Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Rekonfiguracije ontologije

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.10.00  Humanistika  Filozofija   

Koda Veda Področje
H001  Humanistične vede  Filozofija 

Koda Veda Področje
6.03  Humanistične vede  Filozofija, religija in etika 
Ključne besede
ontologija, bit, nekonsistentnost, presežek, subjekt, psihoanaliza, umetnost
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  22569  dr. Aleš Bunta  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2017  80 
2.  13472  dr. Peter Klepec  Filozofija  Raziskovalec  2014 - 2017  288 
3.  30660  dr. Gregor Kroupa  Filozofija  Raziskovalec  2014 - 2017  54 
4.  33358  dr. Boštjan Nedoh  Filozofija  Raziskovalec  2015 - 2017  135 
5.  02155  dr. Radivoj Riha  Filozofija  Raziskovalec  2014 - 2017  325 
6.  25580  dr. Jurij Simoniti  Filozofija  Raziskovalec  2014 - 2017  100 
7.  06397  dr. Jelica Šumič Riha  Filozofija  Raziskovalec  2014 - 2017  373 
8.  28442  dr. Tadej Troha  Filozofija  Raziskovalec  2014 - 2017  272 
9.  11158  dr. Alenka Zupančič Žerdin  Filozofija  Vodja  2014 - 2017  422 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  97.353 
2.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.515 
Povzetek
Projekt je zasnovan kot intervencija v precej dramatični zasuk v sodobni filozofiji, ki ga je mogoče opisati kot vrnitev k ontologiji. Gre za pojav številnih novih ontologij, v katerih se filozofi večinoma obračajo k nečemu zunaj filozofije, kar bi lahko služilo kot njena ontološka baza (matematika, naravoslovne znanosti, računalniške znanosti itd.). To intenzivno ontološko izpraševanje filozofijo sili, da ponovno odpre nekatera svoja temeljna vprašanja, in prav na tej točki namerava pričujoči projekt razviti svoj izvirni prispevek. Izhodišče našega raziskovanja predstavlja teza, da mnoštvo različnih novih ontologij v veliki meri preusmerja pozornost od problema, ki vztraja v samem jedru ontologije, definirane kot mišljenje biti kot biti. Namesto predloga (še ene) nove ontologije temeljni cilj projekta predstavlja rekonfiguracija samega pojma ontologije. Bistveni del te rekonfiguracije je analiza problematičnega razmerja med mislijo in bitjo. Namesto da bi mišljenje razumeli kot instanco, umeščeno nasproti biti, predlagamo, da ga razumemo kot točko objektiviranega (in nujno dislociranega) protislovja same biti, se pravi kot obliko obstoja temeljnega paradoksa biti. Od tod izhodiščna stava pričujočega projekta: do biti kot biti ne pridemo tako, da jo poskušamo razmejiti od mišljenja, temveč nasprotno tako, da še zaostrimo razumevanje filozofije kot »mišljenja mišljenja«, in sicer v vseh njegovih registrih, tako znotraj filozofije kot na področjih, ki so v razmerju do filozofije dislocirana. Raziskovanje bo potekalo vzdolž štirih osnovnih osi: 1) preučevanja nekaterih ključnih ontoloških prelomov v zgodovini filozofije; 2) kritičnega dialoga s predstavniki »novih ontologij«; 3) raziskovanja ontološke relevantnosti freudovske in lacanovske psihoanalize in 4) razvitja posebnega postopka interakcije med filozofijo in zunajfilozofskimi polji (zlasti na primeru umetnosti). Celoten postopek rekonfiguracije ontologije bomo razvijali pod imenom disontologija. Raziskavo bomo širili s sledenjem morebitnim neposrednim posledicam te perspektive za razumevanje nekaterih ključnih filozofskih konceptov, denimo koncepta vzroka, dejanja, subjekta, nujnosti, kontingence, univerzalnosti, razlike, identitete, časovnosti itd.Verjamemo, da bomo skozi to raziskavo lahko razvili pomemben prispevek k ontološkemu izpraševanju in se hkrati izognili dvojni pasti – bodisi odpovedi ontološkemu prevpraševanju bodisi njegovemu prenosu v druga polja.
Pomen za razvoj znanosti
Projekt, ki je bil zastavljen kot poskus preseganja nezadostnosti novejših premislekov pomena in vloge ontologije, se je uspešno lotil ene najpomembnejših problematik znotraj filozofije kot take. Pomembno je posegel tako v filozofsko interpretacijo klasičnih tekstov, kot v sodobne in aktualne filozofske razprave, ki se vežejo na vprašanje ontologije. Prispeval je pomembne nove pojme in uvide, o čemer pričajo številne mednarodne objave posameznih rezultatov raziskave. Raziskovalci, ki so sodelovali na projektu, so bili vabljeni, da svoje rezultate predstavijo na številnih vabljenih predavanjih po svetu in na mednarodnih konferencah. Projekt je prispeval je h kritičnemu pretresu in samopremisleku filozofije in njenega aktualnega pomena, tako na imanentni ravni, kot v razmerju do nekaterih drugih disciplin. Skozi razvitje jasnejših in razločnejših temeljnih filozofskih konceptov ter ustreznih analitičnih orodij oziroma postopkov je projekt pomembno prispeval k okrepitvi filozofije, kakor tudi okrepitvi njene relevantnosti za nekatera druga znanstvena področja.
Pomen za razvoj Slovenije
Razvita kritična in samokritična filozofska misel je neposredni sestavni del širše kulture dane družbe in skupaj z drugimi področji vednosti prispeva k njenemu kvalitetnemu trajnostnemu razvoju. Projekt je obravnaval temo, ki je danes za filozofijo ključnega pomena, dotika pa se temeljnih vprašanj človekovega bivanja v svetu. Kot tak je projekt razvil pozitivne sinergijske učinke za skupni premislek različnih sfer družbenega razvoja. Projekt je prispeval k krepitvi samostojnega, svobodnega in etično odgovornega znanstvenega dela in kritičnega mišljenja nasploh, kar je pomembno za razvoj državnosti kot take. Pomembno je projekt prispeval tudi k vzgoji za trajnostno prihodnost v duhu ustvarjalnosti, inovativnosti in zavedanja pomembnosti lastnega, domačega znanja, ter njegovemu enakopravnemu uveljavljanju v mednarodnem okviru. Posebej velja poudariti tudi pomemben prispevek projekta k prepoznavnosti slovenske filozofije in znanosti na širšem svetovnem prizorišču.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno