Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

IDENTIFIKACIJA, KLASIFIKACIJA IN POTENCIALI RAZVOJA PRODUKTOV SOCIALNEGA TURIZMA V SLOVENIJI, S POUDARKOM NA PROGRAMIH ZA SENIORJE

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.03.00  Družboslovje  Sociologija   

Koda Veda Področje
S000  Družboslovje   

Koda Veda Področje
5.04  Družbene vede  Sociologija 
Ključne besede
Socialni turizem, modeli soc. tur., programi/produkti soc. tur., seniorji in soc. tur., podporni mehanizmi soc. tur., sistemski ukrepi, Slovenija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  32537  Ana Allegra    Tehnični sodelavec  2015 
2.  38447  Asta Domijan    Tehnični sodelavec  2016 - 2017 
3.  22690  dr. Janja Gabruč  Ekonomija  Raziskovalec  2015 - 2017  133 
4.  06391  dr. Anton Gosar  Geografija  Raziskovalec  2015 - 2017  628 
5.  08524  dr. Jasna Hrovatin  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2015 - 2017  1.015 
6.  29276  dr. Emil Juvan  Ekonomija  Vodja  2017  279 
7.  34055  dr. Mojca Kompara Lukančič  Jezikoslovje  Raziskovalec  2015 - 2016  174 
8.  18547  dr. Dejan Križaj  Ekonomija  Raziskovalec  2015 - 2017  189 
9.  27824  mag. Zorana Medarić  Sociologija  Raziskovalec  2015 - 2017  248 
10.  18581  dr. Mateja Sedmak  Sociologija  Raziskovalec  2015 - 2017  519 
11.  29382  dr. Tjaša Žakelj  Sociologija  Raziskovalec  2015 - 2016  96 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1510  Znanstveno-raziskovalno središče Koper  Koper  7187416000  13.884 
2.  1718  Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica  Portorož  1810014004  6.152 
3.  2707  Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod  Ljubljana   2156539000  1.577 
Povzetek
Osrednji cilj projekta Identifikacija, klasifikacija in poteniciali razvoja produktov socialnega turizma v Sloveniji, s poudarkom na programih za seniorje je spodbujanje povečanja konkurenčnosti slovenskega turizma na področju razvoja produktov t.i. socialnega turizma. Socialni turizem je namreč kompatibilen z načeli trajnostnega razvoja turizma in prinaša številne ekonomske in socialne koristi za posameznike in družbo. Izhajamo iz predpostavke, da je socialni turizem v Sloveniji (pa tudi sicer) zelo nejasno opredeljen in zato je posledično zelo težko identificirati različne programe oz. modele socialnega turizma ter zagotoviti njihov uspešen razvoj, podprt z ustreznimi podpornimi sistemi in/ali mehanizmi. Ker potenciali socialnega turizma v Sloveniji niso dovolj izkoriščeni, je namen projekta (1) analizirati stanje na področju socialnega turizma v Sloveniji ter (2) analizirati razvojne potrebe in razvojne potenciale na področju razvoja produktov socialnega turizma v Sloveniji, (3) oblikovati predloge sistemskih ukrepov sektorskih politik, ki bodo služile kot podlaga za razvoj konkurenčnih produktov in storitev socialnega turizma v Sloveniji, (4) razvoj prototipa portala za podporo razvoja in promocijo socialnega turizma in nazadnje tudi (5) informiranje in diseminacija rezultatov projekta. Metode dela, ki se jih bomo posluževali pri projektu so poleg analize literature, raziskav in strateških dokumentov tudi a) polstrukturirani intervjuji s ključnimi predstavniki socialnega turizma v Sloveniji – kvalitativna metoda raziskovanja ter b) spletna anketa med predstavniki turističnega gospodarstva – kvantitativna metoda raziskovanja. Zastavljene naloge projekta smo oblikovali v dvanajst delovnih sklopov, ki so zajeti v štirih vsebinskih sklopih. V okviru prvega vsebinskega sklopa »Analiza stanja na področju socialnega turizma v Sloveniji« bomo izvedli (1) teoretsko opredelitev socialnega turizma, (2) identificirali ter klasificirali slovenske seniorske programe socialnega turizma glede na obstoječe modele socialnega turizma ter na osnovi izdelanih analiz (3) oblikovali brošuro za informiranje o socialnem turizmu, ki bo namenjena potencialnim uporabnikom – ponudnikom in turistom na osnovi katere bomo (4) izvedli delavnice o socialnem turizmu za zainteresirane predstavnike turističnega gospodarstva oziroma druge javne ali nevladne institucije. Drugi vsebinski skop »Analiza razvojnih potreb in razvojnih potencialov RS na področju razvoja produktov socialnega turizma« zajema štiri delovne sklope in sicer bomo izvedli (5) identifikacijo in predstavitev obstoječih podpornih mehanizmov socialnega turizma v Sloveniji, s poudarkom na seniorski populaciji ter (6) analizo obstoječih podpornih sistemov in dobrih praks mehanizmov socialnega turizma v drugih državah in še (7) analizo obstoječih izkušenj in dobrih praks mehanizmov za mednarodno izmenjavo v drugih državah. Delovni sklop (8) je namenjen tudi preverjanju interesa za produkte socialnega turizma med turističnim gospodarstvom. Tretji vsebinski sklop »Oblikovanje predlogov sistemskih ukrepov na ravni politik« je namenjen (9) pripravi predlogov sistemskih ukrepov sektorskih politik, ki bodo predstavljali pomembno podlago za razvoj področja socialnega turizma v Sloveniji. Zadnji, četrti vsebinski sklop z naslovom »Končno poročilo, informiranje in diseminacija« pa je namenjen (10) pripravi končnega poročila, (11) študiji izvedljivosti za razvoj in oblikovanje portala za podporo razvoja in promocijo socialnega turizma ter nazadnje še (12) načrtu in izvedbi diseminacije rezultatov in izsledkov projekta.
Pomen za razvoj znanosti
Socialni turizem je tema, ki je tako v Sloveniji kot širše podraziskana, tako, da bo eden od ključnih doprinosov projekta za turistično stroko že v naslavljanju teme in celoviti obravnavi socialnega turizma. V okviru projekta bodo identificirani dodatni kriteriji za klasifikacijo različnih programov socialnega turizma  s čimer bodo dopolnjeni obstoječi evropski modeli socialnega turizma in njihove dimenzije. Poleg tega bodo prvič identificirani in klasificirani programi in produkti socialnega turizma namenjeni starejšim v Sloveniji. Na enem mestu bodo tudi zbrani programi in dobre prakse socialnega turizma. Pomemben doprinos bo tudi na ravni terminologije, saj bo v okviru projekta opredeljen termin socialni turizem, ki je najbolj relevanten za rabo v slovenskem prostoru. Rezultati projekta bodo predstavljali strokovne podlage za službe, ki se pri svojem delu srečujejo z različnimi vidiki socialnega turizma. Predvsem pa bodo poleg uporabne vrednosti v stroki, predstavljali pomembno osnovo za nadaljnje strokovno in znanstveno raziskovanje socialnega turizma v Sloveniji oziroma razvoja tega področja.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati projekta bodo imeli neposreden in posreden pomen za gospodarstvo. Projektni rezultati bodo osnova za razvoj učinkovitejših politik na področju socialnega turizma, ki bo tudi v skladu s smernicami aktualne Strategije razvoja slovenskega turizma. Projekt bo predstavljal temelj za razvoj področja socialnega turizma, ki bo imel neposreden vpliv na povečevanje nacionalne konkurenčnosti oz. konkurenčnosti slovenskega turizma: Socialni turizem namreč prinaša številne ekonomske koristi (Calypso Initiative, 2010), pri čemer naj izpostavimo predvsem spodbujanje gospodarske rasti, zmanjševanje vplivov sezonskosti na poslovanje, ohranjanje zaposlitev in generiranje novih zaposlitev v turizmu ter omogočanje razvoja regij. Rezultati projekta bodo imeli vpliv na povečanje konkurenčnosti slovenskega turizma tudi z razvojem novih inovativnih programov/produktov socialnega turizma – v smislu specializacije ponudbe, višanja kakovosti turističnih storitev oz. s spodbujanjem obstoječih programov socialnega turizma (z ustreznimi podpornimi mehanizmi financiranja), ki sedaj ostajajo predvsem v domeni nevladnih oz. neprofitnih organizacij (razvoj socialnega podjetništva). Socialni turizem ima tudi potencial za razvoj učinkovitejših mehanizmov mednarodne izmenjave, ki dolgoročno prav tako prinašajo gospodarsko rast in učinkovitost. Slovenija lahko postane prepoznana kot evropska destinacija socialnega turizma.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2016, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2016, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno