Često postavljena pitanja (FAQ)

Do Vaše prezentacije na internetu u E-CRIS.SR može da vodi neposredan link https://cris.cobiss.net/e-cris/sr/@lang/researcher/code/@code, u kome zamenite parametar @code šifrom istraživača, koja ima 5 znakova, i parametar @LANG vrednošću za jezik (za srpski sr_latn, za engleski en).
Primer: https://cris.cobiss.net/e-cris/sr/sr_latn/researcher/code/00467
Retrospektiva pregleda
Omiljeno