Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Zgodovinski slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja ? 1. zvezek

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.05.00  Humanistika  Jezikoslovje   

Koda Veda Področje
H350  Humanistične vede  Jezikoslovje 

Koda Veda Področje
6.02  Humanistične vede  Jeziki in književnost 
Ključne besede
leksikologija, zgodovinski slovar, 16. stoletje, jezikovne tehnologije
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  23505  dr. Kozma Ahačič  Jezikoslovje  Vodja  2014 - 2017  664 
2.  32210  dr. Metod Čepar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2014 - 2017  55 
3.  32203  dr. Alenka Jelovšek  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2017  78 
4.  11054  dr. Andreja Legan Ravnikar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2014 - 2017  241 
5.  05798  dr. Jožica Narat  Jezikoslovje  Raziskovalec  2014 - 2017  125 
6.  08100  dr. Irena Orel  Jezikoslovje  Raziskovalec  2014 - 2017  319 
7.  23441  dr. Matej Šekli  Jezikoslovje  Raziskovalec  2014 - 2017  439 
8.  12000  dr. Jerneja Žganec Gros  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2014 - 2017  290 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  95.391 
2.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  61.885 
3.  1986  ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o.  Ljubljana  1820931  387 
Povzetek
Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja je trenutno največji slovenski slovaropisni projekt. Glede na relativno maloštevilno gradivo iz 17. ter 18. stoletja ter relativno dobro popisano gradivo 19. stoletja gre za slovar, ki bo temeljni zgodovinski slovar slovenskega jezika. Šele njegovo dokončanje bo omogočalo izdelavo priročnikov, kot je npr. Oxford English Dictionary, tudi za slovenski jezik. Projekt bo omogočil dokončni premislek o slovarskem konceptu na mednarodni ravni, izdelavo dokončnih gesel za prvi zvezek slovarja in s tem povezanih raziskav ter izdelavo priročnika za bodoče leksikografe. Ker bo slovar narejen z najnaprednejšo računalniško tehnologijo, bo projekt ponudil tudi rešitve za številna jezikovnotehnološka vprašanja, ki jih odpira izdelava tako velikega slovarja v današnji dobi. Obenem s prvim zvezkom slovarja bo tako pripravljena tudi objava slovarja na spletu, ki bo v celoti odprto dostopen. Spletna verzija slovarja ne bo strogo sledila abecednemu redu priprave, kot ga zahteva knjižna izdaja, ampak bo na podlagi podatkov o iskanju vključevala tudi druga gesla in se bo v prihodnosti vsako leto dopolnjevala z novimi gesli. V okviru projekta se bodo pripravila tudi vsebinska in jezikovnotehnološka izhodišča za pripravo korpusa slovenskega jezika 16. stoletja, za katerega je večina prepisov že pripravljenih. Korpus bo odprto dostopen. V okviru projekta bo tako začel izhajati oziroma delovati slovar, ki so ga številne recenzije po mednarodnih revijah že ob izdaji poskusnega snopiča ocenile za eno najmodernejših nastajajočih evropskih del zgodovinskega slovaropisja.
Pomen za razvoj znanosti
Vpliv rezultatov projekta bo zelo velik, in sicer v zelo dolgem časovnem obdobju. Tovrstni slovarji so glede na primerljive primere za druge jezike v rabi še stoletja po nastanku. Rezultati projekta bodo močno odmevali po domači in svetovni znanstveni javnosti. Slovar je namreč uporaben za raziskovalce najrazličnejših strok: za jezikoslovce, leksikografe, leksikologe, etimologe, zgodovinarje, kulturne zgodovinarje, teologe, raziskovalce literature in mnoge druge. Že gradivo, zbrano v prvem zvezku slovarja in prvi verziji spletnega slovarja, bo omogočalo številne nove raziskave doma in v tujini. Slovar bo služil tudi kot referenca za pripravo drugih zgodovinskih slovarjev, saj so bili zgodovinski slovarji številnih drugih, predvsem večjih, narodov narejeni že pred časom in se jih zdaj večinoma samo prenavlja. Ta slovar bo skupaj z digitalnim korpusom tako eden prvih slovanskih zgodovinskih slovarjev, ki bo povsem od začetka narejen s sodobnimi slovaropisnimi metodami brez naslonitve na predhodno izdelane slovarje.
Pomen za razvoj Slovenije
Projekt je pomemben za kulturni razvoj ter za ohranjanje kulturne dediščine in nacionalne identitete. S temeljnimi raziskavami besedja 16. stoletja se dviga stopnja znanja o slovenskem knjižnem jeziku, z izdajo slovarja pa bo odpravljena velika zamuda, ki jo ima Slovenija na tem področju. To bo imelo bistven vpliv na zavest domače in mednarodne družbe o slovenskem jeziku in jezikoslovju. Ker bosta tako spletni slovar kot korpus dolgoročno odprto dostopna, je projekt zanimiv tudi za vse v gospodarstvu, ki bi jih zanimala vdelava podatkov iz slovarja v svoje podatkovne zbirke, korpus pa bo gospodarstvu omogočal tudi lažje publiciranje knjižnih del slovenskih protestantskih piscev, kar bo pomembno prispevalo tudi k poznavanju tega dela slovenske nacionalne identitete. Slovar in korpus posredno pomenita tudi veliko promocijo slovenskega jezika v mednarodnem prostoru ter večata zavedanje o njegovi bogati zgodovini. Kažeta, da je bila slovenščina že v 16. stoletju polno razvit jezik, ki ni bil namenjen samo nižjim slojem (kakor se še danes zapiše kakemu raziskovalcu), ampak je bil primerljiv z najrazvitejšimi tedanjimi evropskimi jeziki ter je v polnosti zadovoljeval tudi vse potrebe tedanjih slovenskih izobražencev.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno