Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Presoja raziskovalnih skupin na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in živilstva v Sloveniji in v primerljivih državah

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.13.00  Družboslovje  Informacijska znanost in bibliotekarstvo   

Koda Veda Področje
H100  Humanistične vede  Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika 

Koda Veda Področje
5.08  Družbene vede  Mediji in komunikacije 
Ključne besede
Bibliometrijski kazalci, raziskovalni rezultati, prenos znanja. primerjalna analiza
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (16)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  08784  dr. Tomaž Bartol  Informacijska znanost in bibliotekarstvo  Raziskovalec  2014 - 2016 
2.  09565  dr. Borut Bohanec  Biotehnologija  Raziskovalec  2014 - 2016 
3.  05735  dr. Majda Černič Istenič  Sociologija  Raziskovalec  2014 - 2016 
4.  33373  Doris Dekleva Smrekar  Informacijska znanost in bibliotekarstvo  Raziskovalec  2014 - 2016 
5.  11253  dr. Jurij Diaci  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2014 - 2016 
6.  19106  dr. Miha Humar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2014 - 2016 
7.  06594  dr. Primož Južnič  Informacijska znanost in bibliotekarstvo  Vodja  2014 - 2016 
8.  30667  Mihaela Kosančič    Tehnični sodelavec  2014 - 2016 
9.  10201  dr. Borut Likar  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2016 
10.  30411  Miro Pušnik  Informacijska znanost in bibliotekarstvo  Raziskovalec  2014 - 2016 
11.  34292  Gregor Ramovš    Tehnični sodelavec  2014 
12.  30838  dr. Marko Ropret  Ekonomija  Raziskovalec  2014 
13.  33119  Barbara Rugelj  Reprodukcija človeka  Tehnični sodelavec  2014 - 2015 
14.  20500  mag. Karmen Stopar  Rastlinska produkcija in predelava  Tehnični sodelavec  2014 - 2016 
15.  32172  dr. Peter Štrukelj  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2015 - 2016 
16.  19614  dr. Polona Vilar  Informacijska znanost in bibliotekarstvo  Raziskovalec  2014 - 2016 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  99 
2.  7097  Univerza na Primorskem, Fakulteta za management  Koper  1810014002 
Povzetek
Raziskovalci se prilagajajo spreminjajočim se pravilom, ki usmerjajo odločitve o poteku in ciljih raziskovalnega dela ter projektih in so vezani na financiranje s strani raziskovalnih agencij. Če so raziskovalne agencije dovolj globoko uveljavljene in sprejete kot posredniki med znanstveno politiko in znanstveno skupnostjo, ima vsaka odločitev, ki jo sprejmejo, lahko podoben učinek kot neposredne spremembe v sistemu financiranja. Raziskovalci in njihove organizacije lahko prilagajajo svoje vedenje in organizacijo do novih zahtev raziskovalnih agencij na različne načine, ki pa ne vplivajo negativno na njihovo raziskovalno delovanja.   Zato je pomembno najti mehanizme, ki bi omogočali korektno presojo kvalitete in odličnosti znanstvenega raziskovanja, ki pa bi istočasno upoštevali tudi značilnosti posamezne vede oz. znanstvenega področja. Te mehanizme lahko najdemo na različne načine. Vede lahko primerjamo med seboj glede na različne scientometrijske, bibliometrijske in tudi informetrijske kazalnike. Druga možnost je v mednarodni primerjavi, kjer primerjamo raziskovalne skupine z istih raziskovalnih področjih v primerljivih državah.   S pomočjo bibliometrijskih kazalcev pridobiti podatke o raziskovalnih dosežkih na področju biotehnike v primerljivih državah Evropske unije. Pregled sedanjega sistema izbire recenzentov na področju projektov s področja biotehnike in primerjava z drugimi vedami. Analizo informacijskega vedenja in uporabe informacijskih virov s strani raziskovalcev Na osnovi teh analiz bi pripravili osnutke priporočil za oblikovanje dodatnih/ustreznejših meril in načinov ugotavljanja odličnosti, kakovosti projektov in prenos v prakso. To bi bila tudi osnova za predlog načrta aktivnosti za prihodnji razvoj raziskovanja na področju biotehnike ( kmetijstva, gozdarstva, ribištva in živilstva) v Sloveniji.
Pomen za razvoj znanosti
V našem projektu smo želeli pridobiti boljši vpogled v objavljene rezultate na raziskovalnem področju kmetijstva, s poudarkom na raziskovalnih skupinah, ki na teh področjih delujejo. Raziskovalne skupine niso strogo povezane z ustanovo, ampak povezujejo raziskovalce, ki svoje raziskovalno delo predstavljajo s skupnimi objavami. Te ustanove segajo od velikih fakultet na eni strani, in malih in specializiranih raziskovalnih inštitutov na drugi. Takšne razlike lahko načeloma ovirajo primerjavo. Gre za eno večjih metodoloških zagat v bibliometrijskih in širše scientometrijskih raziskavah. Naši rezultati so pokazali, na primeru Slovenije, kako je mogoče podatke o objavah raziskovalnih objavah ustrezneje klasificirati in analizirati.
Pomen za razvoj Slovenije
Čeprav je kmetijstvo uveljavljeno kot pomembno področje znanosti, je bistveni del raziskav s tega področja razvrščenih v objavah, ki so po obstoječih klasifikacijah zunaj njenega obsega in sedanje evidence ne odražajo celovito številnih vidikov dejavnosti na tem znanstvenem področju. Široko uporabljeni sistemi razvrščanja in njene generične kategorije, torej lahko del kmetijstva postavi v slabši položaj pri vrednotenju in primerjavi raziskovalnih rezultatov, če temelji izključno na znanstvenih področjih. Ne gre za specifično slovenski problem, podobne rezultate so dobili tudi drugi raziskovalci. Z našo raziskavo smo to hipotezo potrdili, a za razliko od drugih raziskovalcev, na celoviti nacionalni populaciji, torej vseh raziskovalcev, ki delujejo znotraj države. Zato so tudi rezultati objavljeni v najbolj ugledni reviji s področja bibliometrije Scientometrics, saj so rezultati pomembni za celotno področje, ki temelji na tovrstnih klasifikacijah po znanstvenih področjih in podpodročjih. Rezultati projekta so tudi zanimivi za izboljšanje sedanjega ekspertnega sistema ARRS. Tako na področju samega SICRIS-a kot tudi pri izbiri recenzentov. Sedanji sistem financiranja raziskovalnega dela, ocenjevanje njegovih dosežkov ter prenosa rezultatov v prakso, gospodarstvo in širše družbeno okolje je sicer dobro uveljavljen in informacijsko podprt. V veliki meri je tudi transparenten, kar pomeni, da ga ja možno dobro spremljati in evalvirati. Rezultati projekta omogočajo takšno evalvacijo na izbranih znanstvenih področij.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno