spadalo pod Benetke, kjer so bratovščine odpravili šele Francozi leta 1806, pritegnjeno predvsem komparativno. Poseben poudarek bo na bratovščinah, ki so bile povezane s posameznimi redovi in so za člane kot vidni znak pripadnosti uporabljale konkretne simbole (pas, škapulir ipd.). Analiziran bo porast števila bratovščin skozi čas, podan pregled njihovih svetniških zavetnikov in preučena vsebinska zveza le-teh s potrebami ljudi v konkretnih zgodovinskih, družbenih in geografskih okoliščinah (npr. kuga, vojna, požar, vinorodni kraji). Izsledki raziskav bodo povezali na videz raznolika umetniška dela v širše vsebinske oz. ikonografske sklope, prek katerih bo razumevanje slovenske sakralne umetnosti postalo celovitejše in hkrati globlje v dojemanju njene religiozne in družbene funkcije. Raziskave bodo vključevale študij literature, delo v arhivih, terenske oglede in popise s fotodokumentacijo, komparativno znanstvenokritično analizo zbranega gradiva, interpretacijo in sintezo ter pripravo dognanj za objavo. Ker je dosedanje poznavanje tematike zelo fragmentarno in obravnavani teritorij obsežen, bo raziskovalno delo zahtev
Pomen za razvoj znanosti
Opravljene raziskave so velikega pomena za umetnostnozgodovinsko vedo. S povezovanjem likovnih in družboslovnih elementov so izpopolnile njeno metodologijo, dosedanje poznavanje in razumevanje umetnosti pa so nadgradile in razširile zlasti z vidika naročništva in ikonografije ter njene religiozne in družbene funkcije. Ob upoštevanju naročništva bratovščin se namreč umetniška dela pokažejo v drugačni luči, kot smo jih gledali doslej, in marsikatero razkrije novo in drugačno vpetost v družbeno okolje. Ob upoštevanju ikonografije in karakteristik bratovščinskih tipov, ki izvirajo iz skupne evropske umetnostne zakladnice, se pokaže tudi organska vključenost Slovenije v širši evropski prostor. Doprinos opravljenih raziskav so nove ikonografske interpretacije, avtorske atribucije in datacije umetniških del ter korekcije dosedanjega vedenja. Rezultati prispevajo k učinkovitejšemu spomeniškemu varstvu, saj je poznavanje posameznih del, konteksta njihovega nastanka in umestitve v širši prostor ključno za recepcijo umetnin in njihovo obravnavo nasploh. Pomen izvedenega projekta je tudi interdisciplinaren, saj rezultati predstavljajo doprinos k različnim humanističnim vedam, mdr. k cerkveni, družbeni, kulturni in literarni zgodovini, antropologiji idr. Izpostaviti je treba tudi dejstvo, da je projekt pripomogel k aktualizaciji tematike v slovenski umetnostnozgodovinski vedi, raziskovalno pa spodbudil tudi druga humanistična področja. Zaradi mednarodnega značaja raziskovalne tematike so rezultati uporabni ne samo za slovenski, ampak tudi za širši evropski prostor.
Pomen za razvoj Slovenije
Znanstveni rezultati projekta so pomembni za kulturni razvoj Slovenije, varovanje kulturne dediščine, ozaveščanje javnosti, nacionalno identiteto in izobraževanje. Postopno se vključujejo v študijske programe slovenskih univerz (zlasti tam, kjer raziskovalci sodelujejo kot profesorji, npr. na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru), vplivajo pa tudi na širše področje izobraževanja, kulture in turizma. Pomembno je tudi vključevanje spoznanj v regionalni in lokalni prostor. Ker so bile bratovščine pomembna historična oblika povezovanja in družbenega življenja, rezultati omogočajo poglobljeno razumevanje zgodovine socialnega združevanja in odpirajo nove poglede na družbeno vlogo umetnosti.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno