Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Interoperabilnost vsebin in podatkov v komunikacijskih omrežjihza varstvo in reševanje

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.08.00  Tehnika  Telekomunikacije   

Koda Veda Področje
T180  Tehnološke vede  Telekomunikacijsko inženirstvo 

Koda Veda Področje
2.02  Tehniške in tehnološke vede  Elektrotehnika, elektronika in informacijski inženiring 
Ključne besede
interoperabilnost, meta podatki, varnost, zaupanje, zasebnost, organizacija za zaščito in reševanje, računalništvo v oblaku
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (13)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  36671  dr. Rok Bojanc  Telekomunikacije  Raziskovalec  2014 - 2017  166 
2.  34610  dr. Primož Cigoj  Telekomunikacije  Mladi raziskovalec  2014 - 2017  22 
3.  38543  dr. Ana Čertanec  Pravo  Raziskovalec  2016 - 2017  82 
4.  14005  dr. Talib Damij  Ekonomija  Raziskovalec  2016 - 2017  162 
5.  01339  dr. Borka Džonova Jerman B.  Telekomunikacije  Vodja  2014 - 2017  701 
6.  34324  dr. Tanja Grublješič  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2014  43 
7.  37559  Blaž Ivanc  Telekomunikacije  Raziskovalec  2014 - 2017  46 
8.  27757  dr. Andrej Jerman Blažič  Telekomunikacije  Raziskovalec  2015 - 2017  34 
9.  13599  dr. Tomaž Klobučar  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2014 - 2017  232 
10.  25241  dr. Branko Korže  Pravo  Raziskovalec  2014 - 2017  228 
11.  23016  dr. Barbara Mörec  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2015  233 
12.  37697  Mojca Ogrin    Tehnični sodelavec  2015 - 2017  22 
13.  31807  dr. Tanja Pavleska  Telekomunikacije  Raziskovalec  2014 - 2017  35 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  85.660 
2.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  39.548 
Povzetek
Raziskave v zadnjih letih so pokazale, da poleg interoperabilnosti telekomunikacijskih omrežij organizacij za zaščito in reševanje na podlagi sistema Tetra in drugih obstoječih standardov, obstaja v primeru nezgod resna potreba po interoperabilnosti preostalih sistemov in podatkov, na primer podatkovnih baz ter podatkov senzorskih sistemov ali nadzornih kamer. Enake potrebe po interoperabilnosti so bile zaznane v primeru varnostnih storitev in mehanizmov, ki jih uporabljajo različne organizacije za zaščito in reševanje. Cilj predlaganega projekta je zato ponuditi ogrodje platforme v oblaku, ki omogoča zadovoljitev teh potreb, in razviti nove inovativne tehnologije, pri čemer bodo upoštevane zahteve končnih uporabnikov in omejitve obstoječe in prihajajoče zakonodaje. Glavni cilj projekta je zagotoviti učinkovite rešitve za varno delovanje platforme v oblaku, ki bo v primeru nezgod omogočila izmenjavo podatkov, informacij in sporočil med sistemi organizacij za zaščito in reševanje, kot so na primer operacijsko komunikacijski centri, gorske reševalne službe, gasilske organizacije, prva pomoč ipd. Cilj bo dosežen s pomočjo naslednjih raziskovalnih aktivnosti: 1. Raziskava specifičnih varnostnih zahtev organizacij za zaščito in reševanje glede izmenjave podatkov, informacij in sporočil v izrednih razmerah. 2. Študij pristopov za zagotovitev varnostnih lastnosti storitev in platform v oblaku pri izmenjavi in obdelavi podatkov. 3. Poglobljena analiza obstoječih rešitev sorodnih problemov, na primer specifikacije meta podatkov in ontologij v primeru senzorskih tehnologij za nadzor in upravljanje prometa. 4. Razvoj ogrodja platforme v oblaku, ki omogoča specifikacijo potrebnih varnostnih storitev za izmenjavo podatkov med različnimi omrežji organizacij za zaščito in reševanje. 5. Specifikacija inovativnih varnostnih storitev (overjanje in avtorizacija, upravljanje z ugledom, nadzor dostopa in zaščita podatkov v skladu z regulativo EU in notranjimi pravili organizacij za zaščito in reševanje). 6. Izvedba in evalvacija specificiranih storitev glede na zahteve partnerjev komplementarnega projekta REDIRNET. 7. Objava rezultatov v znanstvenih revijah s faktorjem vpliva in priprava predlogov standardov.
Pomen za razvoj znanosti
Projekt J2-6766 je z doseženimi rezultati prispeval pomembne rešitve za tehnično znanost, na primer za področja o omrežjih, informacijskih sistemih, oblačnem računalništvu in informacijski varnosti. Hkrati je podal nekaj rešitev na področju podjetništva in učinkovitega poslovanja z novimi prijemi. Raziskovalna skupina projekta J2-6766 je izdelala rešitve, ki omogočajo zagotovitev interoperabilnosti informacij in vsebinskega povezovanja v omrežjih, ki jih upravljajo organizacije za zaščito in reševanje. Pri razvoju rešitev za ta specifična omrežja je projektna raziskovalna skupina upoštevala vse zakonske zahteve v zvezi z varstvom podatkov in zasebnostjo uporabnikov, kot tudi notranje zahteve organizacij za zaščito in reševanje glede na potrebe po zaupnosti izmenjanih podatkov. Postopki in rešitve za zagotovitev interoperabilnosti (vključno z ustreznimi inovativnimi nadgradnjami in novimi ontologijami, metapodatkovnimi specifikacijami in slovarji) so kot znanstveni prispevek vključeni v znanstveno področje semantičnega spleta. Ta rezultat se šteje kot prispevek k razvoju znanosti, ker vključuje naslednje nove temeljne elemente: novi slovar, novo ontologijo in specifikacijo metapodatkov ter ustreznega kataloga za izmenjavo podatkov med organizacijami za zaščito in reševanje. Kot prispevek, ki ima pomen za znanost, so bile razvite tudi inovativne varnostne storitve in mehanizmi za nadzor dostopa, upravljanje identitet in zagotavljanje zasebnosti v okoljih, zasnovanih na oblačnem računalništvu in v pogojih multiplatformske računalniške infrastrukture. Razvite metode in sistemi za zagotavljanje varnosti v projektu J2-6766 so zasnovani na novejših izvirnih mehanizmih, ki omogočajo ustrezno agregacijo informacij za overjanje in nadzor dostopa ter večjo učinkovitostjo delovanja računalniških sistemov reševalnih služb. V ta sklop uvrščamo tudi originalni model in algoritem za usklajevanje pričakovanja uporabnikov z nameni načrtovalcev in razvijalcev pri načrtovanju omrežnih sistemov zaupanja. Kompleksna rešitev interoperabilne platforme in razširjenih raziskav o zaupanju uporabnikov v uporabniške storitve ter zaščita njihove zasebnosti predstavlja naslednji prispevek projekta J2-6766, ki ima pomen za znanosti. Večji del opravljenih raziskav na projektu J2-6766 je bil objavljen v znanstvenih revijah s faktorjem vpliva in na mednarodnih znanstvenih konferencah v recenziranih zbornikih. Prispevek je bil pripravljen tudi na področju razvoja standardov za skupino ELSI. Izdelana je bila še znanstvena monografija.
Pomen za razvoj Slovenije
Službe za reševanje v primerih nesreč, kot so Operacijsko komunikacijski center Slovenije, ki koordinira vse pomembnejše krizne centre nujne pomoči, in reševalni oddelek mesta Ljubljana ter služba za reševanje pri MORS, so slovenske agencije, ki ukrepajo v primerih nesreč. Pomen in prispevek projekta J2-6766 je v dejstvu, da izdelani rezultati v sodelovanju s temi službami zagotavljajo večjo varnost prebivalcev in gospodarstva v Sloveniji. Učinkovita in varna izmenjava podatkov, ki je potrebna za učinkovito posredovanje v nujnih primerih, prispeva k boljšim in cenejšim intervencijskim akcijam vseh, ki so vključeni v aktivnosti zaščite in reševanja. Ta pristop zmanjšuje stroške investicij in prispeva k bolj učinkovitemu obvladovanju kriznih dogodkov. Ponujene prednosti ob uporabi rezultatov projekta J2-6766 so usmerjene neposredno v prebivalce Slovenije in EU in zagotavljanje učinkovitejšega upravljanja ter delovanja organov in agencij, ki so odgovorni za varnost v državi in celotnem prostoru EU. Napredek pri učinkovitejšem sodelovanju agencij in služb za reševanje v celotni Evropski skupnosti, kar vključuje tudi izmenjavo znanja, pridobljenega v času trajanja projekta, prenos dobrih praks in metod učinkovitega upravljanja, temelječega na zanesljivi in varni izmenjavi informacij v okviru vzpostavljenih mrež organizacij za zaščito in reševanje, je viden in pričakovan. Prispevki projekta so pomembni tudi zaradi uresničitve pomembnejših ukrepov in strateških načrtov Evropske komisije glede zagotavljanja varne družbe v Evropi, kot je na primer direktiva o evropski platformi na področju omrežne in informacijske varnosti iz leta 2014 in z njo povezanih načrtov in ukrepov posameznih članicah EU. Slovenija pri tem zaostaja, zato rešitve projekta J2-6766 prispevajo k zmanšanju zaostanka. Raziskovalna skupina na projektu je pomembno prispevala tudi k rešitvam za nekatere raziskovalne varnostne in poslovne probleme, ki so bili izpostavljeni s strani partnerjev projekta REDIRNET iz 7. okvirnega programa EU (http://www.e5.ijs.si/projects/redirnet/). V raziskovalno delo na projektu so bili vključeni dodiplomski in podiplomski študenti ter doktorandi MPŠ in Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Zaključeno je bilo 6 doktoratov, 40 magisterijev in 33 diplom.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno