Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Obveznosti gospodarskih družb do spoštovanja ekonomskih in socialnih človekovih pravic

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.05.00  Družboslovje  Pravo   

Koda Veda Področje
S140  Družboslovje  Državno pravo 

Koda Veda Področje
5.05  Družbene vede  Pravo 
Ključne besede
gospodarske družbe, obveznosti gospodarskih družb, ekonomske in socialne človekovih pravic, globalizacija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (1)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  32577  dr. Jernej Letnar Černič  Pravo  Vodja  2013 - 2015  556 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  8554  Nova Univerza Fakulteta za državne in evropske študije  Kranj  1555057  4.602 
Povzetek
Obveznosti gospodarskih družb do spoštovanja ekonomskih in socialnih človekovih pravic   Raziskovalni projekt bo preučeval naravo in obseg obveznosti gospodarskih družb do spoštovanja ekonomskih in socialnih človekovih pravic. Cilj raziskovalne študije je celovito prikazati in analizirati obstoječi obseg in pravno naravo obveznosti gospodarskih družb do spoštovanja ekonomskih in socialnih človekovih pravic.  Projekt se bo osredotočal na splošno raziskovalno vprašanje - ali imajo gospodarske družbe obveznosti do človekovih pravic, ki izhajajo iz gospodarskih in socialnih človekovih pravic ? V zadnjih desetletjih je globalizacija sprožila številne pozitivne in negativne odzive v domačem in mednarodnem okolju. Pomembna posledica globalizacije je tudi povečanje ekonomske, socialne, kulturne in politične moči podjetij, kar po eni strani pozitivno vpliva na življenja posameznikov in na družbo kot celoto, po drugi strani pa smo priča velikemu številu obtožb na račun podjetij, ki sistematično kršijo človekove pravice. Gospodarske družbe predstavljajo 45 od 100 največjih gospodarstev na svetu, in 91 od 150 največjih gospodarstev. Gospodarske družbe nedvomno prispevajo k ustvarjanju novih delovnih mest, spodbujanju gospodarske rasti in dvigu življenjskega standarda. Ekonomske in socialne pravice vključujejo pravico do stanovanja, hrane, izobraževanja, vode in zdravja. Gospodarske družbe imajo pomembno vlogo pri uresničevanju ekonomskih in socialnih pravic svojih zaposlenih in družbe kot celote. Gospodarske družbe so, denimo, odgovorne za zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev v razmerju do svojih delavcev, ter imajo tudi pomembno vlogo pri zagotavljanju osnovnih storitev v širši skupnosti. Gospodarske družbe lahko tudi kršijo ekonomske in socialne pravice, denimo, če njihova dejavnost onesnažuje okolje, ali če njihovi izdelki škodijo zdravju potrošnikov. Gospodarske družbe tako nosijo določeno odgovornost za uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic, ki izhajajo iz domačih in mednarodnih normativnih redov.  Njihove obveznosti se nanašajo na vse ekonomske in socialne pravice, ki izhajajo iz mednarodnih dokumentov o varstvu človekovih pravic ter iz domačih ustavnih redov. Obveznosti gospodarskih družb se razlikujejo od državnih obveznosti za spoštovanje človekovih pravic, vendar jih ne zmanjšujejo ali omejujejo.  Obveznosti gospodarskih družb do spoštovanja ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic je potrebno opredeliti na podlagi razlikovanj med obveznostmi spoštovati, varovati in uresničevati človekove pravice, kar lahko razumemo kot nadgradnjo 'obveznosti spoštovati', ki jo je opredelil bivši posebni predstavnik Organizacije združenih narodov za podjetja in človekove pravice, John Ruggie. Opredelitev takšnih obveznosti lahko ponudi državam, organizacijam civilne družbe, ter drugim pravno podlago za uveljavljanje odgovornosti gospodarskih družb. Gospodarske družbe imajo tako negativno obveznost, da ne kršijo ekonomskih in socialnih pravic kot tudi pozitivno obveznost, da sprejmejo ukrepe, s katerimi aktivno varujejo okolje oziroma izvajajo določene storitve, kjer jih država ni finančno zmožna zagotavljati. Obveznosti gospodarskih družb do spoštovanja ekonomskih in socialnih človekovih pravic se tako ne nanašajo samo na preprečevanje prihodnjih kršitev, temveč tudi na njihovo dejavno sodelovanje pri varovanju in uresničevanju ekonomskih in socialnih pravic.  Gospodarske družbe imajo preveliko moč, da bi se vzdržale širših obveznosti in večje odgovornosti za spoštovanje ekonomskih in socialnih pravic.   Projekt je uresničljiv v obdobju dveh let; potekal bo v okviru kandidatovega samostojnega raziskovalnega dela, ki ga bo povezoval s pedagoško dejavnostjo in mednarodnim znanstvenim sodelovanjem. Rezultati projekta bodo objavljeni v znanstveni monografiji, v več izvirnih znanstvenih člankov in predstavitvah rezultatov raziskovalnega projekta na mednarodnih konferencah.
Pomen za razvoj znanosti
Žrtve kršitev ekonomskih in socialnih človekovih pravic s strani gospodarskih družb imajo omejen dostop ali sploh nimajo dostopa do sodišč v svoji matični državi, oziroma v državi sedeža gospodarske družbe ali v mednarodnem pravu. Gospodarske družbe zaposlujejo milijone ljudi po vsem svetu, pri čemer vplivajo na vsakdanje življenje zelo velikega števila ljudi. Opredeljevanje obveznosti gospodarskih družb do ekonomskih in socialnih pravic ima zato veliko praktično uporabnost in pomen tako za civilno družbo, kot tudi javni in zasebni sektor. Obveznosti gospodarskih družb do ekonomskih in socialnih pravic lahko zagotovijo enake pogoje, ki omejujejo konkurenčno prednost družb in jih zavezujejo k spoštovanju obveznosti na področju človekovih pravic. Takšne obveznosti lahko pripomorejo k večji varnosti in stabilnosti za gospodarske družbe, ki poslujejo po vsem svetu, saj pojasnjujejo pričakovanja do spoštovanja človekovih pravic v njihovem poslovanju. Prav tako lahko učinkoviti domači in mednarodni okvir za družbeno odgovornost pomaga lokalnim skupnostim, da učinkovito nadzorujejo izkoriščanje naravnih virov za uporabo v globalnem gospodarskem okolju. Pričujoča raziskave je pripomogla pri razjasnjevanju obveznosti gospodarskih družb do ekonomskih in socialnih pravic, saj je prvikrat združila obravnavo obveznosti gospodarskih družb in varovanja ekonomskih in socialnih pravic. Večina znanstvenih monografij in člankov na obravnavanem področju se je namreč dosedaj osredotočalo le na razprave o mednarodnih obveznostih gospodarskih družb do človekovih pravic. Nobeno znanstveno delo pa ni raziskovalo povezav med obveznostmi gospodarskih družb ter ekonomskimi in socialnimi človekovimi pravicami. Po drugi strani pa se je večina znanstvenih del o ekonomskih in socialnih pravicah osredotočalo le na državne obveznosti, medtem ko obveznosti gospodarskihdružb ne obravnava. Pričujoča raziskava je zapolnila slednje praznine. Potrebno je bilo pojasniti obseg in pravno naravo ekonomskih in socialnih človekovih pravic in obveznosti gospodarskih družb. V okviru raziskave smo pojasniti naše razumevanje obveznosti gospodarskih družb do spoštovanja ekonomskih in socialnih pravic. Raziskava je tako celovito obravnavala obveznosti gospodarskih služb do ekonomskih in socialnih pravic, saj je področje trenutno še premalo raziskano. Zaradi slednjega je pričujoča raziskava uporabljala integralni pristop pri obravnavanju obveznosti gospodarskih služb do ekonomskih in socialnih pravic, ki povezuje področje gospodarstva in človekovih pravic s področjem ekonomskih in socialnih pravic. V okviru projekta smo objavili petnajst recenziranih poglavij in člankov v monografskih publikacijah pri uglednih mednarodnih založbah. Še nekaj prispevkov pa še čaka na objavo. Pričakovani rezultati so bili predstavljeni na domačih in mednarodnih konferencah s področja gospodarstva in človekovih pravic. V civilnodružbenem kontekstu so bili rezultati predstavljeni tudi deležnikom, ki delujejo na področju družbene odgovornosti podjetji, ter tudi organizacijam, ki zastopajo interese žrtev domnevnih kršitev ekonomskih in socialnih pravic. Raziskava je tako v vsem dosegla in presegla zastavljene projektne cilje.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskava je prispevala k večjem zavedanju o obveznostih gospodarskih družb do spoštovanja ekonomskih in socialnih človekovih pravic tudi v Sloveniji. Tako transcnacionalne kot domače gospodarske družbe se morajo same zavedati svoje odgovornosti na omenjenih področjih in pomagati širši družbi ter državnim organom pri uresničevanju družbene odgovornosti gospodarskih družb. Družbeno odgovorno delovanje gospodarskih družb lahko prispeva k učinkovitem delovanju tržnega gospodarstva, ki temelji na spoštovanju in spodbujanju človekovih pravic tako zaposlenih v podjetju kot običajnih ljudi. Dosledno izpolnjevanje obveznosti gospodarskih družb na področju ekonomskih in socialnih pravic ne preprečuje njihovo konkurenčno nastopanje na trgu, temveč v marsičem izboljšuje njihov položaj na trgu. Gospodarske družbe lahko z družbeno odgovornim ravnanjem na področju ekonomskih in socialnih človekovih pravic prispevajo k trajnostnem razvoju skupnosti in družbe kot celote. Pričakovani rezultati so bili predstavljeni tudi na domačih in mednarodnih konferencah s področja gospodarstva in človekovih pravic. Obenem so bili predstavljeni tudi nevladnim organizacijam. V okviru projekta se je začela razvijati pobuda kako naj se slovenska država opredeli do različnih pobud na globalni ravni za uveljavljanje obveznosti gospodarskih družb tako do socialno-ekonomskih kot civilno-političnih političnih pravic. V projektnem okviru smo predavali o gospodarskih družbah in njihovih obveznostih na področju ekonomskih ter socialnih človekovih pravic v okviru predmetov »Pravo človekovih pravic« in »Ustavno in mednarodno pravo človekovih pravic« in drugih predmetov na Fakulteti za državne in evropske študije in Evropski pravni fakulteti v letih 2013 do 2015. Objave znanstvenih člankov v slovenskih znanstvenih revijah, strokovnopoljudne knjige in monografije so in bodo prispevale k večji obveščenosti stroke kot tudi javnosti o obveznosti gospodarskih družb do spoštovanja ekonomskih in socialnih človekovih pravic. V civilnodružbenem kontekstu je in bo raziskava imela pomembno vrednost za deležnike, ki delujejo na področju družbene odgovornosti podjetji, ter tudi za nevladne organizacije, ki zastopajo interese žrtev domnevnih kršitev ekonomskih in socialnih pravic.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno