Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Vpliv formalnih in neformalnih komunikacij na trg kapitala

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.02  Družboslovje  Ekonomija  Poslovne vede 

Koda Veda Področje
S192  Družboslovje  Računovodstvo 

Koda Veda Področje
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Ključne besede
trg kapitala, analiza socialnih omrežij, umetna inteligenca, strojno učenje, analiza sentimenta, rudarjenje podatkov, finančna poročila
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (13)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  37929  Sandra Đurašević    Tehnični sodelavec  2017 - 2018 
2.  37928  Erna Emrić    Tehnični sodelavec  2016 
3.  36630  dr. James Foye  Ekonomija  Raziskovalec  2016 - 2018  23 
4.  28291  dr. Petra Kralj Novak  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2018  130 
5.  08949  dr. Nada Lavrač  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2016 - 2018  869 
6.  19248  dr. Marko Pahor  Ekonomija  Raziskovalec  2016 - 2018  539 
7.  29539  dr. Vid Podpečan  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2018  104 
8.  31844  dr. Senja Pollak  Jezikoslovje  Raziskovalec  2016 - 2018  293 
9.  37977  dr. Jasmina Smailović  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2016 - 2017  40 
10.  36911  dr. Rok Spruk  Ekonomija  Raziskovalec  2017 - 2018  489 
11.  18932  dr. Aljoša Valentinčič  Ekonomija  Vodja  2016 - 2018  521 
12.  34262  dr. Anže Vavpetič  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2016 - 2017  30 
13.  23582  dr. Martin Žnidaršič  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2016 - 2018  168 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  91.384 
2.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  43.254 
Povzetek
Namen naše raziskave je proučiti pomen sodobnih neformalnih oblik komunikacije in nereguliranih delov letnih poročil na trge kapitala. Osrednja naloga formalnega sistema finančnega poročanja v gospodarstvu je, da zagotavlja uporabne informacije o finančnem položaju, uspešnosti poslovanja ter spremembah v finančnem položaju gospodarskih subjektov (IASB Framework 2015) širokemu krogu uporabnikov, med katerimi so obstoječi in potencialni investitorji, finančne institucije, zaposleni, država, itd. Formalna poročila vsebujejo tako strogo regulirane, finančne, dele, kot tudi neregulirane, besedilne dele. Medtem, ko so prvi osnovni predmet preučevanja stroke, pa se drugemu posveča le malo raziskovalcev. Najpomembnejši del naše raziskave tako izhaja iz hipoteze, da so tudi nefinančne informacije koristne za trg kapitala ter da obstaja korelacija med uspešnostjo poslovanja in jezikovnimi značilnostmi nereguliranih delov letnih poročil. Vendar pa imajo formalne komunikacije podjetij s trgi kapitala, najsi gre za finančna ali besedilna poročanja, svoje slabosti: neposredne in posredne stroške, stroge časovnice (ki vodijo do časovnih zamikov), izpuste določenih informacij zaradi formalnih pravil (pa čeprav jih trgi kapitala vrednotijo kot pomembne). Zato se v naši raziskavi posebej osredotočamo tudi na neformalne oblike komunikacije, kot so objave na socialnih omrežjih in finančni blogi, ki so po v naši hipotezi pomembni predvsem za preučevanje kratkoročnih vplivov. Koristnost besedilnih informacij za trg kapitala bomo presojali iz pojasnjevalnega (neregulirani deli poročil) in napovednega vidika (neregulirani deli ter neformalna komunikacija). Za analizo podatkov bomo uporabili metode umetne inteligence, predvsem strojnega učenja ter rudarjenja podatkov z namenom izgradnje klasifikacijskih in napovednih modelov. Osredotočali se bomo na transparentne modele, ki omogočajo interpretacijo domenskih strokovnjakov. Pri gradnji modelov bodo metode uporabljale informacije o frekvenci objavljanja in sentimentu (bistveno za neformalne komunikacije), poleg tega pa predvsem za besedila letnih poročil pomembne lastnosti izražanja, kot so nanašalna ohlapnost (izražena npr. s pasivom, nominalizacijo), uporaba osebnih zaimkov, pridevniških presežnikov, posebnih kolokacij, itd. Inovativnost naše raziskave je prav v kombinaciji upoštevanja jezikovnih značilk in strojnega učenja ter nato celostnega povezovanja in primerjave vpliva formalnih finančnih podatkov, nereguliranih delov finančnih poročil in druge neformalne komunikacije. Kljub pomenu teh informacij za trg kapitala, je akademskih študij relativno malo, pa še te so običajno paricalne. Če so tako generirane informacije pomembne za trg kapitala (investitorje), se bo to odrazilo v višjih cenah delnic, nižji spremenljivosti cen in s tem nižjem tveganju, večjemu obsegu trgovanja, kar vse znižuje stroške kapitala podjetij, povečuje obseg donosnih podjetniških naložb, kar na koncu vodi v višjo gospodarsko rast. Rezultati našega raziskovalnega dela so potencialno pomembni za velike dele gospodarstva. Velikost trga kapitala v EU je cca. 52% BDP, trg dolžniških vrednostnih papirjev – 79% BDP (ECB 2015). Raziskava teži k premagovanju ovire negotovosti in kvalitete informacij. Ključni učinek zmanjšanja negotovosti pa je znižanje stroškov kapitala, kar vodi v več investicij, več investicij pa v višjo gospodarsko rast.
Pomen za razvoj znanosti
Dognanja iz naše raziskave bodo služila za razvoj znanosti na naslednjih področjih:   - na področju ekonomskih in poslovnih ved: i) finance: modeliranje povezave med trgom kapitala na eni strani ter sistemom formalnega finančnega poročanja in neformalnimi komunikacijami; določanje vrednosti na trgu kapitala; informacijska vsebnost neformalnih komunikacij; ii) računovodstvo: pomen računovodskih podatkov, pomen pripovednih delov letnih poročil; iii) revizija: ali je mogoče revidirati neformalne komunikacije; iv) ekonomija: delovanje finančnega trga, regulativa.   - na področju računalništva in analize naravnega jezika: i) modeli sentimenta z jezikovnim predznanjem: izboljšanje modelov neformalne komunikacije Twitter, novi razvoj za finančne bloge, preučevanje daljnoročnih vplivov ; ii) procesiranje naravnega jezika: razvoj prostodostopnih luščilnikov jezikovnih značilk (uporabno za druge naloge besedilnega rudarjenja); iii) rudarjene besedil finančnih poročil; iv) rudarjenje heterogenih podatkov: modeli za računanje predikcije s kombinacijo informacij iz heterogenih virov (finančni podatki, neformalna komunikacija, besedilni nereguliranih deli sporočil)   - na področju analize diskurza: i) postavitve novih hipotez o jezikovnem izražanju pozitivnih in negativnih poslovanj; ii) primerjava področnega neformalnega (finančni tviti in blogi) in formalnega (letna poročila) jezika; iii) luščenje strokovnega izrazja: domenski frekvenčni seznami (terminologija in kolokacije) letnih poročil so uporabni za analizo finančnega diskurza (prevajanje, učenje strokovne terminologije) in v računalniških aplikacijah.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati našega dela so neposredno pomembni za: - vsa tista podjetja, ki pridobivajo kapital za njihov razvoj na odprtih trgih kapitala - vsi elementi naše raziskave so povezani s stroški kapitala, ki služijo za investicijske odločitve podjetij preko neto sedanje vrednosti investicijskih projektov, kar se na koncu na ravni države pretvori v rast bruto domačega proizvoda (BDP). Eden izmed elementov zmanjševanja stroškov kapitala so neformalne komunikacije; - podjetja, ki se ukvarjajo z IKT (npr. v povezavi s semantičnim spletom, poizvedovanjem po informacijah, analizo sentimenta): podjetja lahko integrirajo razvite tehnologije v svoja orodja in si tako izboljšajo konkurenčnost (npr. IJS pri analizi sentimenta že sodeluje s slovenskim podjetjem Gama System). - na ravni države so spoznanja pomembna za: reguliranje formalnega sistema finančnega poročanja (razvoj standardov, revizija, nadzor nad revizijo, reguliranje trga kapitala) ter nato celotnega finančnega sistema, kjer informacije služijo kot podlaga za odločanje.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno