Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Prožnost alpskih pokrajin z vidika naravnih nesreč

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.12.00  Humanistika  Geografija   

Koda Veda Področje
P510  Naravoslovno-matematične vede  Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija 

Koda Veda Področje
5.07  Družbene vede  Ekonomska in družbena geografija 
Ključne besede
Naravne nesreče, prožnost, krizni menedžment, škoda, krizno komuniciranje, upravljanje, Slovenija, Alpe
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (24)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  27510  dr. Mateja Breg Valjavec  Geografija  Raziskovalec  2016 - 2017  191 
2.  30791  dr. Rok Ciglič  Geografija  Raziskovalec  2016 - 2017  411 
3.  33273  dr. Mateja Ferk  Geografija  Raziskovalec  2014 - 2017  179 
4.  08467  dr. Matej Gabrovec  Geografija  Raziskovalec  2014 - 2017  607 
5.  35035  dr. Matjaž Geršič  Geografija  Raziskovalec  2014 - 2017  234 
6.  13179  dr. Mauro Hrvatin  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2017  363 
7.  07553  dr. Drago Kladnik  Geografija  Raziskovalec  2014 - 2017  1.160 
8.  21464  dr. Blaž Komac  Geografija  Vodja  2014 - 2017  628 
9.  35034  dr. Lucija Lapuh  Geografija  Mladi raziskovalec  2014 - 2015  96 
10.  08245  dr. Matjaž Mikoš  Vodarstvo  Raziskovalec  2014 - 2017  1.538 
11.  23513  dr. Janez Nared  Geografija  Raziskovalec  2014 - 2017  334 
12.  09430  dr. Karel Natek  Geografija  Raziskovalec  2014 - 2017  594 
13.  23447  dr. Matej Ogrin  Geografija  Raziskovalec  2014 - 2017  477 
14.  35070  Jaka Ortar  Geografija  Mladi raziskovalec  2014 - 2016  102 
15.  14000  mag. Miha Pavšek  Geografija  Raziskovalec  2014 - 2017  1.394 
16.  08294  dr. Drago Perko  Geografija  Raziskovalec  2014 - 2017  1.034 
17.  25646  dr. Primož Pipan  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2017  323 
18.  20793  dr. Blaž Repe  Geografija  Raziskovalec  2014 - 2017  502 
19.  16050  dr. Aleš Smrekar  Geografija  Raziskovalec  2014 - 2017  397 
20.  32689  dr. Jošt Sodnik  Vodarstvo  Raziskovalec  2014 - 2017  123 
21.  27941  dr. Uroš Stepišnik  Geografija  Raziskovalec  2014 - 2017  294 
22.  08101  dr. Maja Topole  Geografija  Raziskovalec  2014 - 2017  512 
23.  33837  Manca Volk Bahun  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2017  316 
24.  22245  dr. Matija Zorn  Geografija  Raziskovalec  2014 - 2017  1.220 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  95.465 
2.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  61.981 
3.  0792  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  Ljubljana  1626981  26.314 
Povzetek
Naravne nesreče razmeroma močno ogrožajo alpske pokrajine. Tudi v evropskem kontekstu je ta prostor pomemben z vidika turizma, prometnih povezav in drugih dejavnosti. Družbene dejavnosti bi morale biti kar se da skladne z magnitudo, pogostostjo in prostorskimi vidiki naravnih procesov. Eden od večjih izzivov slovenske družbe je, kako dolgoročno zmanjšati finančne posledice naravnih nesreč. Za dosego tega cilja predlagamo uporabo koncepta prožnosti, ki temelji na kompleksnosti pokrajine kot družbeno-naravnega sistema in upošteva tako prostorski kot časovni vidik. Ker so se nekateri drugi pristopi izkazali kot neučinkoviti, je edina možnost za dolgoročne učinkovite spremembe v prilagoditvah družbenih prvin pokrajinskega sistema oziroma v povečanju prožnosti družbe na neenakomerno delovanje naravnih procesov.  Namen projekta je analiza prožnosti pokrajine na primeru naravnih nesreč v alpskih pokrajinah. Poglavitni cilj projekta je ugotoviti vpliv izbranih naravno- in družbenogeografskih prvin pokrajine na njeno odzivnost na krizne dogodke ter ugotoviti razmerja med kriznim dogodkom in obnovo pokrajine.  Cilj bomo dosegli s kvantitativno opredelitvijo dogodkov v preteklosti ter z njimi povezanih geografskih prvin in procesov. Pri tem si bomo pomagali z zgodovinskimi viri, intervjuji in z geografskimi informacijskimi sistemi.  Celovito bom obravnavali regijo v Julijskih Alpah v zahodni Sloveniji na meji z Italijo, in sicer s poudarkom na:  1) procesih premeščanja sedimentov v dolini Koritnice v Zgornjem Posočju,  2) potresih v Posočju v letih 1976, 1998 in 2004 in  3) procesih premeščanja sedimentov v sosednjih dolinah zgornje Soče in Save, vključno s snežnimi plazovi, ki ogrožajo prelaza Vršič in Predel.  Izbrane pokrajine bomo v prvi fazi prostorsko in časovno medsebojno primerjali na podlagi indikatorjev oziroma kazalnikov. V drugi fazi projekta bomo s pomočjo izbranih kazalnikov izdelali krajevni model prožnosti oziroma na podlagi kazalnikov izračunali faktor oziroma indeks prožnosti ter ovrednotili čas oziroma trajanje obnove pokrajine po kriznem dogodku. S projektom bomo prispevali k izboljšanju nekaterih pomanjkljivosti sodobne družbe, kot je pomanjkljivo znanje o naravnih nesrečah, o možnih učinkih naravnih nesreč na ključno infrastrukturo, o prožnosti kot ključnega pristopa za celovito obravnavanje problematike naravnih nesreč.
Pomen za razvoj znanosti
Projekt je pomemben za razvoj znanosti iz naslednjih razlogov: - obravnavana tema je aktualna v geografiji naravnih nesreč, - rezultati projekta so poglobili razumevanje procesov v zapletenem sistemu pokrajine, - projekt je prispeval k prenosu novih metod in modelov ter njihovo uporabo v slovenski geografiji, - projekt je prispeval k uspešni implementaciji metod terenskega dela in teoretskih zaključkov projekta v nekatere visokošolske učne načrte, - projekt je prispeval k znanstveni razpravi o družbenogeografskih vidikih naravnih nesreč, posebej ekonomskih, škodnih in humanih/socialnih vidikih, - projekt je prispeval k uveljavitvi geografije kot vede, ki je odločilnega pomena za celostno razumevanje pokrajine, - projekt je prispeval k uporabi sodobnih interdisciplinarnih pristopov, ki spodbujajo sodelovanje med znotraj geografije in širše v partnerstvu.
Pomen za razvoj Slovenije
Projekt boprispeval k povečanju varnosti prebivalcev in zmanjšanju števila žrtev zaradi naravnih nesreč, neposredne in posredne gospodarske škode ter stroškov obnove in zdravljenja ter s tem k povečanju konkurenčnosti gospodarstva, Projekt je prispeval k trajnostnemu gospodarstvu, saj je s pomočjo modela prožnosti lažje usmerjati izgradnjo infrastrukture in družbenih sistemov na varna območja, rezultati so lahko spodbuda za razvoj novih proizvodnih in storitvenih dejavnosti, ki pripomorejo k večji prožnosti družbe, V okviru projekta se je oblikovala in uspešno uporabila metodologija proučevanja odnosa med naravnimi nesrečami in prebivalstvom, ki se lahko uspešno aplicira na druga območja, ali pa se uporabi pri sorodnih tematikah. Z boljšim znanjem o preteklih pojavih in sodobni prožnosti je projekt prispeval k boljšemu upravljanju naravnih nesreč in bo v pomoč pri odločanju, kdaj se splača investirati v ukrepe za varovanje ali izogibanje nevarnostim in preventivo, ter kdaj je morda bolje samo odpraviti posledice, Rezultati projekta so pomembni za trajnostno rabo prostora in so uporabni za zavarovalnice, infrastrukturna, telekomunikacijska, in druga podjetja, ki se ukvarjajo z upravljanjem naravnih nesreč. Projekt je povečal ozaveščenost o naravnih nesrečah, predvsem zaradi uporabe sodobnih informacijskih tehnologij (geografskega informacijskega sistema), ki z vizualizacijo omogoča najširšo uporabnost njegovih rezultatov in metod participativnega planiranja. Koncept prožnosti na primeru naravnih nesreč ima veliko izobraževalno vrednost. Z ozaveščanjem smo pozitivno vplivali na spremembe vrednostnega dojemanja naravnih nesreč kot pomembnega sestavnega dela pokrajine. Projekt je dolgoročno vplival na kakovost življenja prebivalcev v alpskih pokrajinah.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno