Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Reaktorska tehnika

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.13.00  Tehnika  Procesno strojništvo   
2.03.00  Tehnika  Energetika   

Koda Veda Področje
T160  Tehnološke vede  Jedrsko inženirstvo in tehnologija 

Koda Veda Področje
2.03  Tehniške in tehnološke vede  Mehanika 
Ključne besede
jedrska varnost, termo-hidravlika, težke nesreče, prenos toplote, prenos snovi, mehanika tekočin, integriteta struktur, lomna mehanika, verjetnostne varnostne analize
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (23)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  07025  dr. Leon Cizelj  Energetika  Vodja  2015 - 2019 
2.  32442  dr. Oriol Costa Garrido  Energetika  Raziskovalec  2016 - 2019 
3.  33540  dr. Martin Draksler  Energetika  Raziskovalec  2015 - 2018 
4.  22322  dr. Samir El Shawish  Energetika  Raziskovalec  2015 - 2019 
5.  04143  mag. Ljubo Fabjan  Energetika  Tehnični sodelavec  2015 - 2016 
6.  05570  dr. Ivo Kljenak  Energetika  Raziskovalec  2015 - 2019 
7.  24075  Tanja Klopčič    Tehnični sodelavec  2015 - 2019 
8.  39141  dr. Janez Kokalj  Energetika  Mladi raziskovalec  2016 - 2019 
9.  16435  dr. Boštjan Končar  Energetika  Raziskovalec  2015 - 2018 
10.  39407  dr. Rok Krpan  Mehanika  Mladi raziskovalec  2018 - 2019 
11.  38209  dr. Matic Kunšek  Energetika  Mladi raziskovalec  2015 - 2019 
12.  14572  dr. Matjaž Leskovar  Energetika  Raziskovalec  2015 - 2019 
13.  23297  dr. Marko Matkovič  Energetika  Raziskovalec  2015 - 2019 
14.  02852  dr. Borut Mavko  Energetika  Upokojeni raziskovalec  2015 - 2019 
15.  34279  dr. Blaž Mikuž  Energetika  Raziskovalec  2015 - 2017 
16.  08661  dr. Andrej Prošek  Energetika  Raziskovalec  2015 - 2019 
17.  19725  Andrej Sušnik    Tehnični sodelavec  2015 - 2019 
18.  35549  dr. Matej Tekavčič  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2019 
19.  12057  dr. Iztok Tiselj  Energetika  Raziskovalec  2015 - 2019 
20.  29182  dr. Mitja Uršič  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2015 - 2019 
21.  53546  Nikola Veljanovski  Energetika  Mladi raziskovalec  2019 
22.  26470  dr. Andrija Volkanovski  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2015 - 2019 
23.  50515  Boštjan Zajec  Energetika  Mladi raziskovalec  2017 - 2019 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  18 
Povzetek
Raziskovalna področja programa Reaktorska tehnika so: prenos toplote in snovi, pojavi med težko nesrečo, celovitost in staranje struktur, in verjetnostne varnostne analize.   PRENOS TOPLOTE IN SNOVI   1. Osnovni pojavi prenosa toplote in snovi — Enofazni turbulentni prenos toplote bomo simulirali z uporabo Direktne Numerične Simulacije (DNS) in metode velikih vrtincev (Large Eddy Simulation - LES). — Dvofazni tok plin-kapljevina bomo modelirali z modeli za zasledovanje medfazne površine in z dvo-fluidnimi modeli. — V eksperimentalni napravi bomo merili hitrosti in temperature v mejni plasti tokov in na medfazni površini v dvofaznih tokovih plin-kapljevina.   2. Prenos toplote in snovi v reaktorskih sistemih — Termo-hidravlične prehodne pojave v hladilnem sistemu tlačnovodnih reaktorjev bomo simulirali z realističnimi sistemskimi programi in programi za računsko dinamiko tekočin (Computational Fluid Dynamics - CFD). Nekatere simulacije bodo sklopljene z modeli reaktorske fizike. Vodni udar bomo obravnavali s sklopitvijo trdnostnih in termo-hidravličnih modelov. — Simulirali bomo pojave v novih fisijskih reaktorjih, hlajenih s tekočimi kovinami ali plini, ter termo-hidravlične pojave v tokamaku fuzijskega reaktorja.   POJAVI MED TEŽKO NESREČO — Simulirali bomo zgorevanje vodika v zadrževalnem hramu, z uporabo CFD programov in z nič-razsežnim popisom v sistemskih programih. — Na področju parnih eksplozij (zaradi interakcije med staljeno reaktorsko sredico in hladilom) bomo raziskovali interakcije talina-voda in talina-natrij. — Modelirali bomo hladljivost plasti razbitkov sredice, ki nastane zaradi nabiranja staljene sredice na tleh reaktorske votline.   CELOVITOST IN STARANJE STRUKTUR — Za boljše razumevanje procesov staranja in podaljšanje življenjske dobe elektrarn bomo razvijali fizikalne in topološke modele, ki bodo eksplicitno obravnavali učinke sevanja in korozije na ravni mikrostrukture. — Razvijali bomo večnivojski računski model, ki bo z upoštevanjem realne mikrostrukture zrn bolje napovedoval nastanek zgodnjih poškodb v jeklih zaradi skupnih učinkov sevanja, korozije in dinamičnih napetostnih obremenitev.   VERJETNOSTNE VARNOSTNE ANALIZE — Razvili bomo nove metode za modeliranje tveganja jedrskih elektrarn. Poudarek raziskav bo razširitev metodologije verjetnostnih varnostnih analiz z upoštevanjem ekstremnih zunanjih dogodkov in njihove kombinacije v analizah tveganja. — Raziskana bo integracija determinističnih in verjetnostnih varnostnih analiz. Narejena bo analiza posledic negotovosti na odločanje z upoštevanjem tveganja.
Pomen za razvoj znanosti
Vse načrtovane raziskave so umeščene v tekoče projekte 7. Okvirnega programa Evropske Komisije ali so del projektov v pripravi za razpis Obzorje 2020, kar potrjuje splošni pomen predlaganega programa za razvoj znanosti.   PRENOS TOPLOTE IN SNOVI   1. Osnovni pojavi prenosa toplote in snovi Direktna numerična simulacija prenosa toplote v gorivnih kanalih v območju naravne in prisilne konvekcije bo predstavljala originalni prispevek. Ustvarjene baze podatkov bodo uporabljene za nadaljnji razvoj modelov turbulence za manj natančne simulacije v realnih geometrijah.   Matematični popis turbulentnega dvofaznega toka, ki bo temeljil na dvo-fluidnem modelu in bo omogočal sledenje velikih in zanemarjal manjše medfazne površine, bo predstavljal vrhunski raziskovalni dosežek. Sklopljeni model, uporaben za realistične tokove, bo predstavljal korak naprej pri razvoju termo-hidravličnih računalniških programov.   Ostale raziskave na področju prenosa toplote in snovi bodo prispevale k razvoju znanosti pri naslednjih tematikah: — vpliv dinamike tokov na izboljšanje prenosa toplote pri naletavanju več curkov; — kompleksni turbulentni tokovi v gorivnih snopih z mešalnimi krilci, vključno z napovedjo tokovnih pulzacij; — vrenje pri visokih deležih plinaste faze, vključno z napovedjo kritičnega toplotnega toka in prehoda v filmsko vrenje; — modeliranje tokov pri ločenih in mešanih dvofaznih tokovih.   Eksperimentalne raziskave prenosa toplote in tekočinskih tokov bodo prispevale izvirne podatke za poglobljeno in boljše razumevanje osnovnih mehanizmov prenosa toplote v eno in dvofaznem toku.   2. Prenos toplote in snovi v sistemih reaktorjev Simulacije prehodnih pojavov v reaktorskih hladilnih sistemih bodo prispevale k razvoju metod za več-razsežno sklopitev determinističnih varnostnih analiz jedrskih reaktorjev na sistemski skali.   Raziskovanje vodnega udara bo prispevalo k modeliranju hitrih prehodnih pojavov, zlasti tistih, ki jih sproži hipna kondenzacija pare.   POJAVI MED TEŽKO NESREČO Simulacije zgorevanja vodika bodo prispevale k raziskavam vpliva turbulence na širjenje plamena.   Raziskave parnih eksplozij bodo prispevale k znanju o interakciji med tekočinama z visokimi temperaturnimi razlikami.   Raziskave hladljivosti plasti razbitkov sredice bodo predstavljale prispevek na področju prenosa toplote iz trdnine z notranjo generacijo toplote.   CELOVITOST IN STARANJE STRUKTUR Raziskave na področju celovitosti in staranja struktur bodo prispevale k razvoju naslednjih področij: — napovedovanje nastanka zgodnjih poškodb v jeklenih zlitinah zaradi skupnih učinkov sevanja, korozije, dinamičnih obremenitev in mikrostrukture; — lokalizacija plastičnih deformacij znotraj polikristalnega skupka zaradi dinamičnih napetostnih obremenitev; — povezava med makroskopskim obnašanjem materiala ter zakonitostmi in lastnostmi na nižjih nivojih strukture; — napovedovanje učinkov (toplotnega) utrujanja v kovinah in zlitinah.   VERJETNOSTNE VARNOSTNE ANALIZE Raziskave na področju verjetnostnih varnostnih analiz bodo omogočile naslednje napredke pri razvoju znanosti: — vrednotenje posledic ekstremnih zunanjih dogodkov in njihovih kombinacij na varnost kompleksnih sistemov; — združitev verjetnostnih varnostnih analiz in determinističnih metod, kar je osnova za odločanje z upoštevanjem tveganja.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati vseh pristopov in predlaganih štirih sklopov raziskav in njihova medsebojna povezava ter dopolnjevanje so nujna teoretična osnova za varnostne analize, povezane z varnim in stabilnim obratovanjem JE Krško ter za izpeljavo najzahtevnejših strokovnih nalog za JE Krško in Upravo RS za jedrsko varnost. Rezultati tako prispevajo neposredno in posredno h krepitvi nivoja varnostne kulture v Sloveniji.   Podrobneje: raziskave na področju prenosa toplote in snovi in težkih nesreč, tudi v kombinaciji z raziskavami celovitosti in staranja struktur in verjetnostnimi varnostnimi analizami, so pomembne predvsem za interdisciplinarne analize in strokovne naloge, ki zadevajo prehodne pojave in hipotetične nezgode. S tem prispevajo k trajnostnemu zagotavljanju stabilne dobave konkurenčne in okolju prijazne električne energije, ter varovanju okolja in prebivalcev.   Dodatne raziskave na področju celovitosti in staranja struktur omogočajo natančnejšo napoved življenjske dobe pomembnih komponent JE Krško, kar ima prav tako neposreden vpliv na zagotavljanje varne dobave električne energije. Hkrati so cilji raziskave zastavljeni tako, da omogočajo tudi neposreden prenos novega znanja v podporo podaljšanju obratovanja obstoječe in predvideni gradnji nove jedrske elektrarne v Sloveniji. Pridobljeno znanje bo uporabno tudi širše v procesni industriji in splošni strojegradnji. K vpeljavi verjetnostnih metod na osnovi tveganja v procese odločanja in k razvoju predpisov na osnovi analiz tveganja pa bodo ključno prispevale raziskave na področju verjetnostnih varnostnih analiz in tveganja.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno