Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.01.00  Družboslovje  Vzgoja in izobraževanje   

Koda Veda Področje
S271  Družboslovje  Specialna didaktika 

Koda Veda Področje
5.03  Družbene vede  Izobraževanje 
Ključne besede
učenje naravoslovja, sodobni pristopi spremljanja učenja, naravoslovni pojmi, trojna narava kemijskih pojmov
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  18741  dr. Iztok Devetak  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2014 - 2017  646 
2.  12090  dr. Danica Dolničar  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2014 - 2017  178 
3.  20448  dr. Vesna Ferk Savec  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2014  417 
4.  16323  dr. Gregor Geršak  Meroslovje  Raziskovalec  2014 - 2017  359 
5.  04810  dr. Saša Aleksej Glažar  Vzgoja in izobraževanje  Vodja  2014 - 2017  1.248 
6.  15380  dr. Mojca Juriševič  Psihologija  Raziskovalec  2014 - 2017  734 
7.  20447  dr. Klementina Možina  Komunikacijska tehnologija  Raziskovalec  2015 - 2016  450 
8.  33170  Jaka Ogorevc  Meroslovje  Mladi raziskovalec  2014  14 
9.  29708  dr. Jerneja Pavlin  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2014 - 2017  352 
10.  10811  dr. Cirila Peklaj  Družboslovje  Raziskovalec  2014 - 2017  416 
11.  18919  dr. Anja Podlesek  Psihologija  Raziskovalec  2014 - 2017  539 
12.  36796  dr. Miha Slapničar  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2014 - 2017  173 
13.  15062  dr. Matija Svetina  Psihologija  Raziskovalec  2014 - 2017  352 
14.  23553  dr. Gregor Torkar  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2014 - 2017  579 
15.  23750  dr. Janez Vogrinc  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2014 - 2017  428 
Organizacije (4)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  97.064 
2.  0588  Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Ljubljana  1627082  30.716 
3.  1538  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko  Ljubljana  1626965  27.596 
4.  1555  Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta  Ljubljana  1627074  19.757 
Povzetek
Raziskovalni projekt je namenjen pojasnjevanju strategij reševanja naravoslovnih problemov udeležencev z različnim znanjem naravoslovnih, še posebej pa kemijskih pojmov na treh ravneh predstavitev. Predstavitev treh ravni naravoslovnih pojmov je v kemijskem izobraževanju v zadnjih tridesetih letih pomembno področje raziskovanja doma in po svetu. Tri ravni predstavitev se nanašajo na to, da je mogoče naravoslovne pojme predstaviti s pomočjo eksperimentalnega dela ali opazovanja pojavov (makroskopska raven), s pomočjo razlage opažanj na ravni interakcij med delcev snovi (submikroskopska raven) ter na ravni zapisov razlag z različnimi simboli, ki imajo specifične pomene (simbolna raven). Posameznikova sposobnost reševanja specifičnih naravoslovnih problemov je odvisna od integrativnega razumevanja vseh teh treh ravni. Za pojasnjevanje strategij reševanja naravoslovnih avtentičnih problemov se bodo uporabljale različne tehnike zbiranja podatkov od tistih, ki so za področje izobraževanja manj klasične in se uporabljajo v kognitivnih znanostih (npr. očesni sledilec, psiho-fiziološki parametri, avdio-video snemanja) do tistih, ki so za raziskave na področju naravoslovnega izobraževanja bolj standardne (vprašalniki, testi in preizkusi znanja). Ker je enoznačno nemogoče pojasniti zapletene kognitivne procese je smiselno uporabiti triangulacijo tehnik zbiranja podatkov in jih tudi kompleksnejše analizirati. Iz takih rezultatov je mogoče natančneje sklepati na potekajoče kognitivne procese med določenimi miselnimi aktivnostmi. Na osnovi zaključkov empirične raziskave, ki bo vključevala tudi analizo učiteljevih strategij poučevanja trojne narave kemijskih pojmov v osnovni in srednji šoli ter predmetno-specifičnih kompetenc za izobraževanje učiteljev, bo mogoče podati model poučevanja trojne narave kemijskih pojmov na vseh ravneh šolanja. Omogočala bo tudi razviti vzorčne učne module izbranih naravoslovnih vsebin ne le kemije temveč tudi biologije in fizike, v katerih se odraža trojna narava kemijskih pojmov. Raziskovalni rezultati, smernice poučevanja in učenja trojne narave kemijskih pojmov ter razviti moduli bodo osnova za pripravo monografije ter drugih znanstvenih objav doma in mednarodno.
Pomen za razvoj znanosti
Izdelane in ovrednotene so bile animacije na submikroskopski ravni za pojasnjevanje izbranih naravoslovnih pojmov: agregatna stanja vode, prehodi med agregatnimi stanji, lastnosti plinov, raztapljanje in ozmoza. Ugotovljeno je, da vizualizacija teh pojmov pozitivno vpliva na njihovo razumevanje in na reševanje avtentičnih problemov, ki jih vključujejo. Meritve očesnega sledilca pri spremljanju reševanja avtentičnih problemov so pokazale, da čas trajanja fiksacije na določene cone zanimanja na animacijah napove uspešnost glede na čas branja besedila, ki opisuje problem. Pri učenju naravoslovnih pojmov (besedilni material s slikovnim materialom in vključenimi animacijami) omogočajo meritve očesnega sledilca sklepanje na kognitivne aktivnosti pri procesiranju informacij pri reševanju problema.
Pomen za razvoj Slovenije
Za poučevanje in razumevanje naravoslovnih pojmov je bistveno povezovanje makro, submikro in simbolne ravni. Analiza rezultatov omogoča pripravo smernic za pripravo učnega materiala ter strategij poučevanja trojne narave naravoslovnih pojmov na vseh ravneh šolanja. Strokovna monografija, ki je v pripravi, bo vključevala strokovne osnove poučevanja in učenja trojne narave naravoslovnih pojmov ter predloge učnih vsebin za izbrane naravoslovne pojme.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno