Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Svetišča

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.02.00  Humanistika  Arheologija   

Koda Veda Področje
H340  Humanistične vede  Arheologija 

Koda Veda Področje
6.01  Humanistične vede  Zgodovina in arheologija 
Ključne besede
arheologija pokrajine, stari Slovani, zgodnji srednji vek, stara vera, svetišča, družba, zgodnja državnost
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  09029  Mateja Belak  Arheologija  Raziskovalec  2014 - 2017  182 
2.  02595  dr. Timotej Knific  Arheologija  Raziskovalec  2014 - 2015  414 
3.  18894  Marta Tamara Korošec    Tehnični sodelavec  2014 - 2017 
4.  15298  dr. Zvezdana Modrijan  Arheologija  Raziskovalec  2014 - 2017  77 
5.  29464  dr. Daša Pavlovič  Arheologija  Raziskovalec  2016 - 2017  70 
6.  09461  dr. Andrej Pleterski  Arheologija  Vodja projekta/programa  2014 - 2017  596 
7.  24055  Vesna Svetličič Turk  Arheologija  Raziskovalec  2014 - 2017  39 
8.  27737  dr. Benjamin Štular  Arheologija  Raziskovalec  2014 - 2017  250 
9.  19993  Dragutin Valoh    Tehnični sodelavec  2014 - 2017  70 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0613  NARODNI MUZEJ SLOVENIJE  Ljubljana  5055482000  3.337 
2.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana   5105498000  58.654 
Povzetek
Da so verovanja, gospodarstvo in družba povezana v neločljivo celoto ni potrebno posebej utemeljevati. Trenutno imamo globlji vpogled v ta sklop pri Slovanih s pomočjo pisnih virov za čas od uveljavljanja krščanstva dalje. To je izrazito povezano s socialno stratifikacijo in ustanavljanjem teritorialno velikih srednjeveških držav Slovanov. O predkrščanskih oblikah slovanske državnosti nam dajejo pisni viri zelo malo informacij. Zato se je v zgodovinopisju ponekod oblikovala karikatura nekakšnega brezvladja, v katerem naj bi živeli stari Slovani. Ali to pomeni, da stari Slovani niso bili državotvorni in kaj o tem lahko pove arheologija? S tem se odpira metodološko vprašanje, kakšne in kolikšne so interpretativne možnosti arheologije, da se vključi v diskusijo o kreativni družbeni vlogi stare vere (nevtralno namesto slabšalne besede poganstvo). Dosedanje raziskave kažejo, da ima za to zelo velik interpretativni potencial "mitična pokrajina". S tem je mišljena tista oblika kulturne pokrajine, ki so jo ljudje oblikovali v skladu s svojimi mitičnimi predstavami ali jo vsaj na ta način razumeli, da bi z njeno pomočjo obvladali sile narave. Glavne prostorske točke, na katere se opirajo magična dejanja, so svetišča. Ker je mitična pokrajina materializirana, je seveda lahko predmet arheoloških raziskav. Nakazuje se raziskovalno vprašanje, ali je imela vsaka staroslovanska teritorialna enota svojo zaokroženo strukturo mitične pokrajine? Pozitivni odgovor na to vprašanje bi pomenil, da je mogoče arheološko ugotoviti in raziskovati sledove staroslovanskih teritorialnih političnih enot.   Namen projekta je na podlagi izbranih slovenskih primerov ugotoviti, ali obstajajo zaključene prostorske strukture mitične pokrajine, ki bi jih lahko povezali z obstojem staroverskih političnih enot starih Slovanov. Da bi to to dosegli, je namen objaviti rezultate izkopavanj potencialnih svetišč Otok na Blejskem jezeru in Sv. Jurij na Legnu, izvesti revizijo objave Ptujskega gradu in diskusije, ki je sledila ter opraviti prostorsko analizo mikroregij, v katerih ta najdišča ležijo. Nadalje s to analizo poiskati prostorsko strukturo tamkajšnje mitične pokrajine ter ugotoviti ali obstajajo spremembe v njeni strukturi, ki bi jih lahko povezali z razvojem lokalne vladarske elite oz. s pokristjanjevanjem, ter ugotoviti, ali obstajajo ponavljajoče značilnosti strukture mitične pokrajine, ki bi jo lahko razumeli kot pokazatelj obstoja staroverskih političnih enot starih Slovanov.
Pomen za razvoj znanosti
Arheologija niso samo predmeti, ampak tudi okolje teh predmetov, od ožjega kot so grobovi in stavbe, širšega kot so grobišča in naselbine, do najširšega – pokrajine. Projekt razvija nova metodološka orodja za proučevanje pokrajine kot arheološkega artefakta in s tem odpira novo raziskovalno področje. Vzpostavlja dodatno možnost proučevanja organiziranja preteklih družb, tako tistih, ki jih pisni viri slabo ali sploh ne opisujejo, kot tudi tistih, ki so navidezno dobro dokumentirane vendar zgolj z optiko ene same strani. Projekt kaže, kaj in kakšen je prostorski odtis teritorialno manjših političnih enot starih Slovanov. Njegova materializacija so ponavljajoče prostorske strukture mitične pokrajine. Zato metodološki rezultati projekta niso pomembni samo za poznavanje razvoja zgodnjesrednjeveške družbe starih Slovanov, ampak tudi za razvoj vseh tistih družb, ki so kadarkoli svoje verovanje in organizacijo vpisovale v prostor. Projekt zato pomeni pomembno spodbudo razvoju stroke na evropski ravni.
Pomen za razvoj Slovenije
Z izvedbo projekta smo dobili dodatna metodološka orodja za boljše varovanje kulturne in tudi naravne dediščine v R Sloveniji, kajti številna sveta mesta so hkrati pomembni naravni spomeniki, ki so ljudem že od nekdaj vzbujali pozornost. V najožjem smislu pa je projekt rešil propada informacije o predmetih, grobovih objavljenih najdišč in o najdiščih kot celoti, ki stalno kopnijo (nestabilna kovina predmetov, propadanje papirne dokumentacije, smrt večine izkopavalcev). Organizacija mitične pokrajine izhaja iz specifičnega razumevanja narave. To je tisto "mehko" znanje in poznavanje, ki je ljudem omogočalo trajnostno bivanje in vzdržnostni razvoj v danem naravnem okolju. Lahko nam da spoznanja, ki so uporabna tudi v sedanjosti. S poznavanjem starih pomenov prostorskih ureditev, se pomembno poveča identitetna povezanost prebivalstva z okoljem, ki povečuje senzibilnost za vse škodljive posege v to okolje. Ob ustrezni organiziranosti te občutljivosti lahko Slovenija postane mednarodni primer dobre prakse.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno