Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Pravni terminološki slovar ? dokončanje

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.05.00  Humanistika  Jezikoslovje   

Koda Veda Področje
H353  Humanistične vede  Leksikologija 

Koda Veda Področje
6.02  Humanistične vede  Jeziki in književnost 
Ključne besede
pravo, terminološki slovar, urejanje terminologije
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  30695  dr. Gregor Dugar  Pravo  Raziskovalec  2014 - 2017  224 
2.  27512  dr. Tanja Fajfar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2014 - 2017  130 
3.  31121  dr. Mateja Jemec Tomazin  Jezikoslovje  Raziskovalec  2014 - 2017  217 
4.  17535  Karmen Nemec    Tehnični sodelavec  2014 - 2017 
5.  17028  dr. Aleš Novak  Pravo  Raziskovalec  2014 - 2017  261 
6.  04617  dr. Marko Snoj  Jezikoslovje  Vodja  2014 - 2017  492 
7.  23042  dr. Luka Tičar  Pravo  Raziskovalec  2014 - 2017  334 
8.  25651  dr. Mojca Žagar Karer  Jezikoslovje  Raziskovalec  2014 - 2017  230 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0583  Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta  Ljubljana  1627104  14.439 
2.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  61.873 
Povzetek
V raziskovalnem projektu, ki pomeni kontinuirano nadaljevanje terminografske dejavnosti na področju pravne terminologije na Sekciji za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, bo zaključen Pravni terminološki slovar. Slovar bo rezultat interdisciplinarnega sodelovanja pravnikov in terminografov (jezikoslovcev). V njem bo popisana pravna terminologija, ki poimenuje slovenski pravni red. Njegov središčni del bo sodobna slovenska pravna terminologija, vključena pa bo tudi relevantna pravna terminologija iz obdobja pred osamosvojitvijo Slovenije in pravna terminologija, ki je postala aktualna po pristopu Slovenije k EU. Zaradi tradicije pravne stroke bo vključeval tudi najpomembnejše latinske termine, ki so del slovenske pravne terminologije. Pravni terminološki slovar bo enojezični razlagalni slovar, ki bo zaradi interdisciplinarnega sodelovanja, pri katerem bodo pravniki prepoznavali in v terminoloških definicijah ubesedili pojmovni svet slovenskega prava, terminografi pa bodo skrbeli za ustreznost in usklajenost definicij z načeli terminografske stroke, verodostojen terminološki pripomoček za pravnike, pa tudi za zainteresirane posameznike. Gre za slovar velikega obsega, saj bo vanj vključenih predvidoma okoli 14.000 terminov z ustreznimi definicijami z vseh pravnih področij. Izšel bo v knjižni obliki in na spletnem mestu Sekcije za terminološke slovarje, Terminologišču (http://isjfr.zrc-sazu.si/terminologisce), kjer bo prosto dostopen v obliki iskalnika.
Pomen za razvoj znanosti
Pravni terminološki slovar je prvi slovenski terminološki slovar s področja prava. Utemeljen je na pojmovnem pristopu, ki predvideva interdisciplinarno sodelovaje strokovnjakov konkretnega strokovnega področja in terminografov. V tem smislu je Pravni terminološki slovar jezikovna reprodukcija pojmovnega sistema prava, ki je prispeval tako k razvoju pravne kot terminografske stroke. Urejena terminologija je namreč temelj vsake razvite znanosti oz. stroke. Poleg tega se s terminološkim slovarjem, utemeljenem na pojmovnem pristopu, premisli tudi pojmovni sistem, kar pomeni, da se je med nastajanjem slovarja odkrila tudi marsikatera pojmovna nedoslednost. Na drugi strani pa je Pravni terminološki slovar z novimi spoznanji obogatil tudi terminografsko stroko. Gre namreč za slovar velikega obsega, ki združuje različna pravna področja, med katerimi so nekatera tesno povezana. Zaradi tega so tudi pojmi s teh področji povezani, vendar ne identični. Po prepoznanju teh pojmov so morali terminografi poiskati način, kako strokovno korektno prikazati njihova razmerja v slovarju. Z raziskovanjem možnosti so nadgradili pojmovni pristop kot metodologijo pri izdelavi terminoloških slovarjev.
Pomen za razvoj Slovenije
Pravni terminološki slovar je primarno namenjen strokovnjakom, torej pravnikom, pa tudi študentom prava in sorodnih strok. Koristen je tudi za ostale uporabnike, ki se pri svojem delu občasno srečajo s pravno terminologijo, npr. prevajalce, lektorje, novinarje. Pravna terminologija se je v slovenskem jeziku začela razvijati zelo zgodaj in je bila poleg krščanske terminologije zapisana med prvimi. Vendar do Pravnega terminološkega slovarja ni bilo terminološkega slovarja, ki bi združeval pravno znanje vseh pravnih področij. Slovar je nastajal v sodelovanju pravnikov in terminografov, zaradi česar so informacije v njem verodostojne, kar je v kontekstu prava zelo pomembno. Kot zanesljiv terminološki vir bo še posebej koristen v primeru terminoloških dvoumnosti, saj bo omogočal strokovno preverjene informacije. Prosto dostopen bo tudi na spletišču Terminologišče, iskanje po njem bo omogočeno tudi preko slovarskega portala Fran. Pravni terminološki slovar predstavlja temelj za nadaljnje razvijanje pravne terminologije, za katero velja relativna spremenljivost, kar je posledica njenega odzivanja na družbeno-politične razmere. Z urejeno pravno terminologijo (kot definicijsko lastnostjo pravnega jezika) pridobiva tudi slovenski jezik, katerega večfunkcijskost je pogoj za njegov nadaljnji celovit razvoj.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno