Učitavanje...
Projekti izvor: E-CRIS

Istraživanja i razvoj Srpske neto-nulte energetske kuće

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
T140  Tehnološke nauke  Istraživanje energije 
T200  Tehnološke nauke  Termički inženjering, primenjena termodinamika 
Ključne reči
Kuća, Potrošnja energije, Obnovljivi energetski izvori, Emisija ugljen-dioksida
Istraživači (5)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Uloga Period Br. publikacijaBr. publikacija
1.  07022  Milorad Bojić  Termički inženjering, primenjena termodinamika  Rukovodilac projekta  2011 - 2019  30 
2.  11221  dr Nenad D. Kostić  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  2012 - 2019 
3.  11158  Miloš S. Matejić  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  2013 - 2019  11 
4.  12771  Aleksandar M. Nešović  Građevinska tehnologija  Istraživač  2016 - 2019 
5.  11153  dr Novak N. Nikolić  Istraživanje energije  Istraživač  2011 - 2019 
Organizacije (3)
br. Šifra Istraživačka organizacija Mesto Matični broj Br. publikacijaBr. publikacija
1.  0071  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka  Kragujevac  07151314  1,460 
2.  0104  Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet  Niš  07174713  258 
3.  0116  Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet  Niš  07174721  283 
Sažetak
Ovaj projekat je posvećen istraživanju i razvoju Srpskih kuća sa neto-nultom energetskom potrošnjom (KNEP). Ove energetski efikasne kuće su povezane na elektro-mrežu. Energiju (elektro i toplota) dobijaju iz obnovljivih energetskih izvora. Proizvodena energija je jednaka energetskoj potrošnji. Kada postoji višak proizvedene elektro energije šalje se u mrežu ili se uzima iz mreže kada postoji manjak. Tokom godine, višak bilansira manjak. Globalno, izgradnja KNEP je podstaknuta urgentnošću da se umanji emisija ugljen dioksida i umanji nedostatak energije. To se vidi iz direktive EU koja govori da će sve kuće za stanovanje koje se grade posle 31 Decembra 2018 morati same da proizvode svoju energiju. U ovom projektu, realizavoće se baza podataka o energetskim preformansama i ekonomiji uređajaja i materijala za KNEP na tržištu, razviće se idejno projektno rešenje Srpske KNEP koje će se optimizovati upotrebom više kriterijuma (energetska efikasnost, eksergija, životni ciklus, emisija ugljen dioksida, ekonomija), simuliraće se rad dobijenih rešenja KNEP i ispitati održivost njihove ekonomije. Projektno rešenje KNEP će se realizovati, eksperimentalno pratiti i verifikovati predviđanja. Kao deo ovog rešenja razviće se i sistem Solarnih panela sa priključkom na mrežu, uređaj za grejanje sanitrane tople vode, termička izolacija, ventilacija i upravljanje. Takođe razviće se i priručnik sa upustavima za izgradnju KNEP. Daće se predlog rešenja zakonske reguletive radi ubrzane izgradnje KNEP u našoj zemlji.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno