Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

V iskanju trajnostne odgovorne porabe (TOP)

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S191  Družboslovje  Trženje 

Koda Veda Področje
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Ključne besede
Trajnost, trajnostna potrošnja in proizvodnja, vrednost
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (16)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  33234  dr. Tjaša Bartolj  Ekonomija  Raziskovalec  2016 - 2018  77 
2.  32242  Barbara Benčič    Tehnični sodelavec  2016 - 2018 
3.  24101  dr. Barbara Čater  Ekonomija  Raziskovalec  2016 - 2018  348 
4.  11975  dr. Tanja Dmitrović  Ekonomija  Raziskovalec  2016 - 2018  361 
5.  28675  dr. Urša Golob Podnar  Sociologija  Raziskovalec  2016 - 2018  459 
6.  24395  dr. Mateja Kos Koklič  Ekonomija  Raziskovalec  2016 - 2018  353 
7.  09110  dr. Boris Majcen  Ekonomija  Raziskovalec  2016 - 2018  483 
8.  23544  dr. Nika Murovec  Ekonomija  Raziskovalec  2016 - 2018  96 
9.  30812  dr. Marko Ogorevc  Ekonomija  Raziskovalec  2017 - 2018  104 
10.  21606  dr. Klement Podnar  Sociologija  Raziskovalec  2016 - 2018  542 
11.  02413  dr. Janez Prašnikar  Ekonomija  Raziskovalec  2016 - 2018  766 
12.  18980  dr. Adriana Rejc Buhovac  Ekonomija  Raziskovalec  2016 - 2018  504 
13.  15323  dr. Renata Slabe Erker  Ekonomija  Raziskovalec  2016 - 2018  298 
14.  24563  dr. Miroslav Verbič  Ekonomija  Raziskovalec  2016 - 2018  472 
15.  11462  dr. Irena Vida  Ekonomija  Raziskovalec  2016 - 2018  653 
16.  15495  dr. Vesna Žabkar  Ekonomija  Vodja  2016 - 2018  915 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0502  Inštitut za ekonomska raziskovanja  Ljubljana  5051690000  2.459 
2.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.159 
3.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  42.589 
Povzetek
Ozadje Področje trajnostne porabe in proizvodnje se je v zadnjih letih hitro razvijalo, vendar vsakodnevni problemi na osebni, nacionalni in mednarodni ravni kažejo potrebo po več in boljših raziskavah na tem področju. Intenziven razvoj in različni etični vidiki trajnosti so ustvarili številne neskladnosti, protislovja in nejasnosti. Raziskovalci in strokovnjaki iz prakse so pogosto soočeni z nekaterimi osnovnimi vprašanji, kot so: Kakšne so dimenzije trajnosti? Kdo je odgovoren za trajnostni razvoj? Kakšna je vloga potrošnikov in podjetij v tem procesu?   Raziskovalni problem Trenutne raziskave kažejo pomanjkanje celovitega pogleda, ki bi povezoval vse deležnike, da bi dosegli trajnostno odgovorno porabo. Zaradi nenehno razvijajočega se koncepta trajnosti in globalnih sistemskih sprememb na trgih in v načinu življenja, pojem trajnosti ni bil v celoti operacionaliziran v praksi. To pomeni, da je večina poudarka na makro in mikro ravni na okoljski dimenziji trajnostnega razvoja. Odgovornost za resnične spremembe, ki vodijo k bolj trajnostnem gospodarstvu, je razdeljena med različnimi akterji v gospodarstvu. Potrošniki, podjetja in oblikovalci politike morajo prispevati svoj delež moči za resnične spremembe. Za nadaljnje raziskovanje ostaja vprašanje, kako bi bili potrošniki lahko bolj odgovorni in kako bi podjetja razvijala bolj uresničljive načrte za trajnostni razvoj v zvezi s trajnostno odgovorno potrošnjo.   Cilji projekta Raziskave kažejo, da so vzorci porabe in proizvodnje v številnih panogah netrajnostni in njihovo spreminjanje predstavlja pomemben izziv, ki ga je treba obravnavati tako na makro kot mikro ravni. Zato lahko izboljšan mednarodni in dinamični makroekonomski vpogled v te vzorce pomaga odkriti primerne vzvode za spremembe. Uporabili bomo institucionalni pristop, skupaj s teorijo socialnega konstruktivizma za razumevanje trajnostnih vprašanj na makro ravni. Uporaba teh spoznanj na mikro ravni zahteva globlje razumevanje vedenja potrošnikov in poslovnih praks. Osredotočili se bomo na ugotavljanje predhodnikov, ki igrajo najbolj pomembno vlogo pri oblikovanju vedenja posameznikov in nasprotujočih si potrošniških ciljev, ki ustvarjajo vrzeli, ki vodijo k trajnostnemu vedenju. Raziskovanje menedžerskih praks in vključevanja ciljev trajnostnega razvoja v strateških načrtih bo omogočilo ugotoviti morebitne predloge vrednosti za trajnostne strategije. Na tej ravni bomo uporabili teorijo družbene menjave in prevladujoče domene storitev. Naš cilj je globlje razumevanje procesa strategije trajnostnega razvoja in morebitnih rezultatov, ki bi podjetjem omogočili sprejemanje boljših odločitev in raziskava učinkov interakcije med potrošniki in podjetji pri ustvarjanju trajnostne vrednosti.   Metodologija Projekt uporablja večmetodni pristop za proučevanje raziskovalnega problema iz različnih perspektiv (podjetja in potrošniki, z uporabo vsebinske analize, mikroekonomskih modelov, ekonometrične analize, potrjevalne faktorske analize, conjoint analize in eksperimentov).   Prispevek Predlagani projekt uvaja novo orodje za empirično spremljanje sprememb v trajnosti na makro in mikro ravni. Naš prispevek je poskus teoretične in empirične združitve različnih ravni in vidikov trajnosti in razumevanje vrednosti na strani proizvodnje in porabe, sprejemanje kompromisov med različnimi dimenzijami trajnosti in institucionalizacijo trajnosti na nacionalni/evropski ravni.   Prednosti skupine Partnerji združujejo množico znanja in spretnosti, potrebne za uspeh projekta, na področju vedenja potrošnikov in managerskih strategij (EF), mikro in makroekonomskega modeliranja in ekonometrije (IER) ter družbene odgovornosti in komuniciranja (FDV). Projektna skupina ima bogate svetovalne izkušnje za management podjetij in javno politiko ter širjenje znanj skozi izobraževalni proces. Raziskovalci bodo sodelovali z uglednimi raziskovalci iz WU na Dunaju v Avstriji, Univerze v Leedsu v Veliki Britaniji, Univerze Harvard v ZDA in Univerze Aarhus na Da
Pomen za razvoj znanosti
Eden od najpomembnejših ciljev projekta je, da celovito preuči koncept trajnosti na makro (država) in mikro (posameznik / podjetje) ravni. Da bi to dosegli, je eden izmed ciljev prispevati k aktualnim znanstvenim razpravam o trajnosti in izboljšati razumevanje koncepta z zagotavljanjem vrhunskega znanja o dimenzijah trajnosti z močnejšo razlago. Naš prispevek je mednarodno pomemben, saj bo zagotovil ustrezne informacije drugim raziskovalcem pri gradnji trajnostnih indeksov v zvezi s tem, katere dimenzije vključiti (glede na to, da doslej noben poskus zgraditi indeks trajnosti ni temeljil na metodologiji multivariatne analize). Z uporabo razvrščanja v skupine bomo prvič ugotavljali splošne podobnosti in razlike med opazovanimi modeli trajnosti v različnih državah in različne razvrstitve držav. Uporaba panelnih podatkov bo omogočila spremljanje trendov in sprememb v modelih skozi vrsto let. Na področju vedenja potrošnikov bomo prispevali k novega razumevanja nomološke mreže trajnostne potrošnje s poudarkom na reševanju vrzeli namere-vedenje in kompromisov v odgovornem vedenju, z uporabo conjoint analize in eksperimentov. Pomemben prispevek k management raziskavam v svetovnem merilu je izpostavljanje težav pri izvajanju in rešitvah za uravnavanje dimenzij trajnostnih in odgovornih strategij trženja. Končni prispevek bo vrhunska integracija zaznave moči in vrednosti ustvarjanja skozi interakcijo med potrošniki in podjetji, z uporabo eksperimentov in merjenjem pripravljenost potrošnikov za plačilo z pomočjo avkcije. Če povzamemo, projekt se naslanja na nove in prvi statistično razvit sklop vrhunskih orodij in pristopov z naslednjimi pričakovanimi rezultati: - nova uporaba v smislu navzkrižnega povezovanja konceptov in teorij za raziskovanje trajnosti; - celostna predstavitev pogojev za trajnost na mikro in makro ravni ter kako je lahko trajnost dodatno institucionalizirana na nacionalni in evropski ravni; - razlago trajnosti skozi model socialnih mehanizmov (situacijsko, akcijska, preoblikovano); - novi konceptualni modeli interaktivnega trajnostnega ustvarjanja vrednosti, ki vključuje tako stran ponudbe kot povpraševanja in združuje različne ravni in vidike v vprašanjih trajnosti; in - razlaga interakcije med potrošniki in managementom ter kako potrošniki in menedžerji odločajo o kompromisih med različnimi dimenzijami trajnostnega razvoja.
Pomen za razvoj Slovenije
Glede na to, da je trajnostni razvoj postal eden izmed temeljnih ciljev strateških pobud (UNEP, ZN, Strategija razvoja Slovenije 2014-2020), je izjemno pomembno, da to temo obravnavamo v znanstvenih raziskavah. Analiza splošnih podobnosti in razlik v opazovanih modelov trajnostnega razvoja v različnih državah in različnih skupinah ima lahko pomembne posledice za empirične politike trajnostnega razvoja. Uspešna realizacija ciljev projekta bo imela pomemben vpliv na razvoj trajnostnega odgovorno potrošnjo, trajnostnih poslovnih praks in širšo družbo. Člani raziskovalne skupine imajo bogate izkušnje s pripravo strateških dokumentov in podlag za politike (IER) kot tudi sodelovanja z managementom pri pripravi ustreznih poslovnih strategij (EF, FDV). Rezultati so pomembni za podjetja, nevladne organizacije in oblikovalce politike. Ugotovitve bodo pomagale politikam in mangementu pripraviti učinkovite strategije komuniciranja za spodbujanje trajnostne prakse porabe. Nadalje izboljšanje razumevanje o tem, kako se potrošniki in podjetja odločajo in vedejo bo pomagalo oblikovalcem politik za spodbujanje odgovornega vedenja. Indeksi trajnostne potrošnje in proizvodnje so globalnega strateškega pomena in predstavljajo osnovo za doseganje trajnostne usmeritve evropskih držav, ki temeljijo na dokazih, zlasti sistemski vzvodi, ki imajo takojšnji ali odloženi vpliv. Čeprav je bili veliko truda in sredstev vloženih v zbiranje podatkov in razvoj različnih indeksov trajnosti v zadnjih desetletjih, se ti ukrepi nikoli niso statistično potrdili. Naša raziskava bo razvila in statistično preverila niz kazalnikov, ki bi lahko kazali na pasti obstoječih sistemov spremljanja.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno