Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

ALFA BK Univerzitet, Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S180  Društvene nauke  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.02.00  Društvene nauke  Ekonomija   

Kod Opis
Savetovanje 
Istraživanje 
Obrazovanje 
Istraživačke grupe (8)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0066-001  Katedra za menadžment    337 
2. 0066-002  Katedra za matematiku, statistiku i informacione sisteme    41 
3. 0066-003  Katedra za finansije i bankarstvo    366 
4. 0066-004  Katedra za računovodstvo i reviziju    74 
5. 0066-005  Katedra za trgovinu    64 
6. 0066-006  Katedra za strane jezike    96 
7. 0066-007  Istraživačko odeljenje    1,640 
8. 0066-008  Katedra za ekonomiju    27 
Istraživači (43)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 06568  Gordana Ajduković  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  141 
2. 10317  Anđelka Lj. Aničić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  25 
3. 06546  Marta Bazler-Madžar  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  18 
4. 06552  Jozefina Beke-Trivunac  Nauka o finansijama  Istraživač  329 
5. 06543  Danijel Cvjetićanin  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  33 
6. 06539  Gordana V. Đorđević  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  40 
7. 07535  Dragana M. Đurić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  94 
8. 10280  Ivan T. Đurković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač 
9. 10290  Zorka M. Grandov  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač 
10. 06553  dr Zoran Grubišić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  432 
11. 07547  Ratibor Grujić  Pravo  Istraživač  114 
12. 06542  Edževit Haliti  Informatika, teorija sistema  Istraživač 
13. 07548  Branimir Inić  Organizacione nauke  Istraživač  41 
14. 10316  Nemanja M. Jevtić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač 
15. 10309  Slavena M. Jevtić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  10 
16. 10311  Dušica Z. Karić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  98 
17. 06544  Boban Krstić  Računovodstvo  Istraživač 
18. 10277  Dragana S. Labović  Nauka o finansijama  Istraživač  42 
19. 06550  Jugoslav Lazović  Računovodstvo  Istraživač 
20. 06541  Lidija Madžar  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  37 
21. 10296  Jovana R. Marković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač 
22. 07562  Dragan Milačić  Organizacione nauke  Istraživač  52 
23. 06551  Božidar Milenović  Marketing  Istraživač  28 
24. 06545  Dušan Milojević  Računovodstvo  Istraživač  20 
25. 11883  Stefan V. Milojević  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  27 
26. 10312  Biljana Ž. Mirčić  Filologija  Istraživač 
27. 10322  Boško N. Nadoveza  Organizacione nauke  Istraživač  23 
28. 10286  Predrag K. Nikić  Organizacione nauke  Istraživač  109 
29. 07537  Melina Nikolić  Engleski jezik i književnost  Istraživač  45 
30. 10276  Aleksandra M. Pavićević  Komercijalna i industrijska ekonomija  Istraživač  38 
31. 10278  Edita M. Plojović  Računovodstvo  Istraživač 
32. 07534  Aleksandar Prnjat  Filozofija  Istraživač  84 
33. 07546  Zorica R. Prnjat  Engleski jezik i književnost  Istraživač  32 
34. 06573  Živka Pržulj  Organizacione nauke  Istraživač  185 
35. 06549  Savo Radonjić  Komercijalna i industrijska ekonomija  Istraživač  26 
36. 07536  Života M. Radosavljević  Organizacione nauke  Istraživač  376 
37. 06540  Nina Stojanović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač 
38. 10294  Aleksandra Đ. Tomić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač 
39. 07560  Marijana Vidas-Bubanja  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  83 
40. 10287  Kristina Ž. Vištica  Primenjena lingvistika, predavanje stranih jezika, sociolingvistika  Istraživač  18 
41. 10303  Adrijana J. Vuković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  30 
42. 10292  Sonja V. Žarković  Računovodstvo  Istraživač 
43. 10291  Ana R. Živković  Organizacione nauke  Istraživač  14 
Opis
Fakultet je osnovan 15.05.1993. godine u Peći, kao zadužbina porodice Karić. Odlukom o osnivanju između Fondacije "Braća Karić" i Instituta "Braća Karić" osnovana je Akademija za trgovinu i bankarstvo "Janićije i Danica Karić". Akademija 1997. godine menja naziv u Fakultet za trgovinu i bankarstvo "Janićije i Danica Karić". Danas je fakultet integrisan sa Alfa BK Univerzitetom i nosi naziv Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno